Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 23/10

23 oktober 2006 Door de redactie Geen reacties
Zakgeld inleveren Tienduizenden gehandicapten in zorginstellingen leveren volgend jaar zo’n 90 euro per maand zak- en kleedgeld in. Fiscaal adviseur Jelle Hoekstra, van bureau Kwalitas in Lemmer, heeft dat becijferd. Hij is vader van een gehandicapte zoon, en vult voor ruim 4000 gehandicapten en ouderen de belastingpapieren in. Vanwege medische kosten krijgen gehandicapten gemiddeld 1200 per jaar terug van de belasting. Vanaf 1 januari geldt deze teruggave als ‘inkomen’, waardoor hun eigen bijdrage omhoog gaat. Het gevolg is dat straks 87,5 % van de belastingteruggave in de awbz-kas terecht komt. Volgens de Federatie van ouderverenigingen, die zijn leden stimuleert om het T-biljet voor belastingteruggave in te vullen, heeft belasting terugvragen wegens ziektekosten weinig zin meer voor mensen die in een awbz-instelling wonen, als de regels zo uitwerken als Jelle Hoekstra heeft berekend. Uit Trouw, 19 oktober   Zorgzwaarte De zorgzwaartebekostiging wordt in 2007 geleidelijk ingevoerd. Vanaf 1 november 2006 krijgen alle cliënten in de verblijfszorg een indicatie van hun instelling. In 2007 wordt de indicatie omgezet in een zorgzwaartepakket. In 2007 heeft de nieuwe zorgzwaartebekostiging nog geen financiële gevolgen voor de instellingen. Er zijn 45 zorgzwaartepakketten vastgesteld. In november maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een maximumprijs voor elk pakket bekend. Tijdens het overbruggingsjaar 2007 worden productieafspraken zowel op de oude manier, als in zorgzwaartepakketten gemaakt. Het jaar erna worden alle productieafspraken in zorgzwaartepakketten uitgedrukt. Dat schrijft staatssecretaris Ross in een brief aan de Tweede Kamer. Zie www.minvws.nl.   Langdurige minima Gemeentes mogen de toeslag voor mensen met een langdurig minimuminkomen vervangen door maatwerk in het kader van de bijzondere bijstand. Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale zaken en werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, waarin hij de mogelijkheden opnoemt om de langdurigheidstoeslag op te heffen. Dat is een jaarlijkse toeslag voor mensen die vijf jaar achter elkaar een minimuminkomen hebben, en geen uitzicht op een baan. Zij krijgen één keer per jaar een vast bedrag. De bijzondere bijstand wordt berekend op basis van de kosten die mensen echt maken. Die kan beter worden afgestemd op hun omstandigheden en behoeften. Bovendien zal het onderbrengen van de langdurigheidstoeslag in de bijzondere bijstand ertoe leiden dat werken meer loont. Nu vervalt het recht op de toeslag nog als iemand betaald werkt, terwijl de bijzondere bijstand ook geldt voor mensen die werken. Zie http://home.szw.nl   Verplichte rugzakjes niet welkom Directeuren van basisscholen voelen niks voor een verplichting om kinderen met zorgbehoefte als leerling aan te nemen. Ze hebben daar onvoldoende geld voor, is een van de argumenten. De chronisch zieken- en gehandicaptenraad toont zich zeer teleurgesteld over het standpunt van de schooldirecteuren. Minstens 750 kinderen met een indicatie voor een rugzak staan op een wachtlijst voor ambulante begeleiding. Scholen kunnen € 2.820 tot € 4.415 per rugzak-leerling krijgen. Dat geld wordt nu niet gebruikt, omdat te weinig scholen de kinderen willen aannemen. 2,5 extra kind Het argument dat scholen worden overspoeld met gehandicapte kinderen gaat ook niet op, volgens de CG-raad. Per dag bezoeken bijna 1,5 miljoen kinderen het basisonderwijs op 7000 scholen (200 kinderen per school). Op dit moment zitten er 35.000 kinderen in het speciaal onderwijs. Als daarvan de helft naar het reguliere basisonderwijs gaat, heeft elke school de zorg voor 2,5 extra kinderen. Op dit moment zitten gemiddeld 2 kinderen met een handicap en een rugzak op reguliere scholen. 25.000 leerlingen bezoeken het voortgezet speciaal onderwijs. Als de helft naar een reguliere school gaat, komen er 18 kinderen extra op een school van gemiddeld 1825 leerlingen. Nu is dat nog 9. Het onderzoek onder directeuren van scholen (Passend onderzoek tot elke prijs?) is te vinden op www.pcso.nl. Het commentaar van de cg-raad op www.cg-raad.nl   Onderzoek wachtlijsten Minister Van der Hoeven van onderwijs heeft een onderzoek laten instellen naar de vraag waarom er nog zoveel kinderen met gedragsproblemen thuis zitten, en niet op school. Jeugdcommissaris Steven van Eijck zal de wachtlijsten onderzoeken. 12% van de kinderen met een gedragsstoornis moeten meer dan drie maanden wachten. Eind augustus zaten 90 kinderen thuis. Van de Hoeven liet begin september weten dat ze scholen wil verplichten om gehandicapte kinderen aan te nemen. In een debat met de Tweede Kamer sprak Van der Hoeven met klem tegen dat ze het speciaal onderwijs wil opheffen.   PGB-site Sinds kort bestaat op Internet een startpagina over het persoonsgebonden budget, met daarin onder meer allerlei aanbieders van zorg. http://www.pgb.allerubrieken.nl

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren