Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nog te weinig lokale samenwerking voor overgang Awbz Wmo

27 februari 2014 Door de redactie Geen reacties

De overgang van Awbz naar Wmo is in volle gang en toch werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders onvoldoende samen. De partijen zijn het qua visie vaak eens, maar slagen er nog niet in de zorg concreet in te vullen. Gemeente en zorgaanbieders hebben verschillende belangen, en dat maakt het vraagstuk complex, volgens onderzoek van kennisinstituut Vilans naar plaatselijke samenwerkingsvormen in de langdurende zorg.

Vilans interviewde 62 wethouders, bestuurders, directeuren, managers en professionals van zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten in de regio's Almere, Utrecht, Alkmaar, Twente, Leiden, Den Bosch en Zeeuws-Vlaanderen.

Sterk gescheiden werelden
Hoewel er plaatselijke verschillen zijn, komt uit het onderzoek een eenduidig beeld naar voren. De werelden van gemeente en zorgaanbieders zijn nog sterk gescheiden. Van ontschotting of samensmelting is weinig te merken. De verschillen in belangen werken dit ook tegen. De manier waarop gemeenten hun opdrachtgeversrol invullen veroorzaakt spanning bij veel zorgaanbieders. Elke gemeente denkt bijvoorbeeld zelf na over wie de regie moet hebben, over de ontwikkeling van wijkscans en over methoden om zorg in te kopen. Het feitelijke zorgproces is nog onderbelicht.

Complexe opdracht
Vilans vindt verregaande samenwerking een voorwaarde om de overgang van Awbz naar Wmo te laten slagen. De complexe opdracht is alleen te volbrengen als alle betrokken partijen – inclusief cliënten - om tafel gaan en boven hun eigen belangen en visie weten uit te stijgen. Een integrale benadering is nodig, waarbij de vraag van de klant centraal staat. Met voorbeelden laat Vilans in het onderzoeksrapport zien hoe dit zou kunnen worden vormgeven, maar een algemeen recept is er niet. Het afbouwen van delen van de verzorgingsstaat is nieuw voor Nederland. Samen optrekken, samen voor verliezen opdraaien en de pijn verdelen is de uitdaging én de zorg die breed wordt gedeeld, aldus Vilans.

Rapportage onderzoek Lokale samenwerkingsvormen langdurende zorg; Op weg naar een nieuw lokaal integraal samenspel' is te vinden op de website van Vilans.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!