Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 26/02

26 februari 2007 Door de redactie Geen reacties
Minder bureaucratie, meer plezier Het nieuwe kabinet wil de komende jaren samen met patiënten en professionals onnodige bureaucratie in de gezondheidszorg bestrijden. Ook willen de bewindslieden dat werkers in de zorg meer plezier in hun werk krijgen. Dat staat vooraan in de paragraaf "volksgezondheid en zorg" van het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie. Enkele voornemens voor volksgezondheid, zorg, en het nieuwe beleidsterrein jeugd en gezin, waarvoor een aparte minister is benoemd: Er wordt 500 miljoen extra voor de zorg uitgetrokken. Voor verhoging van de zorgtoeslag, terugdringing van het personeelstekort bij verpleeghuizen en terugkeer van pil en tandartscontrole in het basispakket. De no-claim in de zorg verdwijnt op 1 januari 2008. In plaats daarvan komt een eigen risico van 150 euro per jaar, behalve voor chronisch zieken en gehandicapten. Vooralsnog worden geen verdere stappen gezet in het traject van Wmo en Awbz. Geen nieuwe stappen op het terrein van ethiek (abortus, euthanasie en homohuwelijk). Voor het beleidsterrein jeugd en gezin is 400 miljoen euro beschikbaar. De vorming van centra voor jeugd en gezin (voor medische, sociale en educatieve ondersteuning van ouders en kinderen) wordt ‘met kracht ter hand genomen’. Kinderen uit probleemgezinnen moeten sneller onder toezicht kunnen worden gesteld. Hiervoor wordt wetgeving gemaakt. Jongeren kunnen in hun schooltijd drie maanden een maatschappelijke stage volgen om kennis te maken met de samenleving. Meer informatie op www.minvws.nl.   Chaos in leerlingenvervoer Overal in Nederland zijn grote problemen bij het leerlingenvervoer. Dagelijks worden 90.000 kinderen met een taxibusje naar school vervoerd, vooral naar het speciaal onderwijs, zo blijkt uit onderzoek van de actualiteitenrubriek Nova. Jaap Kant, directeur van de Prinses Wilhelminaschool voor speciaal onderwijs in Utrecht: "De dagelijkse praktijk is een ramp. Kinderen worden niet of veel te laat opgehaald, ze worden op de foute plek afgezet, chauffeurs weten de weg niet. Soms worden kinderen op vrijdagmiddag pas om half zes in plaats van om drie uur opgepikt." Ook Remko Mast, bestuurder van de vakbond Fnv/bondgenoten, ziet het fout gaan. "Elk jaar gaat het slechter. Je praat hier wel over 18.000 kinderen per dag die niet goed vervoerd worden." Aanbesteden Gemeenten moeten het leerlingenvervoer Europees aanbesteden, in het kader van de marktwerking. Dit leidt tot veldslagen tussen taxibedrijven en tot prijsdumping. Veel gemeenten kiezen het goedkoopste bedrijf. Eindhoven zegde tussentijds het contract met vervoerder PZN op. Half januari kwamen op de klachtenlijn meer dan honderd klachten binnen. Vervoerder PZN had na de kerst 100 busjes ingezet, in plaats van 140. Daardoor moesten er veel meer kinderen in één busje en werd de reistijd soms langer dan 3,5 uur per dag. Ook werden 15 kinderen wekenlang niet meer opgehaald.  In Utrecht hebben de scholen voor speciaal onderwijs een zwartboek opgesteld. Remko Mast "Bedrijven weten dat gemeentes niet controleren en rijden dus met oude taxibussen en onopgeleid personeel." Vorig jaar bleek bij een controle dat ruim 200 chauffeurs in Utrecht geen taxipas hebben. Het taxibedrijf heeft inmiddels 75.000 euro aan boetes betaald. Kijk op www.novatv.nl.   Reisvergoeding SW Werknemers van de sociale werkvoorziening hoeven geen gebruik te maken van groepsvervoer, om toch aanspraak te maken op een vergoeding voor het woon-werkverkeer. Ze hebben altijd recht op een vergoeding die is gebaseerd op de prijs van openbaarvervoerkaartjes, met aftrek van een eigen bijdrage van 25 euro per maand. Directie en ondernemingsraad van een bedrijf in de sociale werkvoorziening verschilden van mening over de vergoeding. De werkgever wilde alleen een vergoeding betalen aan werknemers die gebruik maakten van het door de werkgever aangeboden groepsvervoer. Werknemers die op eigen houtje naar hun werk gingen, kregen niks. De kwestie is voorgelegd aan CNV Publieke Zaak. Die stelde dat op grond van de cao de tegemoetkoming woon-werkverkeer moet worden toegekend, ongeacht hoe de werknemer reist. Het Technisch overleg sociale werkvoorziening nam die opvatting over. Lees meer op www.cnvpubliekezaak.nl .   Onvoldoende geschillencommissies in SW Eén op de tien bedrijven in de sociale werkvoorziening heeft nog steeds geen geschillenregeling. Onderzoek onder ruim negentig sw-organisaties wijst dat uit. Sinds het vorige onderzoek 2 jaar geleden, is het percentage niet hoger geworden. Volgens de cao moeten sw-bedrijven een dergelijke regeling hebben Een ander opvallend punt is de grote deelname aan de seniorenregeling (65 procent van iedereen boven de 57 jaar). Lees meer op www.cnv.publiekezaak.nl.   Federatie Ouderverenigingen failliet De rechtbank in Utrecht heeft het faillissement van de vereniging Federatie van Ouderverenigingen (FvO) uitgesproken. Mr. B. ten Doesschate van bureau CMS Derks Star Busmann in Utrecht is tot curator benoemd.  

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!