Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 19/05

18 mei 2005 Door de redactie Geen reacties
Naar het Concertgebouw Op vrijdag 20 mei wonen meer dan 100 kinderen (3-18 jaar) met een verstandelijke handicap een repetitie bij van het Nederlands Philharmonisch Orkest in het Amsterdamse Concertgebouw. Het Concertgebouw en het orkest maken voor het eerst een programma voor deze doelgroep, op initiatief van de stichting IJlanden. De kinderen zingen eerst een lied over spoken, en luisteren daarna naar twee delen van de tweede symfonie van Sibelius. Het concert is onderdeel van een project dat kinderen stimuleert om zich te ontwikkelen ondanks hun beperking. Ze leren zich bewegen op muziek, luisteren naar muziek, dansen en snoezelen. Centraal staat een verhaal over dansende spoken in het Concertgebouw. Cursus voor zelfstandig werkenden Sting, beroepsvereniging voor de verzorging, ontwikkelt een cursus voor zelfstandig werkenden. Bijvoorbeeld mensen die met een persoonsgebonden budget hulp verlenen bij mensen thuis. Er komt ook een databank. Het project krijgt subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten waarin ondernemerschap en marktkennis, hulpmiddelen om kwaliteit van zorg te bieden en op peil te houden, en onderhandelingsvaardigheden centraal staan. Informatie en aanmelding voor een voorlichtingsbijeenkomst in juni: i.bakx@sting.nl, of telefoon 030-2919060. Profiel Vakbonden, werkgevers en NIZW Beroepsontwikkeling hebben een ‘Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg’ opgesteld. Het is een beschrijving van de competenties die je moet hebben om in de gehandicaptenzorg te werken. Er staat in beschreven welke werkzaamheden er te doen zijn, op welk niveau, wat de concrete taken zijn en wat je daarvoor nodig hebt (competenties). Dat alles wordt voorafgegaan door een beschrijving van ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Je kunt het document downloaden op de website van werkgeversorganisatie Vereniging gehandicaptenzorg Nederland: www.vgn.org. Europese Grondwet Er is een tweede publicatie verschenen over de Europese grondwet, speciaal voor mensen met een handicap. Het is een uitgave van de Federatie van ouderverenigingen, belangenverenigingen Onderling Sterk en de Gehandicaptenraad. De brochure is te downloaden op www.onderling-sterk.nl. Een gedrukte versie is telefonisch op te vragen: 030-2363761. Allende was voor gedwongen sterilisatie Salvador Allende, president van Chili tot zijn val en dood in 1973, en voor veel mensen een boegbeeld van rechtvaardigheid, heeft in zijn jonge jaren gepleit voor gedwongen sterilisatie van verstandelijk gehandicapten. Dat heeft een Chileense historicus bekendgemaakt. Allende was er ook van overtuigd dat homoseksuelen ziek waren, en hij was volgens historicus Farías een antisemiet. Schadeclaim toegestaan Er komt geen wettelijk verbod op claims van gehandicapte kinderen zoals Kelly, die onlangs een schadevergoeding kreeg toegewezen (zie KLIK mei, Recht & Krom). Haar ouders hadden destijds om prenataal onderzoek gevraagd, maar dat gebeurde niet. Als ze hadden geweten dat hun kind gehandicapt was, zouden de ouders tot abortus hebben besloten. Soortgelijke claims als die van Kelly zijn in verschillende andere landen afgewezen. Indicatie rugzakje eenvoudiger Minister Van der Hoeven van Onderwijs maakt de indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (extra budget voor begeleiding van gehandicapte leerlingen in het gewone onderwijs, het zogeheten rugzakje) eenvoudiger. Een verklaring van een arts dat een leerling Down syndroom heeft, leidt voortaan automatisch tot een indicatie voor het ZMLK (onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen). Voor ZMLK-leerlingen met een IQ tussen 60 en 70, die ouder zijn dan 8 jaar, vervalt het criterium van een bijkomende stoornis. De bewindsvrouw denkt dat het door deze en enkele andere maatregelen ‘mogelijk is om de komende tijd gericht toe te werken naar een nieuw stelsel waarin de belangen van het kind centraal komen te staan.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!