Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ongeletterd, dus ongezonder?

4 september 2009 Door de redactie Geen reacties
Mensen die niet of nauwelijks lezen, hebben vaak een slechtere gezondheid dan anderen. De Gezondheidsraad gaat het verband onderzoeken. Laaggeletterde mensen kunnen in­for­ma­tie op me­di­cijn­ver­pak­kin­gen of zie­ken­huis­for­mu­lie­ren slecht lezen en be­grij­pen. Daar­door hebben ze meer kans dat ze te veel of te weinig ta­blet­ten nemen of last krijgen van bij­wer­kin­gen. Bo­ven­dien hebben ze minder kennis over ge­zond­heid en gaan ze minder goed om met ziekte en het voor­ko­men daarvan. Ook kan het zijn dat ze slecht voor­be­reid naar het zie­ken­huis gaan voor een on­der­zoek of ingreep. Laag­ge­let­terd­heid wordt een steeds groter pro­bleem nu van mensen meer eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid voor keuzes in de zorg wordt ver­wacht, en di­gi­ta­le in­for­ma­tie­voor­zie­ning steeds be­lang­rij­ker wordt voor voor­lich­ting over ge­zond­heid, zorg, en ver­ze­ke­rin­gen.

De Gezondheidsraad gaat samen met de Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen het verband onderzoeken tussen geletterdheid en gezondheid, en op basis daarvan aanbevelingen doen voor de zorg, het beleid, en het on­der­wijs.
www.gezondheidsraad.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!