Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 3/5

3 mei 2006 Door de redactie Geen reacties
Voedsel inpakken De Voedselbank in Rotterdam verspreidt iedere week enkele duizenden voedselpakketten onder huishoudens in de stad en buurgemeenten die geen geld hebben om normaal boodschappen te doen. Van die pakketten worden er ruim 1600 samengesteld aan een lopende band in de loods van de Voedselbank in het Rotterdamse havengebied. De band wordt bemand door zo’n dertig vrijwilligers, onder wie tien verstandelijk gehandicapte cliënten van de stichting Pameijer/Keerkring. Foto Rob Huibers. Vakbonds-leden akkoord met CAO Leden van de vakbonden AbvaKabo en CNV hebben massaal ingestemd met het onderhandelingsakkoord voor de CAO Gehandicaptenzorg. CNV-onderhandelaar Sandra Franken: “Het aantal uitgebrachte stemmen is enorm; je kunt de betrokkenheid van de leden goed terugzien in de reacties. Natuurlijk waren er ook kritische geluiden en tijdens de ledenraadpleging op 25 april heeft nog een pittige discussie plaatsgevonden over de arbeidstijden en het persoonlijk ontwikkelingsbudget. Ook de loonparagraaf wordt door veel leden als mager, maar realistisch ervaren.” Vrijwel iedereen (98 procent) stemde in met het resultaat.” Zie ook de site van het CNV www.cnvpubliekezaak.nl Minder gehandicapte ambtenaren Het percentage gehandicapte werknemers bij het Rijk daalt. In een nogal magere rapportage aan de Tweede Kamer komt minister van binnenlandse zaken Remkes uit op 4,1 procent rijksambtenaren met een arbeidshandicap. Vergelijkende cijfers over vorige jaren of met andere maatschappelijke sectoren staan er niet in. De overheid vindt dat werkgevers 5 procent gehandicapte werknemers in dienst moeten hebben, maar voldoet daar zelf niet aan. Ontwikkelingslanden In het beleid voor ontwikkelingssamenwerking moet meer aandacht komen voor mensen met een handicap, vindt Kamerlid Varina Tjon-A-Ten (Partij van de Arbeid), die een nota schreef over de positie van gehandicapten in ontwikkelingslanden. Zij betoogt in de nota dat de omstandigheden van gehandicapten verbeteren als daaraan in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking stelselmatig aandacht wordt besteed. Zij geeft in haar nota een beeld van de schrijnende omstandigheden waaronder veel gehandicapten leven. Recht op een fatsoenlijk bestaan. Gehandicapten en ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamerstuk. Zeilcatamaran De splinternieuwe, aan handicaps aangepaste catamaran Beatrix, van NebasNsg, vaart tot en met 26 mei door Nederland. Koningin Beatrix schonk het schip aan de organisatie ter gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum in 2005. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de Beatrix en zelf ervaren wat er allemaal mogelijk is voor mensen met een handicap. Zij kunnen ook een zeilvakantie boeken op het schip. Voor wie wil weten waar het schip te zien is: www.catamaranbeatrix.nl Crisishuis in Drenthe Stichting de Leite heeft in Meppel het crisishuis Ruytenburgh geopend. Het huis is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die door een crisis tijdelijk niet thuis of in hun woonvoorziening kunnen blijven. Ruytenburgh is het eerste crisishuis in Drenthe. De Leite heeft een crisisteam. Verstandelijk gehandicapten die in een crisis verkeren, krijgen in eerste instantie in hun eigen huis hulp. Het crisisteam wordt alleen ingezet voor cliënten van de Leite. Kan dit team geen afdoende oplossing bieden, dan is er de mogelijkheid van een tijdelijke opname in het crisishuis. Doel is de cliënt te laten terugkeren naar zijn eigen huis. In het crisishuis is plek voor maximaal zeven mensen. Ook anderen dan cliënten van de Leite kunnen daar worden opgenomen. De Leite, telefoon 0592-394 777. Kosten handicap Deze maand gaat een onderzoek van start om de financiële positie van mensen met een handicap of een chronische ziekte in kaart te brengen. Er wordt vooral gevraagd naar de kosten die mensen maken in verband met hun handicap of ziekte. Zie www.cg-raad.nl Extra geld jeugdzorg Staatssecretaris Ross van VWS heeft 130 miljoen euro extra uitgetrokken om de wachttijden in de jeugdzorg terug te dringen. “We gaan dit jaar 170.000 kinderen extra helpen”, beloofde zij. “Begin 2007 hoeven jongeren hooguit negen weken op jeugdzorg te wachten.” 100 miljoen euro is bestemd voor wachttijden in de jeugdzorg, waarmee 7.500 kinderen worden geholpen. 31 miljoen gaat naar de jeugd-ggz, om 9.400 kinderen met psychische problemen te kunnen helpen. Zie www.minvws.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!