Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Omscholing of baan voor 80.000 zorgwerknemers

22 april 2014 Door de redactie Geen reacties

Werkgevers en werknemers in de zorg hebben afgesproken om werknemers in de zorg van werk naar werk te begeleiden of op te leiden voor ander werk en zoveel als mogelijk ontslagen te voorkomen.Het streven is om tachtigduizend mensen naar ander werk te begeleiden of om te scholen naar een nieuwe functie binnen de zorg. Dat hebben minister Asscher van Sociale zaken en werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, welzijn en sport bekend gemaakt.

Sectorplan Zorg
Van de naar verwachting tachtigduizend mensen die als gevolg van de bezuinigingen op de zorg hun baan kwijt raken, wordt een derde naar ander werk begeleid buiten de zorgsector. De rest wordt om- en bijgeschoold voor een nieuwe functie binnen de zorg, waarvan vijfduizend leerwerkplekken voor jongeren zijn bedoeld. Het plan kost in totaal 200 miljoen euro, waarvan de helft door het Rijk wordt betaald en de andere helft door de sector zelf.

Veranderingen in de zorg
Door de veranderingen in de langdurige zorg, verandert ook de aard van het werk. Bijvoorbeeld in zorginstellingen waar straks minder werk is, omdat mensen langer thuis willen wonen en daar de zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. De sectorplannen voorkomen dat mensen in dat proces worden ontslagen.

2 x 600 miljoen euro
Minister Asscher heeft 600 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen van alle sectoren samen. Zorgsectoren leggen samen hetzelfde bedrag bij. Tot eind mei 2014 kunnen nog sectorplannen worden ingediend.
Lees meer op de site van de overheid

Rookgordijn
Vakbond Abvakabo Fnv noemt het Banenplan zorg "een rookgordijn dat afbraak moet verhullen." Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo fnv: "Op de zorg wordt bijna 3 miljard bezuinigd. Hierdoor kunnen meer dan 100.000 banen in de zorg verloren gaan, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie zelf. Zo’n enorme hap uit de zorg kun je echt niet redden met een pleisterplan. Wij willen een écht banenplan. En dat begint ermee dat er afgezien wordt van de megabezuiniging op de zorg. En uitstel van de grote zorgverschuiving. Daarvoor voeren medewerkers in de zorg al heel lang actie.”

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!