Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 5 januari 2007

5 januari 2007 Door de redactie Geen reacties
Bemoeizorg voor daklozen Vermoedelijk een kwart van de daklozen in de grote steden heeft een verstandelijke handicap. Het ligt voor de hand dat organisaties voor verstandelijk gehandicapten zich om hem bekommeren, die hebben veel ervaring met zorg die aansluit bij het niveau van de cliënt. Zij bieden dan ‘bemoeizorg’, dat is hulp aan mensen die dakloos zijn, of die in zeer zorgelijke omstandigheden leven en toch geen hulp willen. De meeste daklozen hebben psychische problemen, een verstandelijke handicap, of ze zijn verslaafd. De overheid  heeft voor de 4 grote steden 175 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de opvang. In de provincie Utrecht pakken zorgorganisaties uit verschillende sectoren het probleem gezamenlijk aan. Elke maand overleggen alle instanties met elkaar over de problemen van dakloze mensen. Op een zeer druk bezochte studiebijeenkomst op Abrona, in Huis ter Heide, vertelden zorgverleners over hun werk met daklozen. In Utrecht opereert een zorgcoördinatie-team op straat. De medewerkers sporen daklozen op, en proberen hen over te halen hulp te accepteren. Ook zijn ze alert op mensen die weliswaar een dak boven hun hoofd hebben, maar die in zeer zorgwekkende omstandigheden verkeren. De Vereniging Gehandicaptenzorg  van de provincie Utrecht heeft nu 16 crisisplaatsen (zie Klik oktober 2006)  ingesteld; die worden voor een deel ook gebruikt door dakloos geraakte mensen met een verstandelijke handicap. Een van de projectmedewerkers: “Dakloosheid kan iedereen overkomen. Ons ook. Oorzaken: onverzekerd zijn, echtscheiding, een emotionele crisis (zoals een gestorven ouder die tot dan voor het volwassen kind zorgde. Komt veel voor bij licht verstandelijk gehandicapten), huurachterstand met huisuitzetting als gevolg, weglopen van huis, illegaal in Nederland. Vooral daklozen met verstandelijke handicap of psychiatrische problemen zijn communicatief niet erg vaardig, waardoor ze veel conflicten krijgen. Wat hebben mensen nodig die dakloos zijn geraakt? * Een slaapplek * Geld voor de eerste levensbehoeften * Perspectief op verbetering * Rust. Weten dat anderen dingen voor je regelen die je zelf niet kan. Rust is nodig om te kunnen communiceren over wat je wilt en nodig hebt. * Herstel van sociale contacten. Nogal wat daklozen kennen alleen maar lotgenoten of mensen uit het criminele circuit. Het opvangteam in Utrecht steekt veel energie in een gezonder sociaal netwerk. * Hulp bij structuur brengen in het dagelijkse leven. * Geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Een Utrechtse hulpverlener: “Als mensen het zelf niet kunnen, dan moeten wij het voor hen doen. Dat wordt onze doelstelling voor de komende jaren.” Een zorgcoördinator: “Het lukt alleen als alle organisaties bereid zijn over hun grenzen te gaan. We hebben te maken met mensen in zeer zorgwekkende omstandigheden. De zorg is op het ogenblik erg bezig met kwaliteit en regels. Bij deze mensen moet je soms onorthodoxe middelen gebruiken, die niet helemaal in die regels passen. Ik pleit niet voor anarchistische zorg, maar een beetje buiten de paden lopen werkt soms beter.”       Zetnet MediaWerk vertaalt moeilijke informatie Sinds kort bestaat het (erkende) leerbedrijf Zetnet MediaWerk, een project van Zetnet en het Regionaal Opleidingscentrum Nijmegen. In drie jaar worden negen mensen met een arbeidsbeperking opgeleid tot gecertificeerd assistent-mediawerker. De deelnemers werken zelfstandig of ondersteund door andere ROC-leerlingen en coaches aan opdrachten van bedrijven en organisaties. Hun specialiteit is het testen en omwerken van websites en teksten met behulp van taal, beeld en geluid, zodat de inhoud ervan toegankelijk wordt voor moeilijk begrijpende mensen. Informatie: Gerard Nass, telefoon 06-53256648, gerard@zetnet.nl.     Reisdiscriminatie De Hoge Raad vindt de beperkte kilometertoekenning aan mensen met een handicap terecht. Het reissysteem Valys voor gehandicapten verzorgt het bovenregionale vervoer. Reizigers kopen een pas, en mogen daarmee tot 750 kilometer per jaar reizen voor de prijs van een bus- of treinkaartje. Een kleine groep ernstig gehandicapten heeft recht op 2250 kilometer per jaar. Mensen met een indicatie die meer willen reizen, betalen taxiprijzen. Belangenorganisaties hebben daar bezwaar tegen aangetekend, maar de Hoge Raad geeft hun geen gelijk. Ze overwegen nu om de zaak Valys voor te leggen aan het Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg. 100.000 mensen maken gebruik van Valys.     Gesloten jeugdzorg Gesloten jeugdzorg is een goed alternatief voor problematische kinderen onder de 13 jaar, die nu in justitiële jeugdinrichtingen zitten zonder dat ze een misdrijf hebben gepleegd. Sinds 2005 verblijven tien jongeren bij wijze van proef in een gesloten behandelgroep bij Horizon in Rotterdam. De Inspectie Jeugdzorg is positief over het veilige behandelklimaat in Horizon. Staatssecretaris Ross wil meer kinderen overplaatsen. ‘Dit biedt perspectief om alle jongeren die niet op strafrechtelijke titel in justitiële jeugdinrichtingen verblijven, een passende behandeling in de jeugdzorg te bieden’, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.  

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!