Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Opleiding voor leraren Passend onderwijs

17 oktober 2012 Door de redactie Geen reacties

Er is grote behoefte aan leraren die extra ondersteuning bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, waaronder leerlingen met gedrags- en emotionele problemen of een beperking. Dergelijke ondersteuning is nodig om passend onderwijs te laten slagen. Dolf van Veen is aangesteld als buitengewoon hoofddocent Onderwijs en jeugdzorg bij hoge school Windesheim (Zwolle) om scholing te ontwikkelen voor leraren die met deze leerlingen werken.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om een betere toerusting en begeleiding van leraren. Samenwerking met instellingen voor jeugdhulp, opvang en ontwikkelingsstimulering levert daar ook een bijdrage aan. Bij passend onderwijs gaan professionalisering, pedagogisch leiderschap en samenwerken in de school en de regio hand in hand.

Gedragsvraagstukken
Bij onderwijsinstelling Windesheim gaat orthopedagoog Van Veen onderzoeksprojecten leiden en zal hij werken aan  de een specialistisch programma voor de lerarenopleidingen. Daarnaast verzorgt hij masterclasses over passend onderwijs, pedagogisch klassenmanagement en gedragsvraagstukken in het onderwijs .

Op 30 oktober organiseert Windesheim een Onderwijsconferentie voor onderwijsprofessionals.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!