Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 24/02

24 februari 2005 Door de redactie Geen reacties
Grote instellingen mogen toch Het kabinet wil bestaande wetten voor de intramurale en de semimurale zorg vervangen door een nieuwe Wet toelating zorginstellingen. In overleg met de koepel van instellingen voor gehandicaptenzorg VGN heeft het ministerie van VWS een aantal wijzigingen in het wetsontwerp aangebracht: *De maximale instellingsgrootte van 200 cliënten is losgelaten. *De eis dat gebouwen voor maximaal 50 cliënten bestemd zijn, is eveneens van de baan. *Ook de maximale groepsgrootte van 6 cliënten verdwijnt. *Een leefwensen-onderzoek wordt aanbevolen in plaats van verplicht gesteld. Op die manier moet het makkelijker worden om bewoners op grote locaties te huisvesten. De cliëntenraad moet in de toekomst advies geven over bouwplannen. Meer geld en meer vrienden nodig Zorgaanbieder Humanitas DMH (dienstverlening aan mensen met een handicap) heeft belangenvereniging Onderling Sterk laten onderzoeken wat cliënten vinden van de geboden zorg. In Noord-Nederland werden 90 mensen ondervraagd, in het kader van het project Zeg het ons. De interviewers waren ook verstandelijk gehandicapten. Belangrijkste uitkomsten: de cliënten hebben meer geld nodig en meer sociale contacten. De ondervraagde personen wonen zowel zelfstandig als in een voorziening. De laatste groep vindt dat er te weinig keuzemogelijkheden zijn. Zelfstandig wonenden willen meer ondersteuning hebben. Hoe is het om te leven met een handicap? Er is een website geopend waar kinderen vanaf 10 jaar interactief kunnen leren hoe het is om een handicap te hebben. Op www.whizzquizz.nl kunnen ze vragen beantwoorden, puzzels oplossen en op andere manieren bezig zijn met handicaps. De site is opgezet door Mee Rotterdam (de vroegere sociaal-pedagogische dienst). Special Olympics Vanaf 26 februari worden in Japan de winterspelen van de Special Olympics gehouden. Ook Nederlandse sporters met een verstandelijke handicap doen daaraan mee. Meer informatie op www.specialolympics.nl. CAO overleg moeizaam Vorig jaar is er een Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de gehandicaptenzorg gesloten die maar een jaar geldt. Vanaf 1 januari 2005 moeten er nieuwe afspraken komen. Het overleg daarover tussen vakbonden en werkgeversorganisatie VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) loopt vooralsnog stroef tot niet. De VGN stelt in een brief aan de bonden dat er geen extra geld beschikbaar is. Dus als er afspraken komen, moet daar financiering bij zijn. En er zijn al plannen in de maak – niet alleen voor de gehandicaptenzorg – voor vut, prepensioen en levensloopplanning. Werkgevers en werknemers hebben nog niet met elkaar om de tafel gezeten. AbvaKabo heeft zijn leden vooraf gevraagd wat voor hen belangrijk is. Volgens bestuurder Hans Moerman zijn dat afspraken over sociaal beleid, werktijden en de reiskostenregeling. Onderhandelaar Jan van Dongen: “Onze voorstellen zijn gericht op prettig werken; daar kunnen werkgevers toch niet tegen zijn? Als we ze kunnen overtuigen dat de kosten op de langere termijn teniet worden gedaan, hebben we een belangrijke stap gezet op weg naar verdere verbetering van de CAO.” WMO De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) moet het recht op ondersteuning bij maatschappelijke participatie verzekeren, aldus de Raad voor de volksgezondheid en zorg (RVZ) in een advies aan staatssecretaris Ross. De raad vindt dat de AWBZ niet goed werkt: mensen krijgen niet de zorg waar zij om vragen en waarop zij recht hebben. Daar komt nog bij dat de overheid de uitgaven voor die zorg niet meer kan beheersen. Daarom adviseert de RVZ om de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking aan te pakken en de AWBZ te saneren. Gemeentes moeten verantwoordelijk worden voor de maatschappelijke participatie. De lokale democratie kan volgens de RVZ bevorderd worden door de nieuwe wet. De gemeente moet een brede taak hebben en autonoom zijn in de regie op het terrein van welzijn, wonen en ondersteuning. Er moet zo weinig mogelijk centrale wet- en regelgeving zou komen. Dat er verschillen tussen gemeenten, en dus tussen de aanspraken van inwoners kunnen ontstaan, vindt de raad ‘geen probleem, maar de oplossing.’ Gemeentes zouden compensatieplicht moeten krijgen: zij moeten de beperking van een inwoner compenseren of opheffen. Brandgevaar Uit een steekproef door de inspectie van VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu) blijkt dat de brandveiligheid van veel zorginstellingen te wensen over laat. Zo blijkt de helft van alle vluchtroutes versperd (rolstoelen en andere hulpmiddelen).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!