Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

nieuws 24/04

24 april 2007 Door de redactie Geen reacties
Leerlingenvervoer Staatssecretaris Sharon Dijksma van onderwijs vindt dat zij niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het leerlingenvervoer, en de gevolgen daarvan voor het leren van kinderen. Twee Kamerleden van het CDA hadden vragen gesteld over berichten dat ‘agressie tijdens het vervoer, en de zeer lange reizen, van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen.’ Nee, antwoordt Dijksma, ‘er zijn vele factoren die positief of negatief kunnen uitwerken op de onderwijsresultaten. Ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor elke factor die mogelijk een rol speelt.’ Omdat het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd naar de gemeenten, moeten dié zorgen dat de regeling voldoet aan de uitgangspunten ‘en aan de wensen, voor zover redelijk en terecht, van de gebruikers.’ Wel is de staatssecretaris bereid om de gemeenten erop te wijzen ‘dat zij op een verantwoorde wijze invulling moeten geven aan het leerlingenvervoer, zowel voor wat betreft de wijze van aanbesteding als de controle op de uitvoering daarvan.’   Huifbedrijden Bij VanBoeijen in Assen is het seizoen van het huifbedrijden weer gestart. Bij die activiteit liggen meervoudig gehandicapte mensen op een huifbed. Zij kunnen niet zelf op een paard zitten, maar op deze manier ervaren zij toch hoe dat is. De cadans en de afgegeven warmte van de pony’s masseren het lichaam en leiden tot een grote mate van ontspanning. Deze massage is goed voor de bloedsomloop en maakt stijve spieren soepel. Daarnaast vermindert huifbedrijden tijdelijk de spasticiteit en het stimuleert het de stoelgang. Huifbedrijden stimuleert de verschillende zintuigen, brengt contact tot stand met andere mensen en met dieren en verhoogt het gevoel van eigenwaarde. Huifbedrijden biedt lichamelijke én psychische ontspanning. Ook niet-cliënten kunnen bij VanBoeijen huifbedrijden. Informatie bij Marja Schulz, telefoon 0592-305588, e-mail marja.schulz@vanboeijen.nl. Fietsen voor autisme De 8-jarige autistische Nicholas Tveter fietst op 26 tot 28 april van Oegstgeest naar de Duitse grens, om geld in te zamelen voor kinderen zoals hij. Om meer bekendheid en begrip te genereren voor autisme, wil Nicholas met zijn fietstocht geld inzamelen voor het Autismefonds, zodat ook hij in de toekomst beter wordt begrepen. Nicholas houdt er van fietsen, en zal rond de 100 kilometer per dag afleggen. Zijn grootste droom is om ooit de Tour de France te rijden. Hij moet zaterdag rond het middaguur bij de Duitse grens zijn. De opbrengsten van Nicholas’ fietstocht gaan op zijn verzoek naar het Autismefonds. Bijdragen zijn welkom op giro 479 van het Autismefonds, o.v.v. ‘Hup Nicholas.’   Nieuwe belangenorganisatie De organisaties die lid waren van de Federatie van ouderverenigingen hebben een nieuwe stichting opgericht: Stichting VG-belang. Die zal de collectieve belangen van verstandelijk gehandicapten behartigen. De Federatie is eerder failliet verklaard. Nu gaan verenigingen Helpende Handen, Dit Koningskind, PhiladelphiaSupport, VOGG en WOI samen verder in een nieuwe club. Die neemt ‘zoveel als mogelijk’ medewerkers van de Federatie in dienst.   Medewerkers Hartekamp praten niet mee Bij de Hartekamp in Heemstede gaat een hoop veranderen. Ten eerste gaan zo’n 100 bewoners (onder begeleiding) in huizen in steden en dorpen wonen. Ten tweede komt er op het eigen landgoed een gloednieuwe woonwijk voor een kleine 200 ernstig verstandelijk gehandicapten. En tot slot zal voor zoveel mogelijk cliënten volledige dagbesteding in moderne voorzieningen worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat de totale bouwplannen eind 2011 zullen zijn afgerond. Bijeenkomsten Zo’n ingrijpende verandering vraagt om tijdige en goede communicatie met betrokkenen en belanghebbenden. Daarom werden er onlangs bijeenkomsten gehouden in café De Toekomst, een tot bruin café omgetoverde ruimte in de aula van de Hartekamp. Personeelsleden kregen in een brochure een dringende oproep om mee te praten. Bedroevende opkomst Toch bleef negentig procent (!) van het personeel weg, wat ook inhield dat het gros van de uitgenodigde cliënten afwezig was. Vanwaar deze bedroevende opkomst? Enkele medewerkers spreken van “voldongen feiten” en noemden de bijeenkomsten “mosterd na de maaltijd.” Anderen zijn bevreesd dat de bijeenkomsten voor ‘onrust’ zouden zorgen bij hun cliënten, en dus bleven ze met de bewoners thuis. Weer anderen durfden niet uit te komen voor hun mening, of waren afgehaakt omdat “de plannen toch steeds weer veranderen.” Teleurgesteld Marjan van der Klauw, adjunct-divisiemanager en één van de organisatoren van café De Toekomst, is teleurgesteld: “Bij het veranderingsproces willen we zoveel mogelijk medewerkers betrekken. We zijn nu blijven steken op zo’n tien procent. Dat zal anders moeten. Hóe weet ik nog niet.” 55plus-regeling onder vuur Het voorstel van werkgeversorganisatie Vgn (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) om de huidige 55plus-regeling af te schaffen, valt niet in goede aarde bij werknemers in de gehandicaptenzorg. De instellingen willen ‘levensfasebeleid’ invoeren per 1 januari 2009. Ze hebben het voorstel gedaan bij de onderhandeling voor een nieuwe CAO. Op een bijeenkomst van vakbonden AbvaKabo-Fnv en Cnv publieke zaak, noemde iemand het “een koekje van eigen deeg.” Wat er precies in de plaats moet komen van de huidige regeling, is nog niet duidelijk. Het ‘fase-bewust personeelsbeleid’ zou per instelling vastgesteld moeten worden: daar mag de ondernemingsraad dan over onderhandelen met de bestuurder. En begeleiders weten hoe dat gaat: “Het zal moeite kosten om daarvoor geld vrij te krijgen. Als je het niet vastlegt, is het niet afdwingbaar.” Hobbels Het ziet ernaar uit dat de 55plus-regeling een van de hobbels in de CAO-onderhandelingen zal blijven. De vakbonden houden nog een paar bijeenkomsten voor hun leden in de gehandicaptenzorg, voor ze op 10 mei weer om de tafel gaan zitten met de werkgevers. Andere omstreden punten zijn de werktijden (werkgevers willen meer flexibiliteit, lees meer korte diensten) en de salarissen. Vgn wil nu een CAO afsluiten tot eind 2009, maar dat sluit verdere salarisverhogingen tot 2010 uit. Bonden en werknemers willen zich niet voor zo’n lange termijn vastleggen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!