Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Onderzoek inspectie: zorg aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen kan beter

28 juni 2017 Door de redactie Geen reacties

Wat is belangrijk voor de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (emb)? De inspectie voor de gezondheidszorg onderzocht daarvoor in een aantal instellingen de zorg aan deze cliënten en zag daarbij verschillen in individuele aandacht en kennis bij zorgverleners.

Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (emb). Door een (zeer) ernstige verstandelijke beperking hebben ze vaak een ontwikkelingsleeftijd die vergelijkbaar is met een kind tot 24 maanden. Daarnaast hebben zij één of meer lichamelijke beperkingen en gezondheidsproblemen, zoals obstipatie, communicatie-, slik- en slaapproblemen, vergroeiingen, pijn en epilepsie.

Kwetsbaar
Mensen met ernstige meervoudige beperkingen zijn volledig afhankelijk van zorgmedewerkers. Dit maakt deze mensen bijzonder kwetsbaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetste daarom in 2016 bij acht instellingen met een emb-afdeling of de zorg voor deze mensen van goede kwaliteit is.

De inspecteurs zagen dat de manier waarop de instellingen de kernpunten uitvoeren, varieerden. Voornamelijk de manier waarop de cliënten individuele aandacht kregen, verschilde. Ook de wijze waarop teams samenwerkten was soms anders. De rollen die de verschillende disciplines in het team hadden, wisselden ook in enkele gevallen.

De zorginstellingen hadden wel allemaal een visie op de zorg beschreven. Ze gaven hierin aan wat ze belangrijk vinden in de zorg en ondersteuning aan mensen met emb. De inspecteurs zagen deze visie in de uitvoering van de zorg overigens niet bij iedere zorginstelling terug. Ook waren de specifieke gezondheidsrisico’s voor mensen met emb niet overal beschreven in zorg- en ondersteuningsplannen.


Voorwaarden voor kwaliteit
Op basis van het onderzoek formuleerde de inspectie zeven kernpunten voor goede zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking:

  1. De cliënt is een uniek persoon en ontvangt zorg op maat
  2. De cliënt heeft, waar mogelijk, zelf de regie
  3. Professionals werken methodisch en multidisciplinair
  4. Professionals hebben voldoende actuele kennis en vaardigheden voor de zorg aan mensen met emb
  5. Medewerkers werken verantwoord met richtlijnen en/of werkinstructies
  6. Medewerkers werken cliëntgericht
  7. De zorgorganisatie werkt volgens een visie op zorg aan cliënten met emb.


De inspectie beschrijft deze kernpunten uitgebreid in het Factsheet Ga voor goede zorg aan mensen met een EMB- het kán!


Nieuwe inspectiemethode
De inspectie heeft in dit onderzoeksproject veel ervaring opgedaan met een nieuwe inspectiemethode. Sinds kort werkt de inspectie met dit nieuwe toetsingskader en bezoekinstrument. Hiermee kijkt de inspectie tijdens de bezoeken of de zorg naast veilig óók goed en persoonsgericht is; het startpunt van de zorg is de wens van de individuele cliënt. Klik maakte eerder een reportage over deze observatiemethode.

De inspectie gaat daarnaast meer aandacht besteden aan het voeren van gesprekken met medewerkers na de observaties. Daarnaast kijken de inspecteurs gerichter naar het lichamelijk welzijn van de cliënt. De kernpunten voor de kwaliteit van zorg aan cliënten maken deel uit van het nieuwe toetsingskader.  |

Lees meer over de nieuwe inspectiemethode op
www.igz.nl en in de Factsheet Ga voor goede zorg aan mensen met een EMB- het kán! Lees eerdere Klik-artikel over de kwaliteit van de zorg aan mensen met ernstigemeervoudige beperkingen:

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!