Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Onderzoek naar hechtingshulp voor ouders van gehandicapte kinderen

5 maart 2013 Door de redactie Geen reacties

Wetenschappers in Amsterdam krijgen een subsidie van 150.000 euro om het effect te onderzoeken van een programma om ouders te helpen contact op te bouwen met hun (zeer) jonge kind met een visuele of visuele-en verstandelijke beperking. Videofeedback intervention to promote positive parenting (Vipp) is een programma voor opvoedingsondersteuning met als doel een veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen te bevorderen.

Onderzoekers van de afdeling ontwikkelingspedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam zullen het Vipp-programma samen met deskundigen van de Universiteit Leiden, Bartiméus en Koninklijke Visio aanpassen voor ouders van kinderen met visuele of visuele- en verstandelijke beperkingen.

Ouder-kindrelatie
Het onderzoek (de subsidie is toegekend door wetenschapsorganisatie Zonmw) moet uitwijzen welke aanpassingen daarvoor nodig zijn, wat het effect van de methode is op opvoeding en kwaliteit van de ouder-kindrelatie én wat de meerwaarde is ten opzichte van reguliere vroegbegeleiding. Het onderzoek wordt in 2015 afgerond.

Gehechtheid
Bartiméus heeft sinds 2012 een expertisecentrum 'Gehechtheid en sociale relaties'. Het expertisecentrum heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van gehechtheid en relaties, het ondersteunen van de normale ontwikkeling en het interveniëren in de problemen die hierbij ontstaan. Gz-psycholoog Paula Sterkenburg, schrijfster van het boek 'Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling': "Wij richten ons op het vergroten, verspreiden, implementeren en benutten van kennis over deze thema's. Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met ervaringen uit de praktijk, geven wij aanzet tot verbetering van de dienstverlening."

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!