Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 21/04

21 april 2005 Door de redactie Geen reacties
Wachttijden jeugdzorg omlaag Wachttijden voor de jeugdhulpverlening moeten veel korter en de jeugdzorg moet sneller en efficiënter werken. Dat zegt jeugdcommissaris Steven van Eijck in het rapport Jeugdbescherming onder de loep: een studie van de regio Amsterdam. Van Eijck vroeg bij de aanbieding aan minister Donner de doorlooptijden in de jeugdbescherming te verkorten. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd moeten sneller op hulp kunnen rekenen. Door ambtelijke procedures en de vele onderzoeken duurt het vaak langer dan een jaar, voordat een kind en zijn ouders daadwerkelijk hulp krijgen. Donner wil snel met de betrokken instanties overeenkomen hoe lang de wachttijd uiterlijk mag zijn. Het rapport is te vinden op www.operatie-jong.nl Jeugdgevangenissen Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt verantwoordelijk voor jongeren die nu nog op civielrechtelijke titel in een jeugdgevangenis worden geplaatst. Dat heeft het kabinet besloten. De Wet op de jeugdzorg wordt aangepast. Zodra de wet gewijzigd is - naar verwachting begin 2007 - worden jongeren die vanwege een crisis naar een gesloten instelling moeten, niet langer in jeugdgevangenissen geplaatst. VWS schept alternatieve opvang. Justitiële behandelinrichtingen die in staat zijn de betreffende jongeren op te vangen, kunnen straks worden aangewezen voor de vaak langer durende behandeling en scholing van deze jongeren. Vóór de wetswijziging wil het kabinet de opvang in justitiële jeugdinrichtingen zoveel mogelijk beperken. Een deel van het geld dat de overheid heeft gereserveerd voor meer plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen, wordt gebruikt voor het nieuwe zorgaanbod: 12 miljoen euro in 2005 en 14 miljoen euro vanaf 2006. Veel jongeren in jeugdgevangenissen hebben geen strafbaar feit gepleegd maar zitten daar vanwege problematisch gedrag. Het betreft vaak jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap. Eigen bijdrage Mensen met een persoonsgebonden budget hoeven vanaf 1 januari 2006 geen eigen bijdrage meer te betalen voor de functies ondersteunende en activerende begeleiding. In de zorg in natura is die bijdrage al eerder afgeschaft. Het afschaffen kost de overheid 10 miljoen euro per jaar. Kijk op www.minvws.nl. Meer persoonsgebonden budgets mogelijk Er kunnen in 2005 nog wel 23.500 persoonsgebonden budgetten worden toegekend. Het College voor zorgverzekeringen heeft uitgerekend hoeveel geld er was uitgetrokken, en wat daarvan is toegekend. Sommige zorgkantoren waren al door hun geld heen, andere nog lang niet. Het college stelt voor een wachtlijst middelenfonds in te stellen, zodat snel duidelijk wordt of er nog budgetten te verdelen zijn. Staatssecretaris Ross neemt het advies van het college over. Zie www.minvws.nl. Huishoudelijke hulp Moet de hele huishoudelijke verzorging in één keer worden overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de Vereniging van Nederlandse gemeenten vinden van wel, liefst per 1 juli 2006. Er is sprake van dat alleen de enkelvoudige hulp naar de WMO gaat. Dat is huishoudelijke hulp voor mensen die geen andere hulp nodig hebben. Gevolg kan zijn dat cliënten die later ook persoonlijke hulp nodig hebben, met meerdere hulpverleners te maken krijgen, aangezien de andere hulp in 2006 nog uit de AWBZ wordt betaald. Zo ontstaat een ongewenste ‘knip’, vindt het ministerie. De cliëntenorganisaties noemen de gedachtegang van staatssecretaris Ross een konijn uit een hoge hoed, en adviseren de Tweede Kamer dringend om er niet aan mee te doen. Met de overheveling van AWBZ naar de WMO is ruim 600 miljoen euro gemoeid. Kijk op www.minvws.nl, en voor de kritiek onder meer bij de Federatie van ouderverenigingen: www.fvo.nl. Niet welkom Sittardse villa-bewoners zien de komst van verstandelijk gehandicapten in hun wijk niet zitten. Een anoniem actiecomité heeft gedreigd met schadeclaims als in het nog te bouwen wijkje van 36 villa’s ook 24 mensen met een verstandelijke handicap komen wonen. Het zijn cliënten van de zorginstellingen Pepijn en Paulus. De protesterende Sittarders zijn bang dat de waarde van hun huis daalt. Protesten tegen de komst van verstandelijk gehandicapte buurtbewoners doven meestal vanzelf uit. Herkeuring Van de 19.000 mensen met een Wajong-uitkering die sinds oktober 2004 opnieuw zijn gekeurd, is 5% zijn uitkering (gedeeltelijk) kwijtgeraakt. De keuringsinstantie was van mening dat ze nog (enigszins) in staat zijn te werken. Van 95% is de uitkering ongewijzigd. Collecte De Nationale collecte verstandelijk gehandicapten, die jaarlijks geld inzamelt voor bijzondere projecten in de verstandelijk gehandicaptenzorg, heeft zijn naam veranderd, en heet nu Fonds verstandelijk gehandicapten. De collecteweek is van 25 september tot 1 oktober.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!