Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 9 augustus 2007

8 augustus 2007 Door de redactie Geen reacties
Pgb-loon in plaats van bijstand Huisgenoten van mensen met een persoonsgebonden budget krijgen steeds vaker een inkomen uit dat budget, in plaats van de bijstandsuitkering die ze daarvóór ontvingen. Als ze voor dat geld hun gezinslid verzorgen, is dat prima, antwoordt staatssecretaris Bussemaker van Vws op kamervragen. Zij vindt niet dat – zoals in de vragen wordt gesuggereerd – daarmee een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget. Het pgb is een alternatief voor zorg in natura. De zorgbehoevende kiest zelf zijn hulpverlener. Als gemeenten - om bijstandsuitkeringen te besparen - gezinsleden van zorgbehoevenden aansporen om als hulpverlener te fungeren, is dat strikt genomen geen inperking van de keuzevrijheid, maar kan dat wel zo worden ervaren. “Dat keur ik af,” aldus Jet Bussemaker.   Geen onderzoek naar Sherpa De inspraak van cliënten en hun vertegenwoordigers bij de plannen voor een verdunningswijk op het terrein van Sherpa in Baarn (Eemeroord) is geen zaak van de overheid. Als er communicatieproblemen zijn tussen de directie en de vertegenwoordigers, moet de Raad van toezicht ingrijpen. Dat meldt Jet Bussemaker, staatssecretaris van Vws op kamervragen. Zij is niet bereid onderzoek te doen naar de handelwijze, motivatie en besluitvorming van de directie van Sherpa. In de wet is vastgelegd hoe organisaties hun cliënten en vertegenwoordigers bij de besluitvorming moeten betrekken. Dat niet iedereen blij is met de omgekeerde integratie-plannen van Sherpa is onvermijdelijk. “De ideale woonsituatie is voor iedereen uniek, het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Als vertegenwoordigers vinden dat ze onvoldoende stem hebben gehad, moeten ze een klacht indienen bij de klachtencommissie.” Bussemaker meldt dat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen die sinds 1996 geldt, in 2000 is geëvalueerd. Er staat een wetswijziging op stapel om de rechtspositie van cliënten nog meer te versterken. Zij informeert de Tweede Kamer daar komend najaar over. Lichamelijke belasting maakt zorgpersoneel ziek Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan werkomstandigheden van het personeel. Toch beschermt een kwart van de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen zijn medewerkers nog onvoldoende tegen lichamelijke overbelasting en agressie. De Arbeidsinspectie controleerde bijna alle Nederlandse ziekenhuizen en ruim 250 verpleeg- en verzorgingshuizen. De arbeidsomstandigheden waren wel verbeterd, maar nog lang niet overal in orde. In alle onderzochte instellingen is lichamelijke belasting de grootste ziekmaker. Personeel krijgt vaak onvoldoende training en voorlichting om met agressieve cliënten om te gaan, alarmsystemen ontbreken, of er is geen nazorg. Ontruimingsoefeningen In een derde van de verpleeg- en verzorgingshuizen worden verzorgenden nog onvoldoende beschermd tegen ziektes als Hepatitis b en c, en hiv. Ook worden er te weinig ontruimingsoefeningen gehouden. Onaanvaardbaar, vindt de inspectie. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen zichzelf niet redden. Pas bij een ontruiming wordt duidelijk of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.    

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!