Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 31/03

31 maart 2005 Door de redactie Geen reacties
Monopolie in Noord-Limburg Een op stapel staande fusie leidt er misschien toe dat in Noord-Limburg cliënten niet meer vrij kunnen kiezen tussen zorgverleners. Tot die slotsom komt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) na een eerste onderzoek. De gehandicaptenorganisaties Vizier en De Wendel willen samengaan. Door de fusie kan een economische machtspositie ontstaan, waardoor de concurrentie wordt belemmerd. Er blijven geen andere organisaties meer over waar ontevreden zorgvragers heen kunnen. De Nma heeft de twee stichtingen laten weten dat ze voor een fusie allebei een vergunning moeten aanvragen. De Nma onderzoekt vervolgens of het zorgaanbod verslechtert door de fusie. Een gevolg kan zijn dat cliënten uit Noord-Limburg moeten uitwijken naar een andere regio. Jeugdhulpverlening Gezinsvoogden krijgen meer tijd om kinderen uit probleemgezinnen te begeleiden. Minister Donner van justitie heeft dat beloofd tijdens een protestbijeenkomst van gezinsvoogden. Experimenten hebben laten zien dat het werk van de gezinsvoogden aanzienlijk kan verbeteren, maar het kabinet had gezegd geen geld te hebben om de opgedane kennis in het hele land te verspreiden. Donner zal proberen enkele miljoenen los te krijgen bij minister Zalm van financiën. De gezinsvoogden kwamen in het nieuws toen een zwakbegaafd ouderpaar hun dochter Savanna had gedood. Een grote schare hulpverleners had die ramp niet weten te voorkomen. Spina bifida-polikliniek Het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam houdt één keer per maand een poliklinisch spreekuur voor kinderen met spina bifida (open ruggetje) en hun ouders. Alle specialisten zijn dan tegelijk aanwezig. Informatie bij Anke Meester-Delver, Emma kinderziekenhuis, telefoon 020-5669111, e-mail emma@amc.uva.nl. Palliatieve zorg Er is sinds kort een landelijke projectenbank palliatieve zorg (begeleiding en zorg in de laatste levensfase). Daar moet een overzicht ontstaan van zowel kleinschalige afstudeerprojecten als meerjarige promotieonderzoeken. Ook werkers/studenten uit de gehandicaptenzorg die palliatieve zorg onderzoeken kunnen hun project aanmelden. Op de site van initiatiefnemer stichting Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, is veel informatie te vinden: www.palliatief.nl/documentatiecentrum/onderzoeksprojecten. Vraagbaak rugzak blijft Ouders van kinderen met een handicap of een chronische aandoening kunnen ook in 2006 en 2007 terecht bij de vraagbaak Ouders en rugzak. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen financiert de vraagbaak nog zeker 2 jaar. Kijk op www.oudersenrugzak.nl, of bel 030-2970689. Gouden medaille De 16-jarige Vanessa Lutonto uit Hoofddorp heeft opnieuw de Europese titel op de 60 meter horden weten te veroveren in een wereldrecordtijd van 10.36 seconden. Ze haalde de gouden medaille tijdens de Europese kampioenschappen indoor-atletiek voor atleten met een verstandelijke beperking in Ancona, Italië. Vanessa Lutonto is ook al wereldrecordhoudster op de 60 meter horden outdoor. De Nederlandse ploeg, met vier jonge atleten, won in totaal 7 medailles. Schelden wordt strafbaar Beledigende uitlatingen, en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap wordt strafbaar. De Tweede Kamer is met algemene stemmen akkoord gegaan met een wijziging in die zin van het wetboek van strafrecht.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!