Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 23 november 2007

23 november 2007 Door de redactie Geen reacties
Cao-akkoord De 55-plus regeling blijft voorlopig bestaan. Dat is vastgelegd in de nieuwe Cao voor de gehandicaptenzorg, waarover werkgevers en werknemers het eindelijk eens zijn geworden. Er komt een onderzoek naar ‘mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig levensfasebewustpersoneelsbeleid en het vergroten van de inzet en professionaliteit van medewerkers.’ Het besluit is dus op de lange baan geschoven. De onderhandelaars van Vgn (werkgevers) en de vier vakbonden werden het op 20 november eens. De Vgn-achterban gaat akkoord, vakbondsleden moeten nog hun goedkeuring geven. Andere belangrijke punten in de nieuwe Collectieve arbeidsovereenkomst: salarisverhoging per 1 augustus 2007: 1,9% salarisverhoging per 1 maart 2008: 2,6% verhoging eindejaarsuitkering met 0,2% (wordt 4,65%) eenmalige uitkeringen van 0,3% in december 2007 en december 2008. De sociale partners hebben afgesproken dat de jaarurensystematiek per 1 januari 2009 wordt ingevoerd.   Boswachters in nieuwe pakken De leden van groep Bospioniers in Gieten-Borger werken in nieuwe uniformen. Cliënten van de Trans werken al jaren als natuurbeheerder in boswachterij Gieten-Borger. Deze Bospioniers helpen om bos en heidevelden op een natuurlijke manier te beheren. Op het moment zijn ze druk bezig om voor Staatsbosbeheer een heideveld te herstellen. Ze doen dat sinds kort in nieuwe kleding, dankzij een donatie van de Asser kringloopwinkel. Jaarlijks stelt dit bedrijf een deel van de winst beschikbaar voor een ‘sociaal project’. Dit jaar ging het geld naar de Bospioniers, en die kochten voor alle elf medewerkers compleet nieuwe tenues.   Meldingsplicht seksueel misbruik Alle soorten seksueel misbruik moet gemeld worden bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Dat benadrukt de Igz in een net verschenen circulaire. ‘In de gehandicaptenzorg bestaat vaak onduidelijkheid over wat naast seksueel misbruik tussen een hulpverlener en cliënt, nog meer gemeld moet worden. Sommige instellingen melden wel incidenten met seksueel misbruik tussen cliënten en tussen cliënten en derden, andere instellingen doen dit niet.’ De Inspectie heeft nu een ‘format’ opgesteld om onderzoek te doen naar meldingen van seksueel misbruik tussen cliënten en tussen cliënten met derden. Het is te vinden op www.igz.nl.   Bezuiniging Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft besloten, 7 procent te bezuinigen op ondersteunende begeleiding voor gehandicapten. De instellingen zijn daarover verontwaardigd. Zij hebben het financieel toch al moeilijk op het ogenblik; het kost grote moeite om de begrotingen voor komend jaar rond te krijgen. De zorgzwaartepakketten vallen over het algemeen zuinig uit, en nu komt deze maatregel er bovenop. Ondertussen hebben de instellingen de hete adem van de Inspectie in hun nek: die heeft een uiterst kritisch rapport gepresenteerd over de kwaliteit van zorg. Voorzitter Hans Ouwerkerk van werkgeversorganisatie Vgn: “Bovenop de al eerder aangekondigde 1 procent generieke korting, de maatregelen die genomen worden tegen de sterke groei van het persoonsgebonden budget, leidt deze korting tot een stapeling van bezuinigingen die wij onacceptabel vinden. Een aantal leden heeft ons laten weten, dat als deze korting wordt doorgezet, zij geen ondersteunende begeleiding meer aanbieden, omdat zij dan niet meer in staat zijn goede zorg te leveren.” Ook organisaties voor thuiszorg zijn woedend over de ingreep bij ondersteunende begeleiding. In de Tweede Kamer zijn moties ingediend tegen beide bezuinigingsmaatregelen.   Gezinsvoogd vrijgesproken De gezinsvoogd van Savanna, de 3-jarige peuter die in 2004 omkwam door mishandeling, is door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken. Tientallen collega’s applaudisseerden in de rechtszaal, toen de rechter zijn uitspraak deed. Hij acht ‘zwaar lichamelijk letsel door schuld’ niet bewezen. De ouders van Savanna zijn schuldig bevonden aan haar dood, en veroordeeld. Maar het Openbaar ministerie vindt dat de gezinsvoogd eerder had moeten ingrijpen. De rechtbank vindt dat zij zich bovenmatig heeft ingespannen in het gezin van Savanna.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!