Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 27/10

26 oktober 2005 Door de redactie Geen reacties
Alle artikelen uit de Klik-jaargang 2004 zijn nu ook op deze site gezet! Kijk in archief. De nieuw geplaatste artikelen staan bovenin de onderwerpenlijsten. Prijsvraag architectuur Tot eind maart 2006 loopt er een prijsvraag om de kwaliteit van architectuur in de gehandicaptenzorg te bevorderen. Onder de titel ‘Hetzelfde maar dan anders’ vraagt het College bouw ziekenhuisvoorzieningen aan architecten en studenten om een ontwerp. Ze moeten plannen maken voor een wooncomplex voor verstandelijk gehandicapten die ook lichamelijke en/of zintuiglijke handicaps hebben. Het kunnen individuele appartementen of groepswoningen zijn, aangepast aan de benodigde verzorging en ze moeten lijken op gewone huizen. Ze mogen in een woonwijk of op een instellingsterrein gepland worden. Inschrijven van 1 november tot 9 december via een formulier op www.bouwcollege.nl. Voor informatie: telefoon 030-2983100. Samenwerking Flevoland In Flevoland is een speciaal centrum opgericht voor zorg aan kinderen tot 6 jaar met ontwikkelingsproblemen. Het is een samenwerkingsproject van zorgaanbieder Triade, revalidatiecentrum Trappenberg en jeugdhulpverleningsorganisatie Boschhuis. Deze vorm van samenwerking, onder de naam Jokio (jonge kinderen in ontwikkeling) is nieuw in Nederland. Bedoeling is dat kinderen sneller dan tot nu toe de juiste hulp krijgen. Britse baby moet gereanimeerd De twee jaar oude, vanaf haar geboorte zwaar gehandicapte Charlotte Wyatt moet gereanimeerd worden als haar toestand verslechtert. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof bepaald. De ouders van Charlotte hadden gevraagd om herziening van een vonnis van een jaar geleden. Toen vond het Hooggerechtshof dat Charlotte niet gereanimeerd hoefde te worden, wat volgens een arts ‘zinloos’ zou zijn. Omdat de baby er ondertussen iets beter aan toe is, moet dat nu wel, ‘tenzij dat tegen het geweten van de artsen indruist.’ Het moet beter Het ministerie van VWS heeft een <taskforce> ‘Zorg voor beter’ ingesteld. Organisaties van instellingen, beroepsbeoefenaars en cliënten overleggen in deze werkgroep, aangesteld voor een periode van twee jaar, over ‘een verbeterslag’ in de langdurige zorg. Er lopen al verbetertrajecten over decubitus en ondervoeding. Vertrouwenslieden Als een cliëntenraad en een zorgaanbieder een meningsverschil hebben over de medezeggenschap, kunnen ze dat voortaan voorleggen aan de Landelijke commissie van vertrouwenslieden gehandicaptenzorg. Beide partijen kunnen een beroep doen op de zojuist van start gegane commissie. Een van de leden is juriste Brenda Frederiks, die onlangs promoveerde op een proefschrift over de rechtspositie van verstandelijk gehandicapten. De kosten zijn voor rekening van de zorginstelling: 2.000 euro per verzoek, en bij bemiddeling 400 euro per gesprek. 14 miljoen euro erbij AWBZ-instellingen krijgen in totaal 14 miljoen euro extra, omdat de eenmalige efficiencykorting uit 2003 ongedaan is gemaakt. De tweede, incidentele korting van 0,8%, was volgens de rechter onrechtmatig. De structurele korting, ook 0,8%, blijft gehandhaafd. Het extra geld komt in 2006 in het budget.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren