Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 30/6

30 juni 2006 Door de redactie Geen reacties
Boemerang-effect van wraak Stelen, roddelen, gemene grappen uithalen, opzettelijk langzaam werken: het gedrag dat sommige werknemers vertonen kan bij geen enkele organisatie door de beugel. Vooral de werknemers die er graag bij willen horen en aardig gevonden willen worden, vertonen dit afwijkende gedrag. Dat concludeert psycholoog Stefan Thau. De betrokken mensen zijn volgens hem “niet per se kwaadwillend, maar ze nemen wraak als ze zich buitengesloten voelen, of vinden dat ze oneerlijk zijn behandeld. Maar op de lange termijn kan hun gedrag een boemerang-effect hebben.” Thau promoveert op 10 juli 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek bij bedrijven en organisaties in Amerika, Nederland en Duitsland. Hoewel het niet altijd om heel ernstige dingen gaat, kunnen ze wel materiële of psychologische schade toebrengen aan het bedrijf en de mensen die er werken. Thau laat in zijn proefschrift zien dat mensen die graag bij een groep willen horen, eerder afwijkend gedrag vertonen dan anderen. Maar het werkt als een boemerang: eerst geeft het een goed gevoel, maar al snel merken de betrokken werknemers dat ze door hun gedrag nog meer buiten de groep vallen dan eerst. Een andere reden voor afwijkend gedrag is het gevoel oneerlijk behandeld te zijn. Dan richt het zich vooral op de leidinggevende. “Een manager die misprijzende opmerkingen over een werknemer maakt of zijn ideeën in twijfel trekt, schaadt het zelfvertrouwen van die werknemer.” Managers zouden meer kunnen doen om afwijkend gedrag op de werkplek te voorkomen. “Als je merkt dat een werknemer buitengesloten wordt, weet je dat er iets niet in orde is op de werkvloer. Je kunt erover praten. Je kunt ook werken aan een sfeer in een team waarbij niemand wordt buitengesloten.” Navigatiesysteem Sensis in Breda, een woon- en dagcentrum voor visueel en verstandelijk gehandicapten, heeft een systeem ontwikkeld van sprekende en voelbare kastjes. Hierdoor kunnen de bewoners zich beter zelfstandig oriënteren en verplaatsen over het terrein. Het navigatiesysteem bestaat uit gele stalen kastjes (een opvallende contrasterende kleur). Ze zijn goed herkenbaar voor slechtziende bewoners die voorbij lopen of fietsen. In de kastjes zit een ‘voelverwijzer’: een voorwerp dat een associatie oproept met de gebouwen in de naaste omgeving, zoals een kopje bij het restaurant. In een aantal buitenverwijzers zitten ook gesproken boodschappen: de naam van een gebouw. Zo zijn de kastjes ook voor blinde bewoners een belangrijk oriëntatiepunt. Wat mag een leven kosten? Een advies van de Raad voor de volksgezondheid zet de discussie over kosten van de zorg op scherp. De RVZ vindt dat de overheid niet meer dan 80.000 euro moet overhebben voor een jaar leven van een patiënt. Wat dat betekent voor langdurige zorg is nog niet duidelijk. De raad wil dat daarnaar onderzoek wordt gedaan in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de zorg voor mensen met dementie. Het rapport werd gepresenteerd door Anton Westerlaken, die behalve lid van de RVZ ook voorzitter is van zorgaanbieder ’s Heerenloo. Als voorbeeld van vragen die het rapport oproept noemde hij de Thomashuizen: “Werkt die kleinschaligheid nu gunstiger uit op de bewoners dan grootschalige voorzieningen?” Het advies is te downloaden op www.rvz.net. Indicatiestelling naar jeugdzorg Met ingang van 2008 moeten de bureaus jeugdzorg de indicatiestelling voor jeugdigen met een lichte verstandelijk handicap gaan doen. Eerdere overheveling is niet verantwoord, schrijft staatssecretaris Ross van VWS aan de Tweede Kamer. Nú zijn er voor deze doelgroep nog verschillende indicatieorganen. Volgens de Wet op de jeugdzorg moeten de bureaus jeugdzorg indicaties afgeven voor alle jeugdigen, dus ook voor licht verstandelijk gehandicapten. Maar eerst moet nog een en ander goed geregeld worden, schrijft Ross. De medewerkers van bureau jeugdzorg hebben nu nog onvoldoende deskundigheid. Website voor professionele opvoeders Er is een hulpsite geopend voor mensen die beroepsmatig met kinderen werken in Overijssel. Op www.coordinatiepuntopvoeding.nl kunnen zij informatie vinden en vragen stellen. Het is een initiatief van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten. Privé-polikliniek voor erfelijkheidsadvies In Leiden is een privé-kliniek gestart waar mensen ‘eenvoudig’ erfelijkheidsadvies kunnen krijgen. Het is de eerste privé-kliniek op dit terrein. Het Prenataal centrum Leiden zegt ‘sneller en veel goedkoper’ te kunnen werken dan ziekenhuizen. Gesloten zorg voor jongeren met gedragsproblemen Met ingang van volgend jaar zullen jongeren met ernstige gedragsproblemen in een gesloten instelling worden opgevangen. Nu zitten ze nog vaak in een justitiële jeugdinrichting, samen met jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Nieuwe opleiding supportmedewerker In Noord-Holland gaat een nieuwe opleiding van start tot supportmedewerker in de gehandicaptenzorg. Het is een samenwerking van twee ROC’s en zorgaanbieders De Waerden en Esdégé-Reigersdaal. Zij vinden dat er een gat zit tussen theorie en praktijk. In september gaat de opleiding medewerker gehandicaptenzorg/supportmedewerker van start, een MBO-opleiding niveau 4. Lerend werken en werkend leren, daar draait het om. Support is gebaseerd op de visie waarin centraal staan: relaties, respect, vaardigheden, deelname en keuzes. Het draait niet in de eerste plaats om de kwaliteit van zorg en ondersteuning, maar om de kwaliteit van het leven van mensen met een handicap. De opleiding is niet dichtgetimmerd; er is ruimte om de komende jaren de gewenste opleiding te ontwikkelen. Dat betekent dat spontaan themalessen kunnen ontstaan door vragen van leerlingen, en workshops kunnen worden georganiseerd. Het wordt een driejarige BBL-opleiding (Beroeps begeleidende leerweg). Naar verwachting beginnen in september zo’n 25 leerlingen. Zij krijgen bij afronding een landelijk erkend diploma.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!