Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Onderzoek hygiënisch werken en stappenplan handen wassen

2 maart 2020 Door de redactie Geen reacties

Visitaal heeft in samenwerking met zorginstelling Middin een set laagdrempelige zwart-wit-pictogrammen ontworpen rondom het Coronavirus. Met de set pictogrammen kun je mensen met een verstandelijke beperking uitleggen hoe je door een aantal simpele stappen te volgen de kans op besmetting zo klein mogelijk houdt. Ook als begeleider is het belangrijk om hygiënisch te werken, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM dat binnenkort op een congres gepresenteerd wordt.

Het stappenplan “handen wassen” met pictogrammen, dat Visitaal samen met Middin heeft ontworpen, is gratis te downloaden als PDF-bestand. Gebruikers van Pictostudio kunnen de pictogrammen ook in eigen documenten gebruiken.

Infectiepreventie
Door ‘schoon’ te werken voorkom je als begeleider ook de overdracht van bacteriën en verklein je de kans op verspreiding van resistente bacteriën. Hoe gaat dit in de praktijk en hoe groot zijn de risico’s in de gehandicaptenzorg? Daarover is 23 maart het congres ‘Samen sterk tegen antibioticaresistentie’. Het RIVM presenteert er een onderzoek naar infectiepreventie in de gehandicaptenzorg.

RIVM-medewerkers Manon Haverkate en Tessa Langeveld vertellen over het onderzoek. “Kenmerkend voor de gehandicaptensector zijn de grote verschillen tussen cliënten, zorg- en woonvormen, en medewerkers,” zegt Tessa. “Dat maakt dat sommige groepen extra kwetsbaar zijn om infecties op te lopen en over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een kind met ernstige meervoudige beperkingen en een grote zorgbehoefte dat voortdurend speeksel verliest, met de taxi naar het kinderdagcentrum gaat en regelmatig een ziekenhuis bezoekt. Of een jongere met een licht verstandelijke beperking met weinig hygiënebesef, die middenin een woonwijk woont met gemeenschappelijk sanitair en veel sociale contacten bij de dagbesteding.”

Verspreiding en een uitbraak voorkomen
Juist door die verschillen is het lastig een uniforme aanpak te ontwikkelen. “Met uitzondering van de basishygiëne,” zegt Manon. “Dat is nog niet vanzelfsprekend en dat geldt eigenlijk voor de hele sector. Ook omdat veel medewerkers een agogische opleiding hebben gevolgd waarin vaak weinig aandacht is voor hygiëne in de dagelijkse omgang. Dat dat kan leiden tot verspreiding en een uitbraak hebben we ook in deze sector al gezien. Bijvoorbeeld van het norovirus, maar ook van de MRSA-bacterie die resistent is voor een aantal veelgebruikte antibiotica en dus lastig te bestrijden is.”

De belangrijkste conclusies uit het RIVM-rapport:

  • De doelgroepen zijn heel verschillend met elk hun eigen medische en gedragsproblemen. Eén aanpak is dus minder geschikt: maatwerk op locatie is belangrijk.
  • Basishygiëne is in de gehele sector niet vanzelfsprekend, mede omdat dit in de opleiding van veel medewerkers niet voldoende aan bod komt
  • Er is behoefte aan voorlichting en een goede balans tussen huiselijkheid en veiligheid.
  • De risico’s zijn niet overal even groot. Extra aandacht is bijvoorbeeld nodig voor woonlocaties met gemeenschappelijk sanitair, plekken met veel contactmomenten (zoals dagcentra), mensen met LVB (wegens onvoldoende hygiënebesef) en mensen met EMB (door de intensieve zorg met vaak veel ziekenhuisbezoeken).
  • Er moet meer aandacht komen voor aansluitende en up-to-date richtlijnen (wat te doen bij een uitbraak?) en voor het kweek- en antibioticavoorschrijfbeleid.


Algemene én specifieke maatregelen
Er moet dus aandacht komen voor algemene infectiepreventie. Dit is extra belangrijk in de zorg voor specifieke doelgroepen en bij bepaalde zorg- en woonvormen, zo blijkt uit het rapport van het RIVM. Daarom is ook het congres op 23 maart georganiseerd, waar de medewerkers van het RIVM de resultaten van het onderzoek presenteren en dieper in gaan op de details in de workshops.  |

Meer informatie en aanmelden voor het congres kan via www.congresaanpakabr.nl.

Op het Kennisplein Gehandicaptensector staan ook 8 praktische tips om hygiënischer te werken.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!