Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Opnieuw onderzoek naar Laccs-methode bij cliënten met ernstige meervoudige beperkingen

1 maart 2017 Door de redactie Geen reacties

Er zijn steeds meer signalen dat de methode Laccs goed werkt bij de begeleiding van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Nu is er weer een onderzoek geweest van de Carante Groep in samenwerking met het Platform Emg waar Laccs positief wordt beoordeeld.

De conclusie van het onderzoek, waarin de methode bij zeven personen met ernstige meervoudige beperkingen is toegepast, luidt dat Laccs ‘vermoedelijk een positief effect heeft op goed leven’ voor deze doelgroep.

Laccs-methode
De Laccs-methode is ontwikkeld door de orthopedagogen Karin de Geeter en Kirsten Munsterman. Zij gaan uit van een goed leven voor mensen met ernstige beperkingen wanneer het op vijf gebieden goed gaat bij deze groep:
• Lichamelijk welzijn
• Alertheid
• Contact
• Communicatie
• Stimulerende tijdsbesteding.


De ervaringen tot dusver lieten zien dat het contact tussen begeleider en de Emb-cliënt groeit; verhoudingen worden meer gelijkwaardig. Maar het effect van Laccs was nog niet eerder systematisch in kaart gebracht. De expertisegroep Emb van Carante Groep en het Platform Emg hebben daarom het initatief hiervoor genomen. Dit deden zij in samenwerking met zorgorganisaties Amerpoort, Asvz, de Zijlen, Omega en Sherpa, die een inhoudelijke en financiële bijdrage leverden aan de uitvoering van dit onderzoek in een nieuw opgerichte kenniskring Laccs van het Platform Emg.

Er is voor het onderzoek gebruikgemaakt van de N=1-methodiek. Zeven orthopedagogen hielden systematisch bij wat het werken met Laccs voor zeven cliënten betekende. Ook werd gekeken op welke vijf Laccs-gebieden het leven voor de cliënten verbeterde.

De uitkomsten laten zien dat bij de meeste cliënten op veel Laccs-gebieden vooruitgang is geboekt. Deze conclusie wordt echter zeer voorzichtig gesteld. Het gaat immers om ‘slechts’ zeven casussen. Vervolgonderzoek is daarom zeer gewenst.

Voor wat betreft de zeven studies geven de onderzoekers vier conclusies:
1. Het werken met Laccs maakt dat er breder wordt gekeken naar de cliënt en de ondersteuning (voorheen keek men vooral op medisch vlak, nu is er ook aandacht voor alertheid, communicatie etc)
2. De meerwaarde zit voor de organisatie in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader en het spreken van een gemeenschappelijke taal
3. De specifieke meerwaarde van Laccs zit in de handvatten/instrumenten die zijn ontwikkeld
4. Het werken met Laccs zorgt voor verdere professionalisering.

Zwakke kanten van de studies zijn er ook. Zo zijn nog niet alle betrokken behandelaren intensief in LACCS geschoold en is de duur van het onderzoek (een half jaar) eigenlijk te kort voor de doelgroep Emb, zeker als het ook nog eens oudere mensen betreft. Ontwikkelingen gaan dan langzamer.  |

Download het eindrapport van de studie is te
De toepassing van LACCS in de zorg en ondersteuning aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Door Martijn Schuurman, Kalliope Consult.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!