Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Noodklok over speciaal onderwijs

24 april 2008 Door de redactie Geen reacties
Een belangenorganisatie van het speciaal onderwijs luidt de noodklok voor ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. De Wec-raad (Wet op de expertisecentra) vraagt in een manifest aandacht voor de ‘zorgelijke positie van het onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen met een IQ lager dan 35. Door de sterk toegenomen complexe problemen van deze leerlingen, de beperkte (financiële) middelen in het speciaal onderwijs en een overdaad aan bureaucratie, hebben scholen steeds meer moeite om op verantwoorde wijze onderwijs voor deze groep te verzorgen.’

Het manifest, getiteld ‘Onderwijs aan zeer laag functionerende kinderen’, is overhandigd aan de Tweede kamer. De Wec-raad stelt hierin, dat sinds de invoering van de Wet op de expertisecentra en de Leerling-gebonden financiering (het ‘rugzakje’) er kinderen in het speciaal onderwijs komen die vroeger vooral in zorginstellingen en kinderdagcentra verbleven. Er is ‘verbrede toelating’, maar de scholen kunnen ‘nauwelijks een verantwoord onderwijs/zorg-aanbod realiseren. Dit ondanks de grote inzet en betrokkenheid van medewerkers.’

De cluster 3 scholen hebben veel meer dan vroeger te maken met autisme, gedragsproblematiek, medische problemen en complexe meervoudige handicaps. En veel is niet of onvoldoende geregeld: personeelsformatie, huisvesting, vervoer, geschikte materialen en middelen, afspraken met leerplichtambtenaren en onderwijsinspectie, aanvullingen vanuit de Awbz. De scholen kunnen zo niet aan de complexe hulpvraag van deze leerlingen tegemoetkomen.

Meer informatie op www.wecraad.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!