Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 8/3

8 maart 2006 Door de redactie Geen reacties
Ouderschap krachtig afgeraden Staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS blijft bij haar standpunt, dat verstandelijk gehandicapten beter geen kinderen kunnen krijgen. Zij herhaalt dat in een brief aan de Tweede Kamer, die haar had gevraagd om een overzicht van de zorg voor verstandelijk gehandicapten met een kinderwens. ‘Als verantwoord ouderschap uitsluitend mogelijk is dankzij een ondersteunend netwerk, dan moet worden ingezet op het ontmoedigen van de kinderwens.’ Met andere woorden: als er hulp nodig is, dan weigeren we die bij voorbaat. ‘De betrokken verstandelijk gehandicapte wordt krachtig afgeraden vader of moeder te worden. De prioriteit voor het kabinet ligt niet bij het ondersteunen van verstandelijk gehandicapten met een kinderwens, maar juist bij het ontmoedigen van een eventuele zwangerschap. Niettemin moet, als er eenmaal een kind is, de verstandelijk gehandicapte bij de opvoeding worden ondersteund.’ Onderzoekers schatten er ongeveer 1.500 kinderen met verstandelijk gehandicapte ouders zijn. Ross: ‘Veel van die ouders zijn blijvend aangewezen op ondersteuning bij de opvoeding. In eerste instantie doen zij vaak een beroep op ondersteunende zorg en hulp uit de gehandicaptenzorg. De begeleiding en ondersteuning richten zich dan op de moeder, de vader of op beiden. De jeugdzorg komt in beeld wanneer er problemen met het kind dreigen of als zich problemen voordoen.’ Het kabinet komt nog met een ‘gezinsbrief’ over ‘de mogelijkheden van opvoed- en gezinsondersteuning, uiteenlopend van vrijwillige en voor iedere ouder beschikbare ondersteuning tot en met het aanbieden van opvoedondersteuning in een niet vrijblijvend of gedwongen kader.’ CAO onderhandelingen nog muurvast De directie en de ondernemingsraad van de Twentse zorgstra hebben samen een oproep gedaan aan de VGN, om weer te gaan onderhandelen met de vakbonden. De CAO-onderhandelingen liggen al een hele tijd stil. De nog van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomst liep tot 1 januari 2005. De oproep van de Twentse zorgcentra werd ondertekend tijdens een werkonderbreking in het Bouwhuis in Enschede. Ook in de Losserhof in Losser en de Colckhof in Almelo waren werkonderbrekingen. Er vinden ook op andere plaatsen in het land weer acties plaats, omdat de werkgevers, verenigd in de VGN, voet bij stuk houden. Zij op hun beurt vinden ‘de verharding van de bonden onbegrijpelijk. De VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) is steeds bereid de vastgelopen onderhandelingen weer op te pakken, maar de bonden voeren kennelijk liever actie.’ De werkonderbrekingen, waarvan er nog meer gepland zijn, schieten de instellingen in het verkeerde keelgat. Onderhandelaar Gerding: “Een CAO komt maar op één plaats tot stand en dat is aan de onderhandelingstafel. Dat de bonden blijven weigeren aan die tafel plaats te nemen, is niet in het belang van de medewerkers in de branche. Daarnaast kunnen de cliënten hinder ondervinden door de werkonderbrekingen.” Volgens de VGN hebben de vakbonden onjuiste informatie over het werkgeversbod verspreid. Bovendien: als aan hun eisen zou worden voldaan, kost dat volgens de werkgevers 2.750 fulltime arbeidsplaatsen in de gehandicaptenzorg. Op 7 maart waren de acties bij Zozijn in Wilp nog ludiek. ’s Morgens vroeg werd aan de poort informatie verstrekt aan komende en vertrekkende werknemers. Later op de ochtend reed een brandweerauto over het terrein om duidelijk te maken: ‘De werknemers vinden het een brandend probleem, en zij roepen VGN op om het te blussen.’ In veel instellingen in Noord-Nederland zijn werkonderbrekingen op touw gezet. Actuele informatie op www.abvakabofnv.nl/gehandicaptenzorg Stembureaus gecontroleerd Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart hebben waarnemers van belangenorganisaties gecontroleerd of mensen met een handicap hun stemrecht kunnen uitoefenen. Het ging niet alleen om de toegankelijkheid van stembureaus, de mogelijkheden voor dove of blinde mensen, maar ook om de uitoefening van het stemrecht door verstandelijk gehandicapten. Daartoe ging in de groep een vertegenwoordiger van belangenvereniging Onderling Sterk mee naar Uithoorn. Het ‘inspectieteam’ keek naar: • Zijn de stembureaus toegankelijk? • Kan iedereen gebruik maken van stemmachines? • Hoe is de omgang met mensen met handicap? • Kunnen gehandicapten in het geheim stemmen? • Als je niet kunt lezen, kun je dan wel stemmen? • Mogen mensen met verstandelijke beperkingen assistentie krijgen in het stemhokje? Bij het eerste stembureau bleek al meteen de omvang van het probleem: hier kon je niet naar binnen met een rolstoel vanwege een hoge drempel. Het tweede bureau was wel goed toegankelijk, maar niet iedereen in een rolstoel kon er de stemcomputer bedienen. Ook in het derde goed toegankelijke stembureau, in het gemeentehuis, was de computer niet voor iedereen bruikbaar. Mensen met een visuele handicap kunnen in Uithoorn niet zelfstandig en anoniem een stem uitbrengen. Een spraakcomputer is niet aanwezig. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen in ons land meestal niet van hun stemrecht gebruikmaken. Soms moeten zij weken van tevoren bij hun begeleiders een aanvraag indienen om naar het stembureau te kunnen. Ze moeten daar ook hulp kunnen krijgen wanneer ze niet kunnen lezen. Er is nog genoeg te verbeteren, concluderen de waarnemers. Organisaties van mensen met beperkingen roepen alle verantwoordelijken op, om vóór de volgende verkiezingen met structurele oplossingen te komen, en te toetsen of dan inderdaad alle barrières zijn weggehaald. Iedereen moet zelfstandig en in privacy zijn stem kunnen uitbrengen. Rookruimtes Het Bouwcollege heeft tips en ideeën op een rijtje gezet voor rookruimtes in zorginstellingen. Kijk op www.bouwcollege.nl. De adviezen zijn primair bedoeld voor kleinschalige voorzieningen. Gebruikers van de rookruimtes zijn in eerste instantie cliënten, maar ook personeel mag hier eventueel paffen. Bouweisen kinderdagcentra De kinderdagcentra vallen sinds kort onder de Wet toelating zorginstellingen, en daarom worden aan deze voorzieningen nu ook bouwkundige eisen gesteld zoals aan alle zorginstellingen. Het bouwcollege heeft kwaliteitseisen geformuleerd. Het gaat vooral om toegankelijkheid, belevingswaarde, grootte, en de soort ruimtes. De ‘prestatie-eisen’ zijn voorlopig; ze worden eerst aan de instellingen voorgelegd, en uiteindelijk zal de minister van VWS ze goedkeuren. Informatie op www.bouwcollege.nl. Naamgever Thomashuizen overleden Thomas van Putten uit Maarssen, de naamgever en inspirator van de Thomashuizen, is vorige week woensdag op 26-jarige leeftijd overleden. Reclamemaker Hans van Putten, die voor zijn zoon Thomas een ‘klein, gezellig huis’ zocht, vond zo’n huis door een heel nieuwe formule te bedenken in de gehandicaptenzorg, waarbij echtparen als eigen bedrijf een gezinshuis beginnen in een geschikt pand, en daarin samenwonen met verstandelijk gehandicapten. De stichting Thomashuizen biedt financiële en inhoudelijke ondersteuning. In Klik van juni 2004 staat een uitgebreide reportage over de Thomashuizen. (Zie archief). Het aantal Thomashuizen in Nederland groeit hard door. Er zijn er nu tientallen in het hele land. In Friesland gaan er binnenkort drie van start. Zie ook www.thomashuizen.nl Vmbo-carrousel In Groningen draait van 13 tot 17 maart de Vmbo-carrousel, een project om vmbo-leerlingen beter zicht te laten krijgen op verschillende werksoorten. Stages zijn vaak lastig te regelen, maar wel belangrijk voor de beroepskeuze. Een aantal instellingen en bedrijven werken nu samen met scholen; leerlingen brengen er een bezoek en hebben daarvoor een hele week geen les.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!