Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 24/03

24 maart 2005 Door de redactie Geen reacties
Sociale werkplaats is onveilig Het toezicht op het werken met gevaarlijke machines in de sociale werkvoorziening schiet tekort. De Arbeidsinspectie constateerde bij 86 procent van de sw-bedrijven overtredingen. Bij ongeveer de helft was onvoldoende toezicht op het werken met gevaarlijke machines. In bijna twintig procent van de gevallen heeft de Arbeidsinspectie het werk stilgelegd. Aanleiding voor het onderzoek was de grote kans op arbeidsongevallen in de sociale werkvoorziening. Medewerkers in deze sector hebben een bijna tweemaal zo grote kans op een ongeval als de gemiddelde beroepsbevolking. Er zijn in Nederland 93 bedrijven in de sociale werkvoorziening. Daarvan heeft de inspectie er 89 bezocht. In de sector werken ongeveer 95.000 werknemers. Bijna de helft is lichamelijk gehandicapt, ongeveer eenderde verstandelijk. Juist voor deze groep werknemers zijn veilige arbeidsomstandigheden van groot belang, aldus de inspectie. Tijdens de bezoeken constateerden de inspecteurs dat leidinggevenden niet voldoende toezicht hielden. Veel werknemers die met gevaarlijke machines werken, hebben permanent toezicht nodig, maar krijgen dat niet. Bewegende delen van machines worden vaak niet afgeschermd. De Arbeidsinspectie wil met de sector overleggen over te nemen maatregelen. Na een tijdje volgt een nieuwe inspectie om te bekijken of de situatie is verbeterd. Volgens de vakbond Abvakabo FNV hebben inspectie en sw-bedrijven al eerder zulk overleg gevoerd, en dat leidde tot niks. De bond wil dat er strenge regels komen. Meer informatie op [url]http://arbeidsinspectie.szw.nl[/url], en op [url]www.fnv.nl/abvakabo[/url]. Schadevergoeding wegens geboorte met handicap Als een kind door een medische fout tijdens de zwangerschap zwaar gehandicapt raakt, heeft het recht op schadevergoeding. De Hoge Raad heeft dat 18 maart bepaald. Kelly is 11 jaar geleden geboren. Haar moeder had de verloskundige verteld dat er bepaalde genetische afwijkingen in de familie voorkomen, en dat zij op grond daarvan prenataal onderzoek wilde laten doen. De verloskundige van het (toen nog) Academisch ziekenhuis Leiden (Tegenwoordig Leids Universitair Medisch Centrum) antwoordde dat de moeder daarvoor niet in aanmerking kwam, omdat ze al een gezond kind had en jong was. Toen Kelly zwaar lichamelijk en verstandelijk gehandicapt ter wereld kwam, klaagden haar ouders het ziekenhuis aan. Eerst namens zichzelf, in hoger beroep ook namens hun dochter. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het ziekenhuis alle kosten van de verzorging en opvoeding van Kelly moet betalen, ook na haar 21ste jaar. Verder hebben de ouders recht op smartengeld voor de immateriële schade die ze hebben geleden doordat hun recht op zelfbeschikking is geschonden en moet het ziekenhuis de psychiatrische behandeling van de moeder betalen. Het meest opmerkelijke is de uitspraak dat ook Kelly recht heeft op smartengeld voor de immateriële schade die ze lijdt door gehandicapt door het leven te moeten gaan. De Hoge Raad voegt aan de uitspraak de opmerking toe dat deze toekenning van smartengeld niet impliceert dat het bestaan van Kelly voor de ouders een bron van leed is. Ook wil de Raad er niet mee uitspreken dat het leven van Kelly als schadepost moet worden aangemerkt, of dat zij recht had op afbreking van de zwangerschap. De uitspraak van de Hoge Raad is uniek in de wereld. In andere Europese landen hebben rechters tot nog toe steeds voorkomen dat ouders, of gehandicapten zelf, recht krijgen op schadevergoeding wegens ‘wrongful life’, onrechtvaardig bestaan. De vraag is of kinderartsen, verloskundigen of ziekenhuizen als gevolg van deze uitspraak meer eisen om schadevergoeding kunnen verwachten, nu er steeds meer mogelijkheden zijn om handicaps vast te stellen tijdens de zwangerschap.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!