Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 28 juni 2007

28 juni 2007 Door de redactie Geen reacties
De Trans haalt twaalf cliënten terug uit de wijk Twaalf cliënten van de Trans, die wonen aan de Sodalietdreef in Emmen, moeten vertrekken. Er wordt nieuwe woonruimte voor hen gezocht. Wonen in de wijk is onderdeel van het beleid de Trans. In veruit de meeste gevallen lukt dat goed, soms niet. Tussen een aantal bewoners van het project aan de Sodalietdreef en wijkgenoten ontstonden conflicten. Daarvoor kon, ondanks diverse maatregelen, geen goede oplossing worden gevonden. De Trans heeft daarop besloten zich met de betreffende groep cliënten uit de wijk terug te trekken. Met cliënten, medewerkers en vooral ook de buurtbewoners zijn veel gesprekken gevoerd. Niet alleen – aldus een persbericht van de Trans -  om het probleem aan de Sodalietdreef uit de wereld te helpen, ook om toekomstige problemen op andere plaatsen te voorkomen. De Trans zegt het erg te betreuren dat de betreffende cliënten moeten verhuizen. Wanneer de verhuizing plaats vindt is onduidelijk, er is nog geen andere woonruimte beschikbaar.   Verstandelijk gehandicapte homo’s in botenparade Een groep homoseksuele verstandelijk gehandicapten doet begin augustus voor de eerste keer mee aan de botenparade van Gay Pride in Amsterdam. Tijdens de canal parade van Gay Pride (2-5 augustus) varen boten door de Amsterdamse grachten, waarop homoseksuelen zich - vaak prachtig verkleed – presenteren. Zorginstelling Cordaan organiseert, samen met de landelijke belangenvereniging voor homoseksuelen Coc, twee boten die worden bemand door homoseksuele cliënten. Lange weg “Door de deelname wil deze groep laten zien dat ook zij recht hebben op een plek in de samenleving.” Dat zei COC-voorzitter Frank van Dalen. Volgens hem is er nog een lange weg te gaan voordat homoseksuele verstandelijk gehandicapten volledig zijn geaccepteerd. ,,Het is schrijnend om te zien dat gehandicapten door hun begeleider of voogd vaak niet naar ontmoetingscafés voor homo’s mogen gaan. Seksualiteit is al een moeilijk onderwerp bij deze groep en als ze dan ook nog homoseksueel blijken te zijn, wordt het wel heel erg ingewikkeld.’’ Geen feakshow In Trouw zegt Cordaan-medewerker Frank Lievers, die het initiatief heeft genomen voor de deelname: “We willen er geen freakshow van maken. Je ziet ook niet veel aan ze. Het zijn mensen met een IQ beneden het gemiddelde, zeg maar lager dan 70. Ze hebben eigelijk een dubbele handicap, en zijn dubbel anders. Ouders en begeleiders nemen hen niet altijd serieus, en denken dat ze niet weten wat ze willen. Dat maakt hun strijd zwaarder. Het probleem is hun afhankelijkheid van begeleiders om hun weg te vinden in de mogelijkheden voor homoseksuelen. En als die begeleiders ouderwets zijn, dan is het lastig om met lotgenoten in contact te komen.” Of de dames en heren pikant gekleed zullen gaan laat Cordaan over aan de deelnemers zelf. Een van de twee boten is dicht, zodat mensen ook anoniem kunnen meevaren.   Zorgkind moet opgenomen op school Scholen moeten vanaf 2011 onderwijs bieden aan ieder zorgkind dat wordt aangemeld. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs wil scholen verantwoordelijk maken voor het vinden van de juiste plek voor een kind met problemen, en niet de ouders. Vanaf 2011 moet een nieuwe Wet passend onderwijs van kracht worden, waarin het kind centraal staat, en scholen een samenhangende aanpak moeten bieden aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Daar staat onder meer in dat scholen regionale samenwerkingsverbanden moeten sluiten om  kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Dijksma wil het speciaal onderwijs niet afschaffen. Het aantal kinderen met een rugzakje is sinds 2003 gestegen van 60.000 naar 90.000. Vier jaar geleden zaten daarvan 15.000 op een gewone school, nu 30.000. De staatssecretaris wil proberen het aantal rugzakkers niet verder te laten stijgen, door meer geld uit te trekken voor preventie. Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.   Loonkostensubsidie De subsidies om moeilijk plaatsbare mensen aan werk te helpen, worden verruimd. Dat is een van de uitkomsten van de participatietop van kabinet, werkgevers en vakbonden over de werkgelegenheid in Nederland. Met loonkostensubsidies, scholing, begeleiding en no-riskpolissen willen de partijen proberenlangdurig werklozen aan werk te helpen. Er moeten 10.000 brugbanen worden gecreëerd voor arbeidsongeschikten.   Eerste autismegeleidehonden Sinds eind juni zijn de eerste drie autismebegeleidingshonden  in functie. Het Koninklijk Nederlands geleidehondfonds heeft de autismehonden opgeleid. De honden waren aanvankelijk opgeleid om blinden te leiden, maar waren daar niet erg geschikt voor. Ze zijn vervolgens – bij wijze van proef – omgeschoold voor autistische kinderen. Kinderen met autisme lopen soms onverwachts weg. Om dat te voorkomen, houden ouders of begeleiders hun continue vast aan een mouw, capuchon of met een touwtje aan de pols. Dat leidt tot veel stress bij opvoeders en kind. De autismegeleidehond draagt een tuigje, met daaraan vast een riem die de ouder vasthoudt. Aan het tuig is ook een riem bevestigd die het kind om het middel draagt en een handvat dat het kind zelf vasthoudt. De hond reageert op commando’s van de ouder. Als het kind  van de stoep af wil, krijgt de hond het commando te wachten. Wil het kind plotseling wegrennen, dan zet de hond zich schrap om het kind te stoppen. Het kind voelt zich vrijer en zelfstandiger met de hond aan zijn zij, de ouder heeft meer vrijheid doordat hij het kind niet continu hoeft vast te houden. Drie gezinnen met een autistisch kind hebben nu een begeleidingshond. Ervaringen van ouders op www.geleidehond.nl Certificaat geen garantie voor goede zorg Een keurmerk (zoals het HKZ-certificaat) is geen garantie voor goede zorg. Instellingen met een keurmerk leveren geen betere zorg. In de Volkskrant wordt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek geciteerd van bureau Plexus. Dat onderzocht in opdracht van de Inspectie voor de gezondheidszorg 120 instellingen in de ouderenzorg en thuiszorg. De inspectie laat in een reactie weten het eens te zijn met de conclusies van Plexus. “Veel keurmerken zijn vooral gericht op systemen en op de kwaliteit van processen en structuren. Heel belangrijk, maar systemen leiden nog niet tot betere zorg voor de patiënten.” Veel instellingen, ook in de gehandicaptenzorg, hebben zich de laatste tijd onder druk van zorgverzekeraars, laten certificeren. De verzekeraars dreigen alleen nog contracten af te sluiten met organisaties die een keurmerk hebben. Het verkrijgen van zo’n certificaat kost veel geld, dat instellingen uit eigen middelen moeten betalen. Het is drie jaar geldig.   Klachten over Sherpa Tweede-Kamerlid Rosita van Gijlswijk (SP) heeft kamervragen gesteld over de plannen van Sherpa, naar aanleiding van een brief van de Initiatiefgroep Beschermd Terrein Sherpa. Die groep eist dat de zorginstelling de plannen direct stopzet, totdat duidelijk is wat de bewoners van Sherpa zelf willen. De initiatiefgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten, stelt in een brief aan de Sherpa-top dat verstandelijk gehandicapten lang niet altijd gelukkig zijn in een 'gewone' woonwijk. De groep wil dat een onafhankelijk bureau een anoniem leefwensenonderzoek  houdt onder de bewoners van Sherpa. De plannen moeten vervolgens aan de wensen worden aangepast. De initiatiefgroep klaagt over een algeheel gebrek aan inspraak binnen de instelling.                            

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!