Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 5/1

5 januari 2006 Door de redactie Geen reacties
Bonden stellen ultimatum De vakbonden hebben de werkgeversvereniging in de gehandicaptenzorg VGN een ultimatum gesteld tot 13 januari 13. 00 uur. Als de werkgevers voor dat tijdstip niet tegemoet komen aan hun eisen, volgen er acties. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen al vanaf 8 februari 2005. De bonden hebben aan de VGN de volgende eisen gesteld: * Een cao met een looptijd van 1 januari 2005 tot 1 oktober 2006 * Per 1 januari 2005 een structurele salarisverhoging van 1 % * De eindejaarsuitkering per 2005 structureel verhogen met 0,55% naar 5% * Per 1 januari 2006 een structurele salarisverhoging van 2 % * Per 1 januari 2006 een premieverdeling PGGM van 50/50 * Per 1 januari 2006 een werkgeversbijdrage van 2/3 van de ziektekostenpremie voor de basis- en aanvullende regeling, Verbetering van de vergoeding van reiskosten * De invoering van een persoonlijk opleidingsbudget * Afspraken over sociaal beleid, waaronder een hoofdstuk medezeggenschap. Lees meer op de sites van de vakbonden abvakabofnv.nl, of cnvpubliekezaak.nl Niet meer roken in kleine instellingen Kleine zorginstellingen krijgen tot april 2006 de tijd om te voldoen aan de Tabakswet. Minister Hoogervorst wil dat er een eind komt aan het gedoogbeleid in kleinschalige woonvormen. Ook daar wil hij dat niet-rokers worden beschermd tegen tabaksrook, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Alleen instellingen die met goede argumenten hebben aangetoond waarom ze op 1 april nog niet kunnen voldoen aan de Tabakswet, zullen voorlopig geen boete krijgen van de Voedsel en Waren Autoriteit. Maar ook zij moeten op den duur de wet volgen. 70 procent van de kleine zorginstellingen hebben voorzieningen voor rokers. Meestal zijn de gemeenschappelijke ruimtes rookvrij en mag nog wel gerookt worden op de eigen kamer, in aparte rookruimtes of buiten. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg roken veel bewoners (75 procent of meer). In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg rookt minder dan 25% van de cliënten. Volgens minister Hoogervorst van VWS staan bewoners in de ouderen- en gehandicaptenzorg positief tegenover het rookbeleid, en leven dit na. Subsidie belangenbehartigers Organisaties van gehandicapten, patiënten en ouderen zullen op een andere manier worden gefinancierd. Ze krijgen niet langer subsidie omdat ze een belangenbehartigersorganisatie zijn, maar al naar gelang hun prestaties. Ze moeten laten zien welke activiteiten ze organiseren en wat ze presteren. Het gaat om voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, ondersteuning van medezeggenschap en kwaliteitstoetsing vanuit patiëntenperspectief. Alleen als ze goede plannen indienen krijgen de organisaties nog geld. De gewijzigde subsidieregeling zal op 1 januari 2006 in werking treden. Minister Hoogervorst heeft zijn nieuwe beleid uitgelegd in een brief aan de Tweede Kamer. De Federatie van ouderverenigingen vreest dat de nieuwe regeling ernstige gevolgen heeft voor het functioneren van cliëntenverenigingen. Opleidingen volwassenen verdwijnen Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Oost Nederland schrapt alle beroepsopleidingen voor licht verstandelijk gehandicapten. Het ROC kan de opleidingen niet meer betalen. Ruim honderd gehandicapten in Twente zijn hier de dupe van. Het ROC Oost Nederland was één van de weinige centra die beroepsopleidingen voor deze doelgroep aanbood. Het onderwijsinstituut komt er enkele tonnen per jaar aan tekort. Verstandelijk gehandicapten kunnen na hun achttiende in Twente niet meer terecht voor een dagopleiding. Het Rijk financiert dit soort beroepsleidingen voor groepen met minimaal twintig deelnemers. Maar in de praktijk is onmogelijk om les te geven aan zo'n grote groep verstandelijk gehandicapten. Het Twentse ROC werkt met gemiddeld tien mensen, en krijgt daarom maar de helft van het budget. De Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap heeft woedend gereageerd op het besluit van het ROC. Succesvolle kerstreis De ‘kerstreis’ van Swetterhage in Zoeterwoude is bijna aan zijn eigen succes bezweken. Er kwamen in 2004 – bij de 5e versie van het kerstevenement - zoveel belangstellenden naar de levende kerst- en andere bijbelse taferelen, dat de instelling helemaal verstopt raakte. De wandeling langs de verklede vrijwilligers is eigenlijk bedoeld voor bewoners en hun familie. Het eerste jaar trok dat 400 bezoekers, bij de vijfde versie (in 2004) waren er 1600, waardoor er parkeerproblemen ontstonden en de bewoners haast niet meer aan bod kwamen. Door verkeersregelaars in te schakelen, geen taferelen meer binnenshuis te laten zien en de mensenmassa zoveel mogelijk over het terrein te spreiden, kon de kerstreis afgelopen kerst toch doorgaan. AWBZ-pot uit rode cijfers De jarenlange tekorten in het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (de AWBZ-kas) zijn in 2005 ingelopen. Het tekort dat in 2004 nog 1,5 miljard euro bedroeg, is in 2005 omgezet in een overschot van 0,3 miljard euro. De uitgaven aan de AWBZ bedragen in 2005 22,0 miljard euro, de baten 23,7 miljard euro. Cliëntenraden Er komt een regeling om te waarborgen dat cliëntenraden genoeg geld krijgen van de zorginstelling, schrijft staatssecretaris Ross aan de Tweede Kamer. Zij wil de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) veranderen, om de financiering van cliëntenraden door zorginstellingen minder vrijblijvend te maken. Eigen bijdrage De eigen bijdragen van de extramurale AWBZ en de Wmo worden in de toekomst door één organisatie berekend, vastgesteld en geïnd. Dat heeft de regering aangekondigd. Hiermee komt de regering tegemoet aan een motie van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wilde met de motie bereiken dat burgers één rekening krijgen voor de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. Gemeenten stellen zelf een eigenbijdrageregeling Wmo op, en sturen die naar het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK voert vervolgens centraal de vaststelling en inning van de eigen bijdragen uit. De centrale inning garandeert dat iemand nooit meer hoeft te betalen dan het inkomensafhankelijke maximum, ook al maakt hij gebruik van meerdere wettelijke regelingen. Fusie in Utrecht De Utrechtse zorgaanbieders Reinaerde en de ASVZ-groep hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, waardoor zij op 1 januari 2006 zijn gefuseerd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!