Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 28/04

28 april 2005 Door de redactie Geen reacties
Akkoord over pensioenen In het bestuur van pensioenfonds PGGM hebben vakbonden en werkgeversorganisaties een akkoord bereikt over VUT, prepensioen en levensloop. VUT en prepensioen zullen langzaamaan verdwijnen, omdat de premies vanaf volgend jaar niet meer aftrekbaar zijn. Voor mensen van 57 jaar of ouder komt er een fiscale overgangsregeling. Sparen voor prepensioen gebeurt in een levensloopregeling, die het kabinet zal opzetten. De pensioenpremie kan dan omlaag, maar zal worden gebruikt voor de gewone pensioenopbouw; daardoor blijft het mogelijk om de pensioenleeftijd te vervroegen naar rond de 62 jaar. Bedoeling is dat in afzonderlijke CAO’s een levensloopregeling wordt afgesproken; werkgevers stellen daarvoor een percentage van de pensioenpremie beschikbaar. Kunstkabinet voor koningin Cliënten van ’s Heeren Loo in Ermelo hebben een kunstkabinet gebouwd voor de koningin Beatrix. Dat bieden zij op Koninginnedag aan tijdens de gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet heeft de vorm van drie grachtenpanden, met een glazen achterwand. Er komen symbolische cadeaus in te staan van degenen die tijdens deze vergadering een toespraak houden ter gelegenheid van het ambtsjubileum van Beatrix. Een aantal van de makers is aanwezig bij de vergadering in Den Haag. Jeugdzorg Overijssel sneller De provincie Overijssel, de bureaus Jeugdzorg en andere instellingen, hebben het plan ‘Meer effect, meer hulp’ afgesproken. Volgend jaar is er binnen vier uur een medewerker van bureau Jeugdzorg ter plekke als een jeugdige in een crisis verkeert. Het totale aanbod moet beter afgestemd raken, en er komt een meldpunt voor overbodige regels in de jeugdzorg. De provincie stelt 710.000 euro beschikbaar voor het bestrijden van de wachtlijsten. Zo krijgt orthopedagogisch centrum De Eik in Oldenzaal 100.000 euro subsidie voor vijf nieuwe vestigingen. De Eik is een behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke handicap en gedragsstoornissen. De nieuwe vestigingen komen in Dedemsvaart, Nijverdal, Borne, Hardenberg en Deventer. Per 1 juni recht op langdurig zorgverlof De wet op het langdurig zorgverlof gaat per 1 juni in; de Eerste Kamer is ermee akkoord gegaan. Werknemers hebben dan het recht op onbetaald verlof om te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. In totaal mag je maximaal 6 weken opnemen in een periode van 12 maanden, bij voorkeur in deeltijd. Werkgevers kunnen dat alleen weigeren op grond van ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.’ Gebitten onder de maat Kinderen en gehandicapten krijgen niet altijd de tandheelkundige zorg die zij nodig hebben. Gehandicapten, die thuis wonen, hebben moeite om een tandarts te vinden die hen kan behandelen. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Reguliere tandartsen verwijzen ouders en hun gehandicapte kind soms pas naar een ‘instelling voor bijzondere tandheelkunde’ wanneer acute behandeling nodig is. De meeste verstandelijk gehandicapten gaan mee naar de ‘gezinstandarts,’ die soms de vaardigheden mist om met gehandicapten om te gaan.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!