Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nurse practitioners mogen meer

20 december 2007 Door de redactie Geen reacties
Onderdelen van het werk dat nu wordt gedaan door artsen voor verstandelijk gehandicapten, kunnen overgeheveld worden naar nurse practitioners, vindt de Inspectie voor de gezondheidszorg. In haar jaarrapport (Staat van de gezondheidszorg 2007) stelt de Inspectie dat taken van artsen prima kunnen worden herschikt: ook niet-medici kunnen sommige dingen doen. In onze sector worden taken van de gespecialiseerde Artsen voor verstandelijk gehandicapten (Avg) ook uitgevoerd door gewone huisartsen of door nurse practitioners: gespecialiseerde assistenten. Er moeten wel goede waarborgen komen voor kwaliteit van zorg. De Inspectie heeft aan de minister van VWS voorgesteld dat beroepsgroepen die structureel medische taken uitvoeren, zoals nurse practitioners, in het Big-register worden opgenomen. Dan zouden ze onderhevig zijn aan tuchtrecht.

De Inspectie erkent de rol van begeleiders bij medische zorg voor cliënten: ‘Zij staan het dichtst bij de cliënt en kunnen, ondersteund door de nurse practitioner en verpleegkundigen, fungeren als case-managers.’

De gespecialiseerde Avg-artsen worden minder belangrijk. Volgens de Inspectie gaan steeds meer taken over naar gewone huisartsen. En ‘persoonlijk begeleiders hebben meer verantwoordelijkheid gekregen voor het signaleren van medische en verpleegkundige vragen, doordat de (Avg-)artsen niet meer elk moment beschikbaar zijn voor vragen.’

In het algemeen vindt de Inspectie dat de medische zorg erop is vooruitgegaan: ‘De cliëntveiligheid is toegenomen, vooral door de toegenomen toegankelijkheid van de medische zorg. De Avg had doorgaans een veel langere aanrijtijd dan de huisarts. Medische zorg is door de bereikbaarheid van de huisartsen sneller beschikbaar, zowel overdag als tijdens avonden, nachten en weekeinden.’

En: ‘De scholing en training die nurse practitioners in een aantal instellingen geven aan begeleiders zorgt ervoor dat de begeleiders bepaalde verpleegkundige handelingen beter, en dus veiliger, kunnen uitvoeren.’

‘Het aandeel cliënten dat voor de eerstelijnszorg een beroep doet op de Avg zal verder afnemen,’ voorspelt de Inspectie. Een ‘relatief klein deel’ van de verstandelijk gehandicapten heeft structureel specialistische Avg-zorg nodig. Er dreigt desalniettemin een tekort aan die gespecialiseerde artsen. Het aantal opleidingsplaatsen wordt groter, zo besloot minister Klink kort geleden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!