Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 25/1

26 januari 2006 Door de redactie Geen reacties
WMO uitgesteld De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt uitgesteld tot 1 januari 2007. Volgens die nieuwe wet krijgen de gemeenten de plicht ervoor te zorgen dat gehandicapten, chronisch zieken en ouderen kunnen deelnemen aan de samenleving. Zij hebben geen zorgplicht, maar een resultaatsplicht. Er komt in de nieuwe wet een persoonsgebonden budget voor alle individuele voorzieningen. Dus niet alleen voor huishoudelijke verzorging, rolstoelen en scootmobielen, zoals aanvankelijk het plan was, maar ook voor individuele vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, hulpmiddelen en andere verstrekkingen. Dat is het resultaat van het overleg dat de Tweede Kamer 23 januari had met staatssecretaris Ross. De aanpassingen zijn vergeleken met het aanvankelijke wetsvoorstel een verbetering. De mensen om wie het gaat krijgen <recht> op voldoende zorg. Organisaties die opkomen voor de belangen van gehandicapten demonstreerden tijdens de behandeling van de wet bij het Tweede Kamergebouw. Zij zijn blij met de resultaten van het Kameroverleg, maar het kan nog beter, vinden zij. 26 januari vergadert het parlement verder over de WMO, 9 februari stemt de Kamer over de nieuwe wet. Weinig kennis over hulp bij werk vinden Jonge mensen met een arbeidshandicap zijn onvoldoende op de hoogte van regelingen die hen helpen bij het vinden en houden van een baan. Evenmin weten ze genoeg over de uitkeringen waarvoor ze in aanmerking komen. Het Breed platform verzekerden en werk en het Nederlands instituut voor zorg en welzijn deden onderzoek naar jongeren ouder dan zeventien jaar die arbeidsongeschikt zijn of dat tijdens hun studie worden. De organisaties stellen vast dat de informatievoorziening rond werk en inkomen aanzienlijke verbetering behoeft. Meer informatie staat in de rapporten 'Jonggehandicapten aan het woord' en ' Jonggehandicapten, werk en inkomen', te vinden op www.bpv.nl. Site voor ‘laaggeletterden’ Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is deze week de website www.mijnabc.nl de lucht in gegaan. Een initiatief van de Stichting lezen & schrijven, gesteund door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Eén op de tien Nederlanders is functioneel analfabeet. Deze mensen hebben daardoor grote moeite om in de maatschappij te functioneren; meedoen aan internet lukt al helemaal niet. De nieuwe website maakt laaggeletterden wegwijs op internet. Teksten zijn in eenvoudig Nederlands geschreven en worden voorgelezen door een spraakcomputer. De bezoeker kan zijn weg ook vinden met behulp van plaatjes. Drempels weg Staatssecretaris Ross heeft in antwoord op Kamervragen beloofd dat eind van dit jaar alle websites van de ministeries laagdrempelig genoeg zullen zijn voor mensen met beperkingen. Kamerleden wezen haar op de ontoegankelijke websites van lagere overheden. Blinden en slechtzienden hebben problemen met de website over de nieuwe zorgverzekering www.kiesbeter.nl De staatssecretaris maakt in haar antwoord melding van een toetsinstrument waarmee organisaties zelf kunnen meten of hun website toegankelijk genoeg is: www.webrichtlijnen.overheid.nl. Kiesbeter moet begin 2006 het waarmerk drempelvrij krijgen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!