Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 19/4

19 april 2006 Door de redactie Geen reacties
Dure vakanties Mensen met een verstandelijke beperking moeten niet het slachtoffer worden van de Wet Personenvervoer, zo heeft de Tweede Kamer staatssecretaris Ross van VWS laten weten. Gespecialiseerde reisbureaus vrezen dat aangepaste vakanties te duur worden, zodat duizenden verstandelijk gehandicapten deze zomer thuis moeten blijven. De prijsverhoging is het gevolg van het feit dat busjes niet meer door vrijwilligers mogen worden bestuurd. De staatssecretaris moet van de Kamerleden een oplossing zoeken voor de sterk gestegen prijzen van aangepaste vakanties. Maar Ross antwoordde in de Tweede Kamer dat begeleiders van gehandicapten juist blij zijn met de strengere controles, waardoor de veiligheid beter wordt gewaarborgd. Zij vindt aangepaste reisorganisaties bedrijfsmatig van aard. Die moeten dus aan dezelfde normen voldoen als taxibedrijven, anders is sprake van concurrentievervalsing. Ross zal met haar collega van Verkeer en Waterstaat overleggen over de kwestie. De branchevereniging van aangepaste reisorganisaties houdt een handtekeningenactie tegen de strenge controles op vakantiebusjes: www.nbav.nl. Weinig waardering De helft van de verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat zij geen of weinig waardering van hun directie krijgen. De minste waardering ervaren verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg, verzorgenden in verpleeghuizen en verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Verzorgenden in verzorgingshuizen voelen zich het meest gewaardeerd. Dit staat in de monitorpeiling van het Panel verpleegkundigen en verzorgenden, uitgevoerd door het NIVEL, het LEVV en de AVVV. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn verder relatief tevreden en betrokken bij de organisatie waar zij werken. Zij noemen drie factoren die hun beroep aantrekkelijker kunnen maken: • meer waardering vanuit de organisatie (directie) (66 procent) • meer bij- en nascholingsmogelijkheden (60 procent) • verlaging van de werkdruk (55 procent). Lees meer over de peiling op www.nivel.nl Thuiszorg helpt ouders Gespecialiseerde verzorgers uit de thuiszorg kunnen snel worden ingezet om ouders en kinderen met opvoedingsproblemen te helpen. Thuiszorgorganisaties leveren zo een bijdrage aan het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De landelijke koepel van thuiszorgorganisaties, Z-org, heeft dit aanbod gedaan aan staatssecretaris Ross en de provincies. De thuiszorgorganisaties hebben gespecialiseerde verzorgenden in dienst die ouders en kinderen met opvoedproblemen thuis begeleiden. Ze hebben genoeg capaciteit om op korte termijn 1.200 kinderen te helpen. De staatssecretaris is blij met het aanbod. Er staan meer dan 5.000 jongeren op een wachtlijst voor jeugdzorg. De provincies krijgen van Ross extra geld als ze aantonen dat ze de wachtlijsten daarmee bestrijden. De thuiszorg levert van oudsher gespecialiseerde zorg bij psychosociale problemen. Sinds in 2004 de wet op de jeugdzorg van kracht is geworden kopen de provincies jeugdzorg vooral in bij de jeugdzorginstellingen. Zorgzwaartebekostiging Volgens de Federatie van Ouderverenigingen spelen cliënten geen enkele rol van betekenis bij de nieuwe zorgzwaartebekostiging. Afspraken over deze vorm van financiering, waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van de handicap en de zorgbehoefte, heeft het ministerie van Volksgezondheid gemaakt met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, en daarin is niet gesproken over de versterking van de positie van de cliënt. Ouders willen de volgende garanties: • onafhankelijke indicatiestelling • duidelijke leveringsvoorwaarden van zorg en ondersteuning • verzekerde moet de kwaliteit van de zorg kunnen beïnvloeden • er moet genoeg geld beschikbaar zijn. Geen bezuinigingen. • de zorgzwaartebekostiging moet in één keer worden ingevoerd • belangenorganisaties moeten betrokken worden bij de ontwikkeling en de invoering. Lees meer op www.fvo.nl Indicatie onderwijs Ouders hebben veel klachten over het aanvragen van een indicatie voor een plek in het speciaal onderwijs of voor de leerlinggebonden financiering (rugzak). Op 18 april is een meld- en adviespunt geopend, waar ouders hun klacht kunnen deponeren en waar ze hulp krijgen. Van 18 april tot 1 mei is het meldpunt geopend op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. Vanaf 1 mei zijn de openingstijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. Telefoon 030-2916636. Zie www.cg-raad.nl. Internetdienst Onder de naam Ik kies heeft Stichting de Driestroom in Elst een internetdienst ontwikkeld voor mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Ik kies wordt tot november getest in twaalf voorzieningen. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Meer informatie op www.ikkies.nl. Pensioenen Het pensioenfonds PGGM (zorg & welzijn) heeft in 2005 een rendement van 16,4 procent geboekt. De dekkingsgraad steeg in 2005 naar 118 procent en lag in het eerste kwartaal van 2006 zelfs op 130 procent. Het streven is 150 procent in uiterlijk 2009. Zoveel is nodig om alle verzekerde pensioenen te kunnen uitbetalen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!