Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Oppositie kritisch over bezuinigingen op passend onderwijs

8 maart 2012 Door de redactie Geen reacties

De massale protestactie van leraren die dinsdag in de Amsterdamse Arena en in allerlei andere steden werd gehouden, heeft de regeringscoalitie niet op andere gedachten gebracht over de bezuinigingen op passend onderwijs. De oppositie leverde dinsdag in de Tweede kamer veel kritiek op het plan van onderwijsminister Van Bijsterveldt om het onderwijs voor kinderen met beperkingen te hervormen en er tegelijkertijd 300 miljoen euro op te bezuinigen.

Steun krijgt de minister van Pvv, Cda, Vvd en Sgp. Als het even kan, moeten zorgleerlingen voortaan naar een reguliere in plaats van een speciale school. Scholen krijgen een zorgplicht en moeten daarvoor op nieuwe manieren gaan samenwerken. Maar waarom tegelijkertijd bezuinigen, vroeg Van der Ham (D66). Dat gaat toch ten koste van het draagvlak? De Sp, Pvda en GroenLinks willen dat de minister afziet van de prestatiebeloning voor leraren. Dan is er genoeg geld om de bezuinigingen van tafel te vegen.

Perverse prikkels
Kinderen die echt zorg behoeven, dienen die te krijgen, zeiden Elias (Vvd) en Beertema (Pvv), maar volgens hen zitten er in het huidige systeem perverse prikkels. Die hebben geleid tot een explosieve stijging van het aantal zorgleerlingen. Krijgen kinderen niet te snel een etiket opgeplakt? Ferrier (Cda) stelde vast dat veel geld niet op de goede plek is terechtgekomen. Wat dat betreft gaat zij nauwlettend volgen hoe de nieuwe wet uitpakt.

Zorgvuldig
Nog maar vier jaar geleden concludeerde de commissie-Dijsselbloem dat grote onderwijshervormingen ten koste gaan van kwetsbare leerlingen. Dat dreigt nu weer te gebeuren, meent Van der Ham. Waarom heeft de minister eigenlijk zo'n haast met haar voorstel? vroegen Ortega (ChristenUnie), Dijsselbloem en Klaver. Ortega pleit voor een proefperiode. Volgens Sgp-woordvoerder Dijkgraaf is een zorgvuldige invoering van groot belang. De minister moet ingrijpen als het fout gaat.

Werkplekken
Door de bezuiniging verdwijnen werkplekken voor ambulant begeleiders, die zijn gespecialiseerd in het bieden van zorg aan leerlingen met een beperking. Reguliere leerkrachten moeten hun gespecialiseerde werk overnemen. Zijn zij daarvoor wel voldoende geschoold. Dijsselbloem is bang dat dit niet goed gaat: "De leraren zijn hier nog niet klaar voor". Elias wees erop dat scholen die specialisten nog steeds kunnen inhuren.

Pijn
Minister Bijsterveldt zei in de Kamer dat ze beseft dat de bezuinigingen pijn zullen doen. Ze beloofde te zullen ingrijpen als blijkt dat kinderen met een beperking in de toekomst onvoldoende extra hulp krijgen.

Het debat gaat donderdag 8 maart verder, en is live te volgen op www.tweedekamer.nl. De stemming over Van Bijsterveldts plannen wordt vermoedelijk volgende week gehouden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!