Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 23/6

23 juni 2005 Door de redactie Geen reacties
Niet meer zwanger worden De moeder van het mishandelde en verwaarloosde meisje Savanna heeft een hogere straf gekregen dan was geëist. De 33-jarige vrouw is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en ter beschikking stelling (tbs), wegens doodslag. De rechter wil dat de tbs-kliniek waar de vrouw terechtkomt, ervoor zorgt dat ze niet weer zwanger wordt. Haar man, stiefvader van Savanna, kreeg twee jaar cel voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De vraag is of en hoe de tbs-kliniek voldoet aan het verzoek om een nieuwe zwangerschap te voorkomen. De rechtbank vindt blijkbaar dat de vrouw ongeschikt is als moeder, maar er kan nog een interessant juridisch gevecht komen over de vraag op grond waarvan, en of zo’n maatregel wel kan worden opgelegd. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraak van de rechtbank consequenties heeft voor de gezinsvoogd die medeverantwoordelijk wordt gesteld. Het Openbaar ministerie beslist later of het de voogd strafrechtelijk aanklaagt. Topsalarissen blijven Minister Hoogervorst van volksgezondheid laat vooralsnog de topsalarissen in de zorgsector ongemoeid. De Tweede Kamer heeft daar om gevraagd, maar de zorgdirecteuren zelf vinden hun salarissen verantwoord. De minister en de Kamer vinden dat directeuren niet meer mogen verdienen dan de minister-president, en dat is nu soms wel het geval. Hoogervorst kijkt eerst of de sector zelf actie onderneemt, en onderzoekt de salarisschalen. Wordt vervolgd in september. Opnamestop William Schrikker De William Schrikker Groep spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, wegens het ver achterblijven van financiering voor gespecialiseerde jeugdzorg. De WS groep heeft een wachtlijst van 111 verstandelijk gehandicapte kinderen en kinderen van verstandelijk gehandicapte ouders, die niet thuis kunnen wonen maar voor wie geen opvang beschikbaar is. Regels voor vastbinden thuis, in tehuis of dagcentrum Mensen met dementie of een verstandelijke handicap die thuis wonen, krijgen dezelfde rechtsbescherming als mensen die in instellingen verblijven, wanneer zij door zorgverleners in hun vrijheid worden beperkt. Dat heeft staatssecretaris Ross van VWS de Tweede Kamer beloofd. De wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) gaat ook gelden buiten instellingen waarvoor hij nu geldt. Ook gezinsvervangende tehuizen en dagcentra vallen er straks onder. Er komt een registratieplicht, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zal toezicht houden op de naleving van de regeling. Eind dit jaar moet het wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies. Einde vut en prepensioen Volgend jaar komt er een nieuwe pensioenregeling bij PGGM, waarbij alle werkers in zorg en welzijn zijn aangesloten. Vut en prepensioen worden opgeheven, maar het blijft mogelijk om vanaf 62 jaar te stoppen met werken. Langer doorgaan wordt beloond, het ouderdomspensioen stijgt en er komt een levensloopregeling. Modernisering werkvoorziening Staatssecretaris Van Hoof van sociale zaken en werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend om de Sociale werkvoorziening (SW) te moderniseren. De SW moet alleen beschikbaar zijn voor mensen die absoluut niet daarbuiten kunnen werken. Er moeten meer mensen begeleid werken bij gewone werkgevers, en gemeenten moeten actiever naar plekken voor hen zoeken. Het Centrum voor werk en inkomen (CWI) zal mensen die vóór 1998 in de SW kwamen, herbeoordelen. Sommigen behoren volgens de huidige normen niet meer tot de doelgroep; zij moeten via reïntegratie aan de slag komen. De financiering van de SW verandert. Gemeenten krijgen een jaarbudget; daarvan moeten ze een minimum aantal SW-plaatsen betalen, maar verder kunnen ze kiezen op welke manier ze mensen met een arbeidshandicap aan werk helpen. Gemeenten die veel begeleide werkplekken bij gewone bedrijven tot stand brengen, krijgen extra geld. Voor werkgevers wordt het nog aantrekkelijker om iemand met een lichamelijke of verstandelijke handicap aan te nemen; de no-risk polis: geen financieel risico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer, die nu voor vijf jaar geldt, wordt permanent. Indicatie licht verstandelijk gehandicapten De indicatiestelling voor licht verstandelijk gehandicapten gaat pas in 2007 over naar de bureaus Jeugdzorg, een jaar later dan de bedoeling was. Staatssecretaris Ross heeft tot uitstel besloten om de bureaus Jeugdzorg ontlasten, die het nog druk hebben met nieuwe Wet op de Jeugdzorg. De indicatie blijft volgend jaar nog bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Staatssecretaris Ross wil vóór 2007 de toegang tot de jeugdzorg klantvriendelijker maken.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!