Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Onderzoek naar effect geluid op mensen met emb wint prijs

23 maart 2016 Door de redactie Geen reacties

Onderzoek naar de invloed van geluid in de omgeving op het welzijn van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen heeft de Ds. Visscherprijs 2016 gewonnen. De jury noemde het onderzoek van Kirsten van den Bosch van grote waarde, omdat het zorgt voor meer bewustwording bij begeleiders en een verbeterde auditieve omgeving, met minder probleemgedrag bij cliënten tot gevolg.

De Ds. Visscherprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een bijzonder waardevol proefschrift over mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De winnaar krijgt 10.000 euro, de tweede prijswinnaars elk 3.000 euro.

Onrust en angst voorkomen
Kirsten van den Bosch won met haar onderzoek ‘Safe and sound’ de eerste prijs. Volgens het juryrapport is dit onderwerp, het effect van verschillende soorten geluidsomgevingen, van groot belang voor het dagelijks leven: “Een goede afstemming van de geluidsomgeving op de persoonlijke kenmerken en behoeften van een persoon kan iemands’ welbevinden bevorderen, hem stimuleren en mogelijke onrust en angst voorkomen.”


Zelfredzaam

De twee andere genomineerden die de tweede prijs wonnen waren Ellen Grootegoed en Sara Nijs. Grootegoed onderzocht de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het benadrukken van 'eigen kracht' in plaats van de afhankelijkheid van anderen door beleidsmakers, heeft negatieve gevolgen voor het zelfbeeld van zorgbehoevenden, zo ontdekte zij. Mensen durven geen hulp meer te vragen om zo lang mogelijk 'zelfredzaam' over te komen.

Onderling contact

Sara Nijs deed volgens de jury ‘innovatief’ onderzoek naar de interacties met en tussen personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ze observeerde daarvoor het onderling contact bij een kleine groep motorisch zeer beperkte en afhankelijke mensen, die in instellingen verblijven en buiten de verzorgende contactsituaties wat betreft contact veelal op elkaar zijn aangewezen. De jury prees haar onderzoek vooral omdat het er op gericht is aandachtzoekend gedrag bij mensen met een beperking te bevorderen, zodat ze meer elkaars nabijheid vinden en hun isolement kleiner wordt.

De prijzen werden donderdag 17 maart uitgereikt in Utrecht. Tijdens de uitreiking sprak Jan Marijnissen de Ds. Visscherlezing uit over de uitholling van het begrip solidariteit.  |

Download de samenvatting van het onderzoek van
Kirsten_van_den_Bosch over de geluidsomgeving, van Ellen_Grootegoed over participatie en van Sara_Nijs over onderling contact van mensen met emb op de website van het Ntz. Daar is binnenkort ook de lezing van Jan Marijnissen te vinden.

Lees een eerder Klik-artikel over het onderzoek
‘Safe and sound’van Kirsten van den Bosch of bekijk een filmpje waarin ze hierover vertelt.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!