Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Onderwijs probleemleerlingen verandert

3 november 2009 Door de redactie Geen reacties
Het onderwijs aan kinderen met extra problemen, verandert ingrijpend. Kinderen mogen niet langer worden geweigerd door gewone scholen, er komen meer leerkrachten en assistenten in de klassen, en leraren krijgen meer begeleiding bij het lesgeven aan zorgleerlingen. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, en wordt verbeterd. De Tweede Kamer kreeg een brief over ‘passend onderwijs’ van de bewindslieden van onderwijs en jeugd en gezin. Het ‘rugzakje’, een tegemoetkoming aan ouders om extra hulp op school in te huren, verdwijnt omdat veel geld verloren gaat aan indicatie en andere bureaucratie. De ondersteuningsbijdrage gaat in de toekomst rechtstreeks naar de scholen. Er komt meer maatwerk voor kinderen. Ouders worden sterker betrokken bij het onderwijs.

Van de ruim twee miljard euro die nu jaarlijks voor passend onderwijs wordt uitgetrokken, komt te weinig terecht in de klas. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen niet altijd het onderwijs dat ze verdienen. Leraren hebben nog steeds te weinig steun. Nog steeds zitten jaarlijks 3000 kinderen zonder onderwijs thuis. Met de verandering, die in 2012 moet ingaan, wil het kabinet de school de ruimte geven om betere zorg te bieden en bestuurlijke drukte verminderen. De samenwerking tussen school en jeugdzorg moet verbeteren.

De rugzakfinanciering biedt onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk, vinden de bewindslieden. De landelijke indicatiestelling vervalt en rugzakgeld gaat naar de scholen. Het bedrag per leerling ligt niet langer vast. In plaats daarvan wordt de behoefte van een kind aan zorg vastgesteld, en bepalen scholen in overleg met ouders hoe en waar het geld besteed wordt. De scholen die de meeste zorg verlenen krijgen ook het meeste geld. Het speciaal onderwijs moet jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt.

De brief over ‘Passend onderwijs’ is te vinden op: www.minocw.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!