Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 5 oktober 2007

5 oktober 2007 Door de redactie Geen reacties
Slechte resultaten sociale werkvoorziening Het gaat financieel slechter met de sociale werkvoorziening. De helft van de bedrijven leed in 2005 verlies. Het totale resultaat van de sw-bedrijven was in 2003 nog positief, twee jaar later leden ze gezamenlijk een verlies van 33 miljoen euro. Als je de opbrengsten van de winstgevende bedrijven niet meetelt, was het verlies zelfs 72 miljoen euro. De gegevens staan in het rapport De financiële situatie van de sociale werkvoorziening in beeld. De onderzoekers zochten naar factoren die de verlieslijdende of juist de winstgevende bedrijven gemeenschappelijk hebben. Van een clustering van ‘goede’ of ‘slechte’ kenmerken is nauwelijks sprake. Sw-bedrijven met relatief hoge winsten doen het soms maar op een of twee punten wezenlijk anders dan andere bedrijven. Het ene bedrijf ligt in een moeilijkere regio dan het andere. Een moeilijke regionale arbeidsmarkt maakt het lastig om werknemers aan een baan in het vrije bedrijf te helpen. Of er werken in een bedrijf veel oudere mensen; die zijn meestal productiever dan jongere, omdat de regels voor toelating de laatste jaren zijn aangescherpt. Een hoog percentage dieper gehandicapte werknemers levert meer rijksbijdragen op. Verschillen kunnen verder ontstaan doordat de ene gemeente huurkosten anders doorberekent dan de andere. Ook boekt de ene gemeente betaling voor bijvoorbeeld werk in de groenvoorziening als omzet, terwijl die inkomsten elders als een gemeentelijke subsidie worden beschouwd. Het onderzoek betreft alleen geld, niet het sociale beleid van de bedrijven. Er worden een aantal aanbevelingen in gedaan om de sociale werkvoorziening financieel gezonder te krijgen.  De financiële situatie van de sociale werkvoorziening in beeld Een empirisch onderzoek naar de achtergronden van bedrijfseconomische resultaten van bedrijven voor sociale werkvoorziening. Het rapport is te downloaden op: http://home.szw.nl Campagne tegen schulden Om mensen te waarschuwen tegen schulden, is de overheid een bewustwordingscampagne begonnen op televisie: Blijf positief. Acteurs in de spotjes wijzen erop dat je voorzichtig moet omspringen met leningen en vertellen waar hulp te vinden is. Er horen een internetsite bij (www.blijfpositief.nl ) radiospotjes en posters. Het personage Bud uit de tv-spotjes rijdt ook met een bus door het land om de boodschap uit te dragen. Op allerlei evenementen onderwerpt hij bezoekers aan een ‘financiële fitheidstest’. Meer dan 100.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. Schulden ontstaan doordat mensen te makkelijk leningen afsluiten, of doordat ze door scheiding, werkloosheid of het overlijden van een partner niet meer in staat zijn hun leningen af te lossen. Ook mensen met een lichte of matige verstandelijke handicap raken nogal eens in de problemen omdat ze meer geld uitgeven dat ze ontvangen, en moeilijk nee kunnen zeggen tegen aantrekkelijke aanbiedingen. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de oplossing van het schuldenprobleem. Het kabinet stelt de komende jaren 65 miljoen euro extra beschikbaar voor schuldhulpverlening. Ook mogen gemeenten het extra geld voor armoedebestrijding - 160 miljoen euro deze kabinetsperiode – voor een deel inzetten om de schuldenproblematiek aan te pakken. Luchtweginfecties en Down syndroom Kinderen met het syndroom van Down hebben een verhoogd risico op luchtweginfecties die worden veroorzaakt door het respiratoir syncytieel (rs) virus. Dat hebben onderzoekers van het medisch centrum van de Vrije universiteit in Amsterdam vastgesteld. Het virus veroorzaakt ernstige ontstekingen aan de luchtwegen bij jonge kinderen. Vooral te vroeg geboren kinderen lopen risico, en kinderen met hartafwijkingen, een probleem dat vaak voorkomt bij kinderen met Down syndroom. Maar ook kinderen met Down syndroom zonder hartproblemen lopen een verhoogd risico. Acht procent van hen komt in het ziekenhuis terecht wegens een infectie met het rs-virus. In het tijdschrift Pediatrics van oktober 2007 schrijven de onderzoekers over hun bevindingen: http://pediatrics.aappublications.org .   Turkse vrouwen willen niet in schuitje van gehandicapten Turkse vrouwenorganisaties hebben geprotesteerd tegen een zin in het ontwerp voor de nieuwe Turkse grondwet. De zin luidt: “Alle burgers zijn gelijk. Speciale maatregelen die genomen worden om kinderen, gehandicapten, ouderen en vrouwen een betere positie in de maatschappij te geven, doen geen afbreuk aan die gelijkheid.” De voorzitter van een vrouwenorganisatie zegt: “We zitten dan in hetzelfde schuitje als gehandicapten en ouderen. De huidige grondwet zegt dat vrouwen en mannen volledig gelijk zijn. Daar mag men niet aan komen.” De Turkse president heeft in een reactie laten weten dat het om een ontwerp gaat, en dat de regering met alle vertegenwoordigers van het volk zal overleggen over de definitieve tekst.   Geen uitblinkers op alle fronten Organisaties in de gehandicaptenzorg doen het nooit op alle fronten tegelijk heel goed. Als de medewerkers en de cliënten tevreden zijn, scoort de organisatie financieel niet zo best, en omgekeerd doen zorgleveranciers die financieel uitblinken, het volgens hun personeel en klanten minder goed. Clubs die op alle fronten topzorg leveren, zijn er in Nederland niet. Dat is de conclusie in het rapport over benchmarking, waaraan het afgelopen jaar tienduizenden begeleiders, cliënten en familieleden hebben meegewerkt. Het onderzoek Benchmarking, een project van werkgeversorganisatie Vgn, heeft als doel dat organisaties hun eigen prestaties met die van andere vergelijken. De verwachting is dat zij een voorbeeld nemen aan toppresteerders, waardoor de kwaliteit van de hele gehandicaptenzorg omhoog zou kunnen gaan. Het onderzoek bestond uit drie delen: cliëntenraadpleging (11.500 cliënten en 21.000 vertegenwoordigers) medewerkersraadpleging (60.000 medewerkers). financieel onderzoek. Van de ruim honderd onderzochte organisaties werden er vijf beoordeeld als goede voorbeelden. Zij scoren op alle drie de aspecten relatief hoog, maar behoren nooit tot de absolute top binnen een van de onderdelen. Uitblinken in één onderdeel vergt kennelijk zijn tol in een ander onderdeel. Weten voor beter. Brancherapport benchmark gehandicaptenzorg. Door PriceWaterhouseCoopers. Te downloaden op www.vgn.org .

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!