Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 18/12

18 december 2006 Door de redactie Geen reacties
Gezinsvoogden vogelvrij? Bureaus jeugdzorg, maar ook andere instellingen, staan op hun achterste benen over het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om de gezinsvoogd te vervolgen die verantwoordelijk was voor de 3-jarige Savanna uit Alphen aan den Rijn. Savanna stierf in 2004 als gevolg van mishandeling door haar moeder. De moeder is daarvoor veroordeeld en zit een gevangenisstraf (met tbs) uit. De Inspectie voor de jeugdzorg heeft in een rapport destijds veel kritiek gespuid op de leidinggevende van de gezinsvoogd, en de locatiemanager. Toch worden die nu blijkbaar niet verantwoordelijk gehouden, maar denkt Justitie dat de voogdes zelf strafrechtelijk veroordeeld zou kunnen worden. Haar is zwaar lichamelijk letsel of dood door schuld ten laste gelegd. Werkdruk Jeugdzorg is furieus. Ook verantwoordelijke politici in de provincie blijven buiten schot. “Wij zijn vogelvrij,” stelde de voorzitter van de brancheorganisatie. Hij verwacht dat voogden minder risico durven nemen, en kinderen eerder uit huis worden geplaatst. Want de werkdruk is veel te hoog, de voogden kunnen niet méér tijd aan kinderen besteden. Ook vakbond AbvaKabo betreurt de stap van het OM. Het wordt een spannende rechtszaak, die veel gevolgen kan hebben in alle zorgsectoren. Als de voogd wordt veroordeeld, kan straks iedereen die een fout maakt in zijn werk, voor de strafrechter komen. Abortus om hazenlip Een storm van verontwaardiging is opgestegen, nadat uit onderzoek bleek dat in Nederland soms een abortus plaatsvindt omdat de ongeboren baby schisis (een hazenlip en gespleten gehemelte) heeft. Hoewel het om maar een paar gevallen in een aantal jaren gaat, zijn veel mensen boos en bezorgd: als een hazenlip al een reden is om een kind niet te willen krijgen, waar is dan het einde? Is het wel verstandig om aanstaande ouders standaard een echo aan te bieden (waaruit zo’n handicap blijkt)? Dit jaar zit voor het eerst een tweede echo, na 20 weken, in het basispakket van de zorgverzekering. Staatssecretaris Ross van VWS laat onderzoeken of die voorziening leidt tot meer abortussen. Goed betaald In de gehandicaptenzorg verdient bijna de helft van de bestuurders tussen de 100.000 en 150.000 euro per jaar. Een kwart zit daar onder, het andere kwart verdient meer (tot 200.000 euro). Die cijfers staan in een brief van minister Hoogervorst van VWS over de beloning van bestuurders in de zorg. Zij verdienen meer naarmate de instelling groter is. De cijfers die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, gaan over 2005. In 40% van de gevallen is de beloning hoger dan geadviseerd door de eigen vereniging van bestuurders. Veel Hoogervorst meldt: ‘Het onderzoek laat zien dat nieuwe bestuurders in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg lager beloond worden dan de vertrokken bestuurders; gemiddeld ongeveer 8% lager. Dit neemt niet weg dat ook van de nieuwe bestuurders in deze sectoren ruim 20% beloond wordt boven het maximumadvies van de NVZD en VDZ’ (verenigingen van bestuurders). In het overzicht is geen rekening gehouden met bonussen, ontslagvergoedingen en de beloning van interim-bestuurders. Vergeleken met andere landen verdienen bestuurders in de Nederlandse zorg veel. Project voor tienermoeders In Amsterdam start het project Weer aan de slag! voor jonge (aanstaande) moeders. De gemeente heeft van het Europees sociaal fonds subsidie gekregen voor de begeleiding van 200 jonge moeders tussen de 15 en 23 jaar, zonder startkwalificatie, die weer naar school of aan het werk willen. Weer aan de slag! loopt al drie jaar. Van de moeders die de afgelopen jaren begeleid zijn, was 70% succesvol: zij zijn minimaal een jaar op school of aan het werk. Informatie bij Altra, www.altrajeugdzorg.nl, of telefoon 020-6709246.   Domino Day is over Cliënten van een dagbestedingproject in Gorredijk hebben een dagtaak aan het vermalen van de meer dan 4 miljoen domino-stenen. Die vielen in november om toen in Leeuwarden op Domino Day een nieuw wereldrecord werd gevestigd. Het recycle-project is een activiteit van stichting Talant. Er worden ook andere plastic voorwerpen verwerkt, maar op het ogenblik is iedereen druk bezig met 34 ton domino-stenen. foto Reyer Boxem   Meer geld voor pleegzorg crisiskinderen Pleegouders die kinderen in crisis opvangen, krijgen daar een hogere vergoeding voor. Dat schrijft staatssecretaris Ross van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Ook pleegouders van kinderen met een beperking of mensen die meer dan drie pleegkinderen onder hun hoede hebben, komen in aanmerking voor de hogere vergoeding. Nu krijgen ouders een basisbedrag dat ligt tussen de 440 en 544 euro per maand, en 2,27 per dag als ze een kind met een handicap of uit een crisissituatie verzorgen. Met de nieuwe regeling wordt dat 3 euro per dag per kind. Dat geldt ook voor grote pleeggezinnen. Het bedrag per kind kan oplopen tot 9 euro per dag, als er sprake is van een combinatie van handicap, crisissituatie en groot pleeggezin. Website vrijwilligerswerk Over vrijwilligerswerk is een speciale website gelanceerd door het Nederlands instituut voor zorg en welzijn. Op www.vrijwilligerswerkindezorg.nl staat veel informatie voor beroepskrachten en vrijwilligers, en ook ervaringsverhalen.   Vliegwiel Terminus de Onthaasting, een lunchroom in Amersfoort, is een groot succes. Het merendeel van de personeelsleden zijn cliënten van Amerpoort in Baarn. De Onthaasting is commercieel opgezet; zorg en bedrijfsleven werken hier samen. Om die ervaring met anderen te delen, hebben de initiatiefnemers de stichting Vliegwiel opgezet. Die biedt advies en ondersteuning bij het ontwikkelen en exploiteren van commerciële activiteiten met verstandelijk gehandicapten. Informatie op www.vliegwiel.nl, of via telefoon 035-6475600.   Minder rompslomp bij PGB Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) hoeven voortaan over de eerste 2.500 euro geen verantwoording af te leggen. Mensen met een jaarbudget tot 5.000 euro hoeven dat maar één keer per jaar te doen. Alle anderen moeten nog maar twee in plaats van vier keer per jaar verantwoording afleggen over de besteding van hun budget. Dat heeft staatssecretaris Ross besloten. In de loop van 2007 kan de verantwoording digitaal worden gedaan.    

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!