Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Opsporing zorgfraude wordt taak van Inspectie Szw

16 december 2014 Door de redactie Geen reacties

De aanpak van fraude in de zorg wordt ook de komende jaren ondergebracht bij de Inspectie Sociale zaken en werkgelegenheid. De Inspectie Szw was al verantwoordelijk voor de opsporing van fraude met het persoonsgebonden budget. In 2014 is deze verantwoordelijkheid tijdelijk uitgebreid met de opsporing van declaratiefraude. De uitbreiding blijft de komende drie jaar van kracht, en wordt uitgevoerd door een speciale unit die zich uitsluitend bezighoudt met zorgfraude.

Spookzorg
Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) eind 2013 gevraagd om een raming van de omvang van fraude in de zorg, maar die schatting kan de Nza niet maken. Welk geeft de Nza in de voortgangsreportage aan welke sectoren extra kwetsbaar zijn voor fraude. Een van de belangrijkste frauderisico's is spookzorg (het in rekening brengen van zorg die niet is geleverd). Spookzorg is niet op te sporen via de gegevens die de Nza analyseerde.

Onregelmatigheden
In het onderzoeksverslag worden 8 zorgsectoren behandeld: huisartsenzorg, mondzorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie, medisch specialistische zorg en Awbz-zorg in natura en als persoonsgebonden budget. Bij Awbz-zorg in natura werden de hoogste bedragen aan onregelmatigheden opgespoord: 301,6 miljoen euro in 2012, 90 miljoen euro in 2013. Bij de Persoonsgebonden budgetten spoorden de onderzoekers in 2012 42,3 miljoen euro aan onregelmatigheden op.

Verbeteringen
De NZa doet in zijn rapport aanbevelingen om deze onregelmatigheden te verminderen. De zorg is, aldus het rapport, zelf al hard bezig met verbeteringen. In de langdurige zorg is aandacht voor de financiële en administratieve processen. Zo hebben aanbieders, verzekeraars en de NZa geïnvesteerd betere individuele declaraties en in het toekomstbestendig maken van het Persoonsgebonden budget.

Lees het rapport van de Nza op www.rijksoverheid.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!