Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 31/3

31 maart 2006 Door de redactie Geen reacties
Hulp bij opvoeding De stichting Korrelatie behandelt sinds kort ook vragen over het opvoeden van kinderen. Korrelatie heeft die dienstverlening overgenomen van de Opvoedtelefoon, die op 1 januari werd opgeheven. Ouders en andere opvoeders kunnen Korrelatie bellen of mailen. Korrelatie verleent hulp bij psychische en sociale problemen; er werken maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Telefoon 0900-1450, e-mail vraag@korrelatie.nl. Test website De Vlaamse organisatie van gehandicapten Wai-not heeft, samen met enkele andere organisaties, een test ontworpen om de toegankelijkheid van websites voor mensen met een handicap te beoordelen. De test helpt websites toegankelijk te maken voor mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, die abstracte en complexe informatie moeilijk begrijpen, en/of vaak symbolen, prenten of gesproken taal gebruiken. Informatie op www.wai-not.org. Ziekteverzuim omlaag Het ziekteverzuim in Nederland is door de Wet verbetering poortwachter omlaag gegaan van 5,3% in 2002, tot 4,6% in 2004. Het aantal WAO-toekenningen is ook gedaald. Werkgevers en werknemers doen sinds de invoering van de wet in 2002 méér om zieke werknemers snel weer aan de slag te krijgen. Minister De Geus van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft deze uitkomsten van een onderzoek naar het parlement gestuurd. Met de Wet verbetering poortwachter zijn rechten en plichten van werknemers en werkgevers bij ziekteverzuim aangescherpt. Het doel is zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en daarmee arbeidsongeschiktheid voorkomen. Werkgevers die onvoldoende doen om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, kunnen door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden verplicht om het loon maximaal een jaar langer door te betalen. Zieke werknemers die weigeren mee te werken om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, kunnen worden geconfronteerd met stopzetting van de loonbetaling, of zelfs met ontslag. Volgens de minister is nog speciale aandacht nodig voor zieke uitzendkrachten. Onrust over reizen in busjes Er is in het land veel onrust ontstaan over de nieuwe veiligheidswetgeving voor personenvervoer in busjes. Niet alleen reisorganisaties, maar ook belangenbehartigers van mensen met een handicap komen in verzet tegen de strengere regels. Daardoor wordt het lastiger om vrijwilligers te laten chaufferen, en dat zou tot enorme prijsverhogingen voor vakanties leiden. Maar andere betrokkenen zijn blij dat er eindelijk wordt ingegrepen bij ‘onverantwoorde toestanden.’ Alle informatie over de nieuwe voorschriften staat in KLIK van maart. De directeur van Set reizen zegt in dagblad Trouw, een goede oplossing te hebben gevonden: “Wij hebben vijf minibussen aangeschaft met een iets grotere capaciteit, waarop wij gediplomeerde chauffeurs zetten. Bij ons gaan alle vakanties gewoon door.” De directeur van stichting Bonnefooi daarentegen stelt dat vakanties voor gehandicapten “onbetaalbaar” worden als er beroepschauffeurs moeten komen. Down syndroom Sinds de eerste Wereld Down syndroom dag, 21 maart, zijn op www.showdown.name videoportretten te zien van mensen met Down syndroom uit verschillende landen. Taakstraf geëist voor overlijden door heet bad Tegen de begeleidster van stichting Sovak, die schuldig wordt gehouden aan de dood van een bewoonster in een te heet bad, is een werkstraf geëist van 140 uur. Zij vergat de temperatuur van het water te controleren. Intussen heeft Sovak overal thermostaten met vergrendeling laten installeren. De begeleidster mag bij de instelling blijven werken, ook als ze veroordeeld wordt. Bezuinigingen in Duitsland Bij onze Oosterburen moet de nieuwe regering, onder leiding van bondskanselier Angela Merkel, de broekriem aantrekken. Organisaties van mensen met een handicap maken zich ernstig zorgen over de gevolgen. De belastingsinkomsten worden steeds lager, en hoe hou je dan de zorg op peil? In Berlijn is een congres gehouden over de gehandicaptenzorg in tijden van liberale economische politiek, en daar waren veel pessimistische geluiden te horen. Het tijdschrift van Lebenshilfe, een organisatie van (familieleden van) gehandicapten, kopt: ‘Hoe sociaal blijft ons land?’ Koopkrachtverlies in Nederland Chronisch zieken en mensen met een handicap onder de 65 jaar hadden afgelopen jaar 200 tot 624 euro minder te besteden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting). Opdrachtgever Chronisch zieken en gehandicapten raad Nederland (CG-raad) wil dat het koopkrachtverlies gecompenseerd wordt door een belastingwijziging. De raad heeft daartoe samen met de Federatie van ouderverenigingen een voorstel gedaan: aanpassing van de regeling buitengewone uitgaven. Chronisch zieken en gehandicapten gingen er in 2004 al 2% op achteruit. Er is geen verbetering van koopkracht in zicht. Dit is de eerste keer dat het Nibud het inkomen van chronisch zieken en mensen met een handicap onderzoekt. Belangenorganisatie CG-raad vindt de uitkomsten ‘onthullend.’ Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben 500 tot 876 euro minder te besteden dan mensen zonder handicap. Voor huishoudens die zijn aangewezen op extra thuiszorg (20 uur per week) zijn de verschillen nog veel groter. De CG-raad vindt die inkomensverschillen ‘onaanvaardbaar groot. Blijkbaar schieten de bestaande compensatiemaatregelen tekort. Mensen met een beperking komen in een armoedeval terecht, waardoor zij niet volledig kunnen participeren.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!