Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 19 juli 2007

19 juli 2007 Door de redactie Geen reacties
Minder ondervoeding dankzij gezellige tafel Een plezierige sfeer tijdens de maaltijd en mensen regelmatig wegen zijn doeltreffende maatregelen om ondervoeding te voorkomen en te verminderen. Dat is duidelijk geworden tijdens een verbetertraject ‘eten en drinken’ waaraan medewerkers van zestig verpleeg- en verzorgingshuizen meededen. Een kwart van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is ondervoed. De instellingen die aan het project meededen, besteedden extra aandacht aan deze groep mensen. Begeleiders maakten de maaltijden gezelliger, en hielden meer rekening met de wensen van bewoners, die daardoor – logisch - meer trek kregen. De bewoners werden regelmatig gewogen, met als gevolg dat begeleiders sneller ingrepen als mensen teveel gewicht verloren. Tijdens het verbetertraject (onderdeel van het overheidsbeleid Zorg voor Beter) dat een jaar duurde, daalde het aantal mensen dat ondervoed was, met 6%. Informatie op www.vilans.nl .   Hulpverleners mogen aangifte doen van misbruik De politie moet aangiftes van seksueel misbruik altijd serieus nemen, ook als bijvoorbeeld een hulpverlener die aangifte doet namens een verstandelijk gehandicapte. Dat antwoordt staatssecretaris Bussemaker van Vws op vragen van Kamerlid Van Gijlswijk (Socialististische partij). Aanleiding voor de vragen was een artikel in het blad Markant, waarin stond dat de politie vaak geen aangifte wil opnemen als die door derden wordt gedaan. Gevolg is dat het misbruik onbestraft blijft. Meldingen van seksueel misbruik moeten altijd serieus worden behandeld. Of iemand een handicap heeft doet niet ter zake. Bij het horen van slachtoffers of getuigen moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de handicap, aldus de staatssecretaris. Zij heeft geen zicht op hoe vaak misbruik voorkomt bij mensen die thuis wonen. Instellingen zijn verplicht alle gevallen van grensoverschrijdend seksueel gedrag te melden bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Die kreeg vorig jaar 205 meldingen binnen, en dit jaar 90. De suggestie van Van Gijlswijk dat instellingen gebruik gaan maken van de meldpunten kindermishandeling bij misbruik van volwassen verstandelijk gehandicapten, vindt Bussemaker geen goed idee.   Met rupsvoertuig op het strand In de Zuid-Hollandse badplaats Ter Heijde kunnen mensen in rolstoelen sinds kort met een rupsvoertuig het strand op. De Strandrups is ontworpen door technicus Hans van der Staay, eigenaar van een Alphens bedrijf dat  rupsvoertuigen produceert. Een vriendin die gebruik maakt van een rolstoel bracht hem op het idee. Het Gehandicaptenplatfort Westland zocht en vond voldoende sponsors in het Westland om het idee uit te voeren. De gemeente Westland sponsort niet, maar heeft wel beloofd voor de exploitatie te zorgen. Het voertuig (kosten van dit prototype 43.000 euro, de volgende kosten minstens het dubbele) vindt onderdak bij de Monsterse reddengsbrigade. Andere kustgemeentes hebben al laten weten dat ze de Strandrups ook wel eens willen uitproberen. De standrups biedt plaats aan vier personen in rolstoelen plus zes mensen die slecht ter been zijn. Zij betalen 5 euro per persoon, en krijgen daar ook nog koffie en een koekje voor. Als er voldoende aanmeldingen zijn rijdt de wagen elke maandag, woensdag en vrijdag. In het weekeinde niet, omdat er dan te veel zonnebaders op strand liggen. Mensen uit het hele land mogen mee met de standrups. Aanmelden bij Stip Westland, loket voor wonen, zorg en welzijn, telefoon 0174-315040. e-mail info@stipwestland.nl         

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!