Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 27/4

27 april 2006 Door de redactie Geen reacties
Gastkok in de Onthaasting Afgelopen maandag heeft de vermaarde chefkok Paul Fagel gekookt in lunchroom Terminus in de Onthaasting in Amersfoort, waar medewerkers met een verstandelijke beperking werken in de keuken en in de bediening. Samen met de koks en medewerkers bereidde hij een vier-gangen diner. Paul Fagel: "Ik heb me goed op deze avond voorbereid. Ik heb eerst gekeken wat ze zelf kunnen en dat is hartverwarmend goed. Ik moest tijdens het koken mijn jargon iets aanpassen. Zo vroeg ik: 'Maak jij de vinaigrette?' 'De wat?' 'Een saus voor in de sla.' En in het heetst van de strijd riep ik tegen Tim, die de groenten maakte: 'Kom op Tim, opschieten.' Ik vergat even dat ik wat voorzichtig moest zijn. Maar Tim ging onverstoorbaar verder. Ik vond het echt geweldig." Gastkoken is een nieuw initiatief van de Onthaasting. Een paar keer per jaar zal een chef-kok van steeds een ander restaurant er een diner koken. Pleegzorg De William Schrikker Groep, die van oudsher pleegzorg organiseert voor gehandicapte kinderen, blijft specialistische jeugdzorg bieden aan ieder gehandicapt kind dat deze hulp nodig heeft. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie waren van plan om kinderen met een IQ vanaf 50 voortaan te laten helpen door de reguliere jeugdzorg. Na protest van de Schrikkerstichting hebben ze nu besloten dat bureaus jeugdzorg kinderen met een IQ vanaf 70 onder hun hoede nemen en dat zij – als dat nodig is - een beroep kunnen doen op de William Schrikker Groep. Geld werven voor sport Jennifer Bakrude en Cindy van der Fits, studenten communicatie aan de Hogeschool Leiden, hebben de studentencompetitie van Special Olympics Nederland gewonnen. Studenten uit heel Nederland stuurden een plan van aanpak in voor een leden- en fondsenwervingscampagne. De wereldwijde organisatie Special Olympics wil graag meer mensen met een verstandelijke beperking laten sporten. Omdat de Nederlandse stichting daarvoor niet genoeg geld heeft, schreef zij een wedstrijd uit voor studenten. Jennifer en Cindy zullen hun plan daadwerkelijk uitvoeren. Dat moet een groots opgezet evenement voor sporters, bedrijfsleven en verstandelijk gehandicapten worden, met als doel veel geld in te zamelen. Lector speciale onderwijszorg Anita Blonk is lector geworden aan de Fontys Hogeschool in Tilburg voor het onderwerp 'Evaluerend handelen in de speciale onderwijszorg'. Blonk gaat onderzoek doen naar beroepskrachten in de speciale onderwijszorg voor jeugdigen met gedragsproblemen en cognitieve beperkingen. Onvoldoende hulp voor jongeren Jongeren met verstandelijke beperkingen krijgen onvoldoende hulp bij emotionele problemen en gedragsproblemen. Hun problemen worden niet goed herkend, terwijl de kans dat zij problemen krijgen drie tot vier keer zo groot is als bij normaal begaafde leeftijdgenoten. Dit concludeert Jolanda Douma in het proefschrift waarmee zij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Douma heeft gegevens verzameld bij jongeren die op een MLK- of ZMLK-school zaten, en bij ouders en leerkrachten of werkbegeleiders. Jongeren met een IQ hoger dan 47 hebben inzicht in hun functioneren en zijn in staat zich te uiten over hun problemen. Ruim zestig procent van de ouders herkent de emotionele of gedragsproblemen van hun kind; het merendeel had behoefte aan hulp maar kreeg die meestal niet. Veel ouders zochten ook geen hulp *omdat ze dachten dat de problemen van hun kind vanzelf zouden overgaan * wegens negatieve ervaringen met hulpverleners * omdat ze niet wisten waar hulp te vinden is. Volgens Douma voorspellen gedragsproblemen op jongere leeftijd antisociaal en delinquent gedrag vijf jaar later. Vroegtijdig ingrijpen kan dergelijk gedrag helpen voorkomen. Emotionele problemen en gedragsproblemen bij jongeren met verstandelijke beperkingen: hulpbehoefte en hulp zoeken. Proefschrift van J. Douma. Uitgave van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. School en werk slecht toegankelijk Mensen met een verstandelijke handicap kunnen in Nederland niet gemakkelijk naar het gewone onderwijs of naar de reguliere arbeidsmarkt. De meeste kinderen met verstandelijke beperkingen gaan naar speciale scholen. Een groot aantal Nederlandse kinderen met verstandelijke beperkingen zit helemaal thuis. Dat is in strijd met de internationale afspraken dat kinderen met beperkingen en hun ouders moeten kunnen kiezen voor inclusief onderwijs op reguliere scholen. Eenmaal volwassen hebben mensen met verstandelijke beperkingen ook nog eens een kleine kans op regulier werk. Deze gegevens staan in het rapport ‘Rights of people with intellectual disabilities: access to education and employment in the Netherlands’. Het is geschreven door Jacqueline Schoonheim, die werkt op de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht. Zij geeft 25 aanbevelingen voor politici en beleidsmakers om inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen te verbeteren. Het rapport is te vinden op www.eumap.org/reports/2005 en bij de federatie van ouderverenigingen: www.fvo.nl Minder regels Er komen minder regels voor het aantal uren dat iemand mag werken, voor nachtarbeid en voor overwerk. In de nieuwe arbeidstijdenwet worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers. De voorstellen staan in het Wetsvoorstel vereenvoudiging arbeidstijdenwet van minister De Geus van Sociale zaken en werkgelegenheid In de nieuwe Arbeidstijdenwet staan nog maar vier regels over de maximum arbeidstijd. De huidige wet kent nog twaalf regels. Zo schrijft de nieuwe wet een maximum arbeidstijd voor van 12 uur per dienst en 60 uur per week. In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. Door deze versoepelingen krijgen werkgevers en werknemers meer ruimte de arbeidstijd per dag en per week zelf in te vullen. Ook biedt de nieuwe wet werkgevers en werknemers de vrijheid zelf afspraken te maken over pauzes. De regels over zondagsdiensten blijven hetzelfde. Een nachtdienst mag in de regel niet langer zijn dan 10 uur. Zie voor details de website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid www.szw.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!