Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 7/7

10 juli 2006 Door de redactie Geen reacties
Zwakbegaafde vrouw in Indonesische cel SP-Kamerlid Harry van Bommel en VVD-Europarlementariër Jules Maaten zijn een actie gestart om een zwakbegaafde Nederlandse vrouw vrij te krijgen uit een Indonesische gevangenis. De 24-jarige Sibel Yalvac werd in 2004 veroordeeld tot tien jaar wegens drugssmokkel. Beide politici vragen in een petitie om haar vrijlating. Zij is onderzocht door een Nederlandse psycholoog en een reclasseringsambtenaar, die haar ‘verminderd toerekeningsvatbaar’ vinden. Sibel kan volgens hen oorzaak en gevolg niet goed van elkaar onderscheiden, is te lichtgelovig, heeft veel fantasie en kan niet tot twaalf tellen. Zij is waarschijnlijk, zoals in het verleden vaker gebeurd met zwakbegaafden, misbruikt voor drugshandel. Op de Indonesische onafhankelijkheidsdag 17 augustus kunnen gevangenen amnestie krijgen. Je kunt de petitie tekenen op www.help-sibel.nl. Fusie met thuiszorg Stichting Philadelphia zorg, een landelijke aanbieder gehandicaptenzorg op christelijke basis, is gefuseerd met een stichting voor thuiszorg op de West-Veluwe (neutraal). Volgens Philadelphia biedt zo’n fusie buiten de eigen sector meerwaarde: Mogelijkheden voor huisvesting van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking op één locatie; daardoor is 24-uurs beschikbaarheid van medewerkers eerder haalbaar. Diensten van ergotherapeuten en diëtisten voor alle cliënten. Kennisuitwisseling over palliatieve zorg Kennisuitwisseling over kleinschaligheid. Nachtwerk en borstkanker De Gezondheidsraad wil dat er onderzoek wordt gedaan naar het verband tussen nachtwerk en borstkanker. Er zijn heel vage aanwijzingen dat vaak ’s nachts werken het risico op borstkanker zou verhogen. Vooralsnog te vaag om nachtwerkers extra te laten controleren. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat verpleegkundigen die veel nachtdiensten draaien, anderhalf maal zo vaak borstkanker hebben als collega’s die nooit ’s nachts werken. Maar op het onderzoek was een en ander aan te merken, daarom wil de Nederlandse Gezondheidsraad nieuw onderzoek. Helpdesk voor multi-probleemgezinnen In Limburg is een helpdesk opgericht voor instellingen die werken met multi-probleemgezinnen. Als zij problemen niet kunnen oplossen, kunnen ze de helpdesk om raad vragen. Die benoemt eventueel een gezinscoach en zorgt voor coördinatie van de hulp. De helpdesk draait voor de gemeenten Roermond, Ambt Montfort, Echt-Susteren, Maasbracht, Roerdalen en Swalmen. Meer vrouwen werken minder Steeds meer Nederlandse vrouwen hebben betaald werk, maar het aantal met een volledige baan neemt af. Er komen steeds meer vrouwen met een deeltijdcontract. Deeltijd komt in Nederland aanzienlijk meer voor dan in andere Europese landen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft vrouwen opgeroepen om meer te gaan werken, anders kunnen de gevolgen van de vergrijzing niet worden opgevangen. Geen extra geld voor leerlingenvervoer Minister Van der Hoeven van onderwijs stelt geen extra geld ter beschikking aan het leerlingenvervoer. Volgens haar zijn de door ouders gesignaleerde knelpunten ‘niet direct een gevolg van de regelgeving, maar vooral van keuzes die de gemeenten maken.’ De bewindsvrouw schrijft dat aan de Tweede Kamer. Het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd en nu de verantwoordelijkheid van gemeenten (volgend jaar worden veel meer vormen van zorg een taak van gemeenten, in het kader van de WMO – Wet maatschappelijke ondersteuning). Het leerlingenvervoer is nu heel verschillend geregeld: ‘Enerzijds zijn er gemeenten die bezien wat voor de leerlingen aan goed passend vervoer nodig is en daarvoor ook de benodigde middelen vrij maken. Anderzijds is er een, afgaand op de signalen, geringer aantal gemeenten dat probeert de kosten voor het leerlingenvervoer zo veel mogelijk in de hand te houden door een zo sober mogelijke verordening op te stellen. Gelet op de grote verschillen tussen leerlingen en omstandigheden is het antwoord op de vraag wanneer vervoer passend is, niet eenduidig te geven. Zo is bijvoorbeeld de redelijkheid van de reistijd afhankelijk van de afstand tussen huis en school en eventuele files. Voor dergelijke zaken valt geen norm op te stellen.’ Gedwongen sterilisatie in Rusland Zwakbegaafde en psychiatrisch zieke meisjes in Russische instellingen worden vaak tegen hun wil gesteriliseerd, zo meldt dagblad Trouw. De Volkscommisie voor mensenrechten in Moskou is daartegen een actie begonnen. De meisjes worden onder druk gezet om een verklaring te tekenen dat zij instemmen; als ze dat weigeren krijgen ze pijnlijke injecties of moeten ze de isoleercel in. Soms zijn ze al bijna onder narcose als ze hun handtekening zetten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!