Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 23 mei

23 mei 2007 Door de redactie Geen reacties
Eervolle vermelding voor Twinkeling Bij de toekenning van de Bouwaward 2007 van de Nvtg (Nederlandse vereniging voor technisch facilitair management in de gezondheidszorg) heeft kinderdienstencentrum Twinkeling in Horst aan de Maas een eervolle vermelding gekregen. We schreven uitgebreid over dit bijzondere gebouw in KLIK van april 2007. De Nvtg schrijft in haar rapport dat het ontwerp ‘sterk is gerelateerd aan de functie van het gebouw. Speelse elementen zorgen ervoor dat kinderen zich hier thuis voelen. Het karakter van het gebouw wordt onderstreept door kleur, materiaaltoepassing, avontuurlijke plekken zoals een speelhuisje, grottengang en kei-elementen. Er is aandacht besteed aan goede verlichting, sfeervolle kleuren op de wanden en vloeren. Ook het feit dat het gebouw relatief eenvoudig voor andere functies is aan te passen, deed de jury besluiten Twinkeling een eervolle vermelding toe te kennen.’    Jeugdzorg boos Zowel instellingen voor jeugdzorg, als de werknemers in die sector, zijn boos over de huidige gang van zaken. Minister Rouvoet voor Jeugd en gezin heeft “de Tweede Kamer aan het lijntje gehouden over wachtlijsten in de jeugdzorg,” vindt voorzitter Nieukerke van werkgeversorganisatie MO-groep. Nieukerke is het oneens met de minister, die heeft gezegd dat het extra geld voor de jeugdzorg niet door alle provincies is uitgegeven. De MO-groep wil nog 400 miljoen extra de wachtlijsten aan te pakken. De wachtlijsten zijn sinds januari opnieuw sterk gegroeid: er stonden op 1 april meer dan 1.600 kinderen op. Dankzij extra geld van het vorige kabinet waren dat er eind 2006 nog maar 284. Vakbond AbvakaboFnv vreest dat het aantal incidenten in de jeugdzorg zal toenemen. De bond heeft minister Rouvoet gevraagd, de werknemers eindelijk zekerheid te geven, en ‘de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg niet verder in gevaar te brengen.’ Het uitblijven van een sociaal plan leidt volgens de bond tot het vertrek van ervaren werknemers uit de jeugdzorg. Dat verhoogt de werkdruk bij de achtergebleven collega’s.    Weinig behoefte aan onbetaald zorgverlof   Tot nu toe wordt er weinig gebruik gemaakt van zorgverlof. Het Centraal bureau voor de statistiek meldt dat ruim 700.000 in 2005 korte tijd voor een familie- of gezinslid hebben gezorgd, maar de meesten namen daarvoor vrij: 31% van hen nam zorgverlof op. En van de 750.000 werknemers die mantelzorg verlenen, doet maar 14% een beroep op de speciale regeling daarvoor. Niet onderzocht is of dat vooral komt doordat beide regelingen voorzien in onbetaald verlof. Je moet dus niet alleen zorg verlenen maar ook nog eens inkomen inleveren.   Intensief toezicht speciaal basisonderwijs   De Onderwijsinspectie heeft de helft van de scholen voor speciaal basisonderwijs onder intensief toezicht gesteld. De inspectie vindt dat ‘te veel scholen niet uit de leerling halen wat erin zit.’ Leraren stellen geen doelen voor de leerlingen, ze analyseren hun vorderingen onvoldoende, geven niet genoeg feedback en stemmen instructie en verwerking onvoldoende af. De inspectie heeft vorig schooljaar bijna alle scholen voor speciaal basisonderwijs bezocht. Ze beoordeelt tien ervan als ‘zeer zwak,’ en concludeert ‘dat op ongeveer 55% van de scholen voor speciaal basisonderwijs de onderwijskwaliteit niet gewaarborgd is.’    Begeleiding bij wachten   Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale zaken en werkgelegenheid wil dat mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorzieningen, niet hun vaardigheden en capaciteiten verliezen. Daarom werkt de bewindsman aan een regeling voor begeleiding van deze groep. Dat moet worden betaald door gemeentes. De koepel van sociale werkvoorzieningen is daar blij mee. Er zouden extra arbeidsplaatsen komen, maar de vraag is of Aboutaleb dat nu bedoelt. In 2005 kwamen er 15.000 mensen bij op de wachtlijsten, dat is een groei van 18%. De wachttijd nam toe van gemiddeld 10 tot gemiddeld 12,5 maanden, met uitschieters tot 4 jaar. Het kabinet vindt dat daarvoor andere maatregelen nodig zijn.    Wedstrijd vermindering fysieke belasting   Het project Ergocoaches organiseert voor het derde jaar een wedstrijd om fysieke belasting in de zorg te verminderen. Naast ideeën over fysieke belasting gaat de wedstrijd Zorginnovatie 2007 ook om ideeën voor vermindering van agressie in de zorg. Ideeën hoeven nog niet ontwikkeld of uitgevoerd te zijn, het idee op zich volstaat. Je kunt tot 14 september inzenden. Alle informatie is te vinden op www.ergocoaches.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!