Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 19/7

19 juli 2006 Door de redactie Geen reacties
Zwakbegaafde hoort niet in de cel ‘In feite krijg je alles wat je maar wilt gedaan van een verstandelijk gehandicapte, en in dit geval dus ook van Sibel. ’ Met deze ongenuanceerde opmerking, ongetwijfeld goed bedoeld, onderbouwen twee medewerkers van Reclassering Nederland hun standpunt, dat de Nederlandse van Turkse afkomst Sibel Yalvac ten onrechte in een Indonesische gevangenis zit. Sibel is veroordeeld voor drugssmokkel. De deskundigen: ‘Sibel Yalvac is een ernstig verstandelijk gehandicapte jonge vrouw. Door haar beperkingen is zij gemakkelijk te beïnvloeden en slachtoffer van mensen die het slecht met haar voorhebben en haar willen misbruiken. Veel van wat zij zegt is haar door derden gesuggereerd.’ De petitie voor haar vrijlating is tot nu toe door 6.000 mensen ondertekenen. Je kunt meedoen tot 31 juli op www.help-sibel.nl Strijd tegen schooluitval Het ministerie van Onderwijs en de scholen in een aantal steden, hebben afspraken gemaakt over bestrijding van schooluitval. De vier grote steden hebben zich verplicht om, samen met de scholen, te zorgen dat het aantal uitvallers (leerlingen die de school verlaten zonder diploma) komend jaar 10 procent lager wordt. In totaal moeten volgend jaar 7.500 kinderen binnenboord blijven, van wie wordt verwacht dat ze onder het huidige beleid zouden uitvallen. De scholen krijgen hiervoor van het ministerie extra geld; in totaal is 15 miljoen euro beschikbaar, dat is 2.000 euro per schoolverlater minder. De scholen mogen zelf, met de gemeenten, overleggen hoe ze dat geld besteden; het ministerie bemoeit zich daar niet mee, en dat is een verfrissende verandering. Opvoedingsondersteuning In het Brabantse Oosterhout heeft het gemeentebestuur 27.000 euro beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning aan ouders die problemen hebben bij het opvoeden van hun kinderen. Het geld wordt besteed aan versterking van het Steunpunt opvoeding, en uitbreiding van het project Bemoeizorg. Er komen onder meer extra opvoed-spreekuren bij de GGD. Bemoeizorg is bedoeld voor gezinnen met veel problemen die zelf niet vragen om ondersteuning. Het gaat om extra zorg bovenop de jeugdzorg. Mening gebruikers telt mee De mening van ouders en cliënten wordt voortaan meegenomen bij de Kwaliteitskaart Gehandicaptenzorg die begin 2007 op www.kiesbeter.nl komt te staan. Dat is het effect van een onderzoek door gebruikersverenigingen. Een samenvatting daarvan is te vinden op de website van de Federatie van ouderverenigingen: www.fvo.nl Loverboys Uit een snelle inventarisatie van werkgeversvereniging VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) is gebleken dat het opereren door loverboys in of bij instellingen voor licht verstandelijk gehandicapten, incidenteel voorkomt. Eerder was door een radioreportage bekend geworden dat ronselaars soms zwakbegaafde meisjes de prostitutie in lokken. Staatssecretaris Ross antwoordt op vragen van Tweede Kamerleden, dat meldingen bekend zijn van Emaus/Kwadrant in Ermelo, OPL in Maartensdijk en AZZ in Zeeland. De instellingen hebben de meisjes die bij hen wonen extra voorgelicht. Er is overleg en samenwerking met politie, jeugdzorg en jeugdbescherming. Eén keer zijn loverboys een woning binnengegaan. Toen is direct de politie ingeschakeld om hen te verwijderen, en de instelling heeft tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen zoals extra nachtwacht. Volgens Ross pakken de instellingen het probleem goed aan. ‘Bij een open woonvorm is de toezichthoudende taak beperkter dan bij een gesloten instelling. Ik ben van mening dat de instellingen hier adequaat mee omgaan. Zo is in voorkomende gevallen dan ook over- of terugplaatsing van cliënten naar een instellingslocatie de enige uitkomst. De instellingen nemen hun rol dus zeer serieus hierin.’ Fusie? De kleine Johannes in Amsterdam, een nog zelfstandige instelling voor meervoudig gehandicapten, wil fuseren met verpleeghuis Tabitha en Stichting zorggroep Amsterdam (ook verpleeghuiszorg). Zo blijft de kleine Johannes uit de ‘klauwen’ van grotere broer Compaan in Amsterdam. Dat is het fusieresultaat waarin stichting IJlanden voor verstandelijk gehandicaptenzorg kort geleden is opgegaan. IJlanden is/was verreweg de grootste aanbieder van zorg voor verstandelijk gehandicapten in de hoofdstad. De Mededingingsautoriteit moet nog toestemming geven. PGGM doet het goed Je bent misschien niet geneigd te letten op nieuws over beleggingsresultaten. Maar als die goed zijn, doen de pensioenfondsen goeie zaken want zij beleggen al het geld dat jij en jouw werkgever inleggen voor je pensioen. Nu de rente stijgt, wordt de financiële positie van de pensioenfondsen beter. Ook PGGM herstelt zich, na jaren van problemen. Het fonds heeft in totaal 74,5 miljard euro belegd, allemaal pensioengeld uit de zorgsector. Gehandicaptenzorg is erg duur Alle zorg is duur, maar die voor gehandicapten het duurst. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft berekend dat de zorg in vijf jaar tijd anderhalf maal zo duur is geworden. De gehandicaptenzorg heeft de hoogste kostenstijging laten zien: 58 procent. Vorig jaar werd in de sector meer dan 5 miljard euro uitgegeven.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!