Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Onveiligheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg

22 december 2014 Door de redactie Geen reacties

Een veilig leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun verzorgers, begint bij een goede communicatie, beeldvorming en een menswaardige omgeving. Dat kwam naar voren op het symposium Agressie en veiligheid in de verstandelijk gehandicaptensector van het Euregionaal Congresburo.

Gz-psycholoog Wil Buntinx begon de dag met een analyse van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de sector. Werd vroeger gekeken vanuit een defectmodel (het probleem zit in de persoon), nu kijken we naar de interactie van de persoon met zijn omgeving. Die omgeving is dynamisch en beïnvloedbaar. Je zoekt naar een evenwicht en een zo gunstig mogelijke relatie, aldus Buntinx.

Zorgen dat
"Leerde je vroeger in de Z-opleiding over mensen, nu gaat het voor vijftig procent over de omgeving van de persoon, en de mogelijkheden daarin. Als begeleider moet je weten hoe die omgeving eruit ziet, en overschakelen van zorgen voor, naar zorgen dat. Daarnaast moet je proactief werken aan een menswaardige omgeving en vaardigheden van mensen vergroten."

Over de vormen van agressie en de factoren die dit gedrag in stand houden verhaalde Psychiater Jan van Stek. Agressie is gezond gedrag, dat voortkomt uit zelfbehoud. Zoek naar de achtergrond van dit gedrag, betoogde Van Stek. Psychiater Johan de Groef gaf een lezing over zelfverwonding. Zelfverwonding staat volgens hem in relatie tot de ontwikkeling van een persoon en de mate waarin hij fier is op zijn leven.

Pica
Maaike Goddijn deed haar verhaal als moeder van een ernstig meervoudig gehandicapte dochter, die extreme pica heeft (eten van niet-eetbare voorwerpen, zoals glas). Ze vertelde over het verdriet dat ze haar dochter naar een instelling moest brengen, waar vervolgens niet goed op haar pica gelet werd en ze vooral veel onveiligheid meemaakte. Communicatie, borgen van afspraken en voldoende en goed toegerust 'grondpersoneel' waren de sleutelwoorden in haar persoonlijke verhaal. "Ik kan een boek schrijven over het tegendeel van de cliënt centraal, wat wij in instellingen hebben meegemaakt."

Schrikbeeld
Hans Hermens en Robert van Berkel van de Amarant Academie gaven een praktische workshop over omgaan met agressie. Daarbij gaat het vooral om de beeldvorming. Als medewerkers onderling een schrikbeeld hebben en delen over een cliënt, versterkt dit de angst en dus de onrust bij de cliënt, die dit feilloos aanvoelt, aldus Hermens. Meebewegen, een arm die slaat laten doorzwaaien, iemand van opzij benaderen en uit de lijn stappen waren enkele van de praktische tips die zij de deelnemers aan het einde van de dag meegaven.

Het symposium Agressie en veiligheid in de verstandelijk gehandicaptensector van het Euregionaal Congresburo vond plaats op 11 december in Eindhoven. Lees ook andere artikelen over dit symposium:

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!