Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 21 juni 2007

21 juni 2007 Door de redactie Geen reacties
Let op bij warm weer Kwetsbare mensen als ouderen en gehandicapten lopen groot risico op uitdroging als de temperaturen stijgen. Verpleegkundigen en begeleiders kunnen hun cliënten beschermen tegen de hitte. Het College bouw zorginstellingen geeft in de brochure ‘De hitte de baas’ een aantal bouwkundige en verpleegkundige tips. Zoals: * maak een overzicht van cliënten die een verhoogd risico lopen, bijvoorbeeld als gevolg van hartfalen, astma, suikerziekte, overgewicht en hoge leeftijd. * Stimuleer mensen om voldoende te drinken, 2 tot 3 liter drinken is bij extreme warmte noodzakelijk. Leer begeleid zelfstandig wonende mensen om minstens twee flessen mineraalwater van 1,5 liter per dag leeg te drinken. * Controleer zo mogelijk de urineproductie. Wie anderhalve liter per dag plast (lichtgele kleur) drinkt genoeg. * Zorg voor afkoeling door luchtige kleding, zonwering, ventilatoren en airconditioners. * Vergeet niet om zelf ook genoeg te drinken De hitte de baas is te downloaden op www.bouwcollege.nl.   Zwakbegaafd en verslaafd Het aantal zwakbegaafde verslaafden stijgt inderdaad verontrustend, antwoorden de ministers Klink (volksgezondheid) en Rouvoet (jeugd en gezin) op vragen van PvdA-tweedekamerlid Bouwmeester. Terwijl normaal begaafde jongeren steeds meer alcohol gebruiken maar drugsgebruik in die groep stabiel blijft, grijpt een groeiende groep licht verstandelijk gehandicapte jongeren naar de drugs. Het is een kwetsbare groep, omdat ze door hun handicap de gevolgen niet overzien, en slecht in staat zijn druk van groepsgenoten te weerstaan. Volgens de ministers zijn vooral zwakbegaafde jongeren met probleemgedrag (er zijn er in Nederland 10.000 van 5 tot 23 jaar) gevoelig voor problemen met alcohol en drugs. Zowel de verslavingszorg als de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren hebben meer kennis nodig over elkaars vakgebied, en er moet een aangepaste aanpak worden ontwikkeld voor deze groep.   Gehandicaptenzorg twee keer zo duur De zorg in intramurale voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten kostte in 1998 bijna twee keer zoveel als in 1984. De belangrijkste oorzaken zijn * inflatie (geldontwaarding) * groei van de productie (20 % meer cliënten) * stijging van de lonen (gecorrigeerd voor inflatie). De totale loonsom in de intramurale verstandelijk gehandicaptenzorg steeg omdat het percentage leerling-verpleegkundigen sterk afnam, en het aantal paramedici juist groeide. Dat kan hebben geleid tot een betere kwaliteit van de dienstverlening. De gegevens staan in de publicatie Kosten in Kaart, van het Sociaal cultureel planbureau. Dat instituut probeert de kostengroei van door de overheid betaalde voorzieningen te analyseren. Als voorbeeld heeft het planbureau de intramurale gehandicaptenzorg genomen. De gegevens lopen maar tot 1998, omdat in de periode daarna veel intramuraal wonende mensen extramuraal gingen wonen. Volgens de opstellers van het rapport worden de kosten door deze ‘ontschotting van de zorg’ moeilijker te vast te leggen en te analyseren. Nog een paar conclusies: * Het aantal verpleegdagen steeg in de onderzochte periode met 20%. * De gemiddelde zorgzwaarte veranderde nauwelijks. * De productiviteit nam af met 12%. Volgens de opstellers is dat het gevolg van nieuwe opvattingen over zorg en kwaliteit. De onderzoekers konden niet vaststellen of de vermaatschappelijking van de zorg tot kostenverhoging heeft geleid. Dat beleid werd pas in 1998 ingezet. Zorgzwaarte, schaaleffecten (fusies en kleinere wooneenheden), en efficiëntie (meer doen voor het zelfde geld) hadden maar weinig invloed op de kostenstijging.  Kosten in kaart een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Door Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michiel Ras. Sociaal en cultureel planbureau. www.scp.nl.   Bonden wijzen Cao-voorstel af De vakbonden hebben 19 juni het laatste Cao-voorstel van werkgeversvereniging Vgn afgewezen. De bonden vinden de inkomstenstijging te klein, en willen niet akkoord gaan met een vermindering van seniorenregelingen. De leden hebben de onderhandelaars afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat er niet mag worden getornd aan regelingen voor 50plussers. Ook over de werktijden konden bonden en werkgevers het niet eens worden. De vakbonden willen wel de jaaruren-systematiek gebruiken, maar niet op de volgens hen vrijblijvende manier die de Vgn voor ogen staat. Werknemers moeten voldoende invloed hebben op hun werktijden, vinden de bonden.   Verbetering erfelijke diagnostiek Met  Dna-chips is de genetische oorzaak van verstandelijke handicaps veel vaker te achterhalen. Dat zei geneticus Joris Veltman van het Nijmeegse universiteit medisch centrum tijdens een congres in Frankrijk. Momenteel wordt ongeveer 7 procent van de genetische oorzaken gevonden. Door gebruik van Dna-chips stijgt het percentage tot 20 procent. Een verstandelijke handicap komt voor bij 2 procent van de Nederlandse bevolking. In het universiteit medisch centrum Sint Radboud worden elk jaar ongeveer 1200 patiënten onderzocht om te bepalen of hun handicap door een chromosoomafwijking wordt veroorzaakt. De afgelopen decennia zochten de onderzoekers uitsluitend met een lichtmicroscoop naar chromosoomafwijkingen. Met die techniek zie je alleen grote genetische afwijkingen, zoals het extra chromosoom 21 bij kinderen met Down syndroom. In Nijmegen zijn nu Dna-chips ontwikkeld, waarmee ook minder makkelijk zichtbare afwijkingen kunnen worden opgespoord. Met de chips lukt dat bij 1 op de 5 patiënten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!