Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ombudsman: gemeenten schieten tekort in zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk

13 maart 2017 Door de redactie Geen reacties

Sinds twee jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. Daarin schieten ze nogal eens tekort. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd en weten uiteindelijk niet meer bij wie ze aan moeten kloppen voor hulp. Daar moet verandering in komen, concludeert Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

In het onderzoeksrapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' geeft hij aan dat gemeenten op een actieve manier met de problemen aan de slag moeten gaan en ze met maatwerk moeten oplossen. De Nationale Ombudsman ving sinds januari 2015 ruim 3100 klachten over:
-              Het op elkaar afschuiven van moeilijke gevallen
-              Ingewikkelde regelgeving
-              Mensen die niet meer weten bij wie ze moeten zijn voor hun probleem
-              Vragen die niet beantwoord worden
-              Schending van de privacy
-              Onvolledige of onjuist informatieverstrekking
-              Onheuse bejegening
-              Mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Veel mensen durven ook niet te klagen bij de gemeente, omdat ze bang zijn dat dat consequenties heeft voor de hulpvraag die ze hebben.


Voorbeeld
Een schrijnend voorbeeld van een typisch geval ‘van het kastje naar de muur’: De ouders van een jongen met epilepsie en een autismespectrumstoornis worden door de gemeente voor een indicatie Wlz (Wet langdurige zorg) naar het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz) verwezen. Daar wordt hun te kennen gegeven dat ze juist bij de gemeente moeten zijn. Het resultaat is dat de zoon niet de hulp krijgt die hij nodig heeft en de ouders geen idee meer hebben waar ze moeten zijn.

Maatregelen
Van Zutphen adviseert gemeenten om terug aan tafel te gaan met mensen die problemen ervaren bij het zoeken van de juiste hulp. Daarnaast moeten gemeenten zich meer openstellen voor signalen die ze krijgen van mensen. “En leer van de fouten die zijn gemaakt.”

Download het complete onderzoeksrapport
'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' van de Nationale Ombudsman (pdf).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!