Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 17/5

17 mei 2006 Door de redactie Geen reacties
Ouderverenigingen bedreigd Vijftien verenigingen van ouders en familieleden van gehandicapten en psychiatrische patiënten hebben zich verenigd in het platform ‘The return of the parents’. Ze vragen de Tweede Kamer om erkenning als belangenbehartiger. Het gaat onder meer om de Federatie van ouderverenigingen en de verenigingen die lid zijn van die Federatie. De voorgenomen bezuinigingen van het ministerie van VWS betekenen dat de meeste clubs moeten stoppen met hun werk. Ze hebben een witboek gemaakt van de hulpvragen die bij hen binnenkomen, en bieden op 18 mei een petitie aan de Tweede Kamer aan. Ze vinden hun rol in de zorg onmisbaar, en willen voor hun werk vijf promille van het zorgbudget van VWS. Beroepsgeheim Het is nog niet duidelijk of de gezinsvoogd van Savanna, de peuter die in 2004 door mishandeling om het leven kwam, juridisch wordt vervolgd. De vraag of een werknemer persoonlijk kan worden aangesproken op wat zij in functie deed, ligt nog open. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar de rechtbank in Den Haag. Die had de kwestie voorgelegd, omdat hij geen raad wist met het verzoek van het Openbaar Ministerie, om het dossier in te zien. De kwestie is principieel: mogen dossiers van hulpverleners, met persoonlijke gegevens van de cliënt, bij buitenstaanders komen? De gezinsvoogd heeft gesprekken over Savanna gevoerd met het consultatiebureau. De stichting Thuiszorg Groot-Rijnland, waaronder het consultatiebureau valt, doet een beroep op haar beroepsgeheim en wil het dossier niet afgeven. De Hoge Raad vindt dat de rechtbank niet voldoende heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, die een schending van het beroepsgeheim zouden rechtvaardigen. Zolang dit punt niet duidelijk is, blijft ook de vraag open of de gezinsvoogd strafrechtelijk vervolgd kan worden, bijvoorbeeld voor dood door schuld. De moeder van Savanna heeft toestemming gegeven voor inzage van het dossier. Het is een zaak die voor alle sectoren van de zorg gevolgen kan hebben. Blues De Amerikaanse blues zangeres Candye Kane maakt een tournee door Nederland, samen met verstandelijk gehandicapte musici. Onder de naam ‘United by music’ geeft het gezelschap elf concerten. Het project is georganiseerd door zorgaanbieder ASVZ. Alle informatie over de tournee staat op www.unitedbymusic.nl. Zelfstandig? Zorgaanbieder Vanboeijen in Drenthe is aan het bekijken of het mogelijk en zinvol is om van specialistische diensten zelfstandige organisaties te maken. Het gaat om artsen en paramedici, orthopedagogen en andere gedragskundigen. Prijs voor verwenzorg De bedenkster van verwenzorg, Joke Zwanikken-Leenders (werkzaam in de psychiatrie) heeft de Ereprijs van het Fonds psychische gezondheid gekregen. Haar idee dat ook chronische patiënten het fijn vinden om eens verwend te worden (lekker eten, een uitje, mooie muziek, optutten) vindt steeds meer ingang, ook in de gehandicaptenzorg. Huisdier hoort geheimen Een hond, kat, konijn of ander huisdier is niet alleen leuk om mee te spelen of te knuffelen. Veel kinderen vertellen hun geheimen aan hun huisdier. Die zijn daar veilig, want een dier kan niks verder vertellen. Dit werd benadrukt tijdens de Week van het huisdier, 13 tot 21 mei. Het zou goed kunnen dat ook mensen met een verstandelijke handicap hun zorgen en zorgjes delen met een huisdier. Ander voordeel is dat een dier mensen accepteert zoals ze zijn. Meer informatie op www.weekvanhethuisdier.nl. Het KLIK-themanummer ‘Mens en dier’ (oktober 2005) is nog te bestellen. CAO aangenomen De leden van werkgeversorganisatie VGN hebben ingestemd met het CAO-akkoord. Vakbondsleden deden dat al eerder. De CAO kan nu worden voorgelegd aan de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid, voor algemeen verbindend verklaring. Grondwet niet uitgebreid De discussie over het nut van een Grondwetsartikel inzake discriminatie vanwege een handicap, lijkt gesloten. De Tweede Kamer nam jaren geleden een motie aan, waarin de regering werd gevraagd om in artikel 1 van onze Grondwet, waarin staat dat niemand gediscrimineerd mag worden, op te nemen dat dat ook niet mag vanwege een handicap. De regering vindt dat ‘juridisch gezien geen meerwaarde’ hebben. Een commissie moest onderzoek doen, en heeft nu rapport uitgebracht. Ze stelt dat zo’n clausule ‘niet per definitie leidt tot een structurele verhoging van het niveau van rechtsbescherming.’ Bovendien waarschuwt de commissie dat het noemen van extra gronden in artikel 1 van de Grondwet, een ‘inflatoire werking zou kunnen hebben op de werking van het huidige grondwetsartikel.’ Minister Pechtold van Bestuurlijke vernieuwing beschouwt het rapport ‘als een positief signaal, in die zin dat ons huidige artikel 1 Grondwet kennelijk álle personen – zonder onderscheid – de nodige bescherming verleent tegen discriminatie.’ Hij is niet van plan een wijziging voor te stellen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!