Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 17/04

17 april 2007 Door de redactie Geen reacties
Veroordeeld voor misbruik Een 52-jarige persoonlijk begeleider van stichting Amarant, die al meer dan 30 jaar werkte in de zorg, wordt geschrapt uit het Big-register (wet Beroepen individuele gezondheidszorg) omdat hij een vrouwelijke cliënt ‘tegen haar zin lichamelijk betast heeft. ’ De vrouw woont in een appartementencomplex, en de veroordeelde heeft haar heel lang begeleid. De duur van het seksueel misbruik is niet vastgesteld. In november 2005 werd een incident gemeld aan de clustermanager, die de begeleider schorste. Amarant deed aangifte bij de politie. Het dienstverband van de begeleider is per 1 februari 2006 door de rechter ontbonden, en hij is strafrechterlijk veroordeeld. Nu is daar een maatregel van het tuchtcollege bovenop gekomen: hij mag niet meer in de zorg werken. De begeleider voerde bij het tuchtcollege als excuus aan dat hij ‘grote problemen in gezinsverband had, waardoor hij onder grote psychische druk is komen te staan.’ De begeleider ontkende beschuldigingen van meerdere incidenten: het was volgens hem in november 2005 de eerste keer dat hij zich misdroeg. Dat hij de cliënte ‘ook zijn geslachtsorgaan heeft getoond,’ ontkende hij eveneens. Het Regionaal tuchtcollege in Eindhoven schrijft in zijn overweging: ‘Verweerder spreekt wel van een onverantwoordelijke en onvergeeflijke misstap, maar van enige compassie met de cliënte zelf blijkt niets of nauwelijks. Verweerder lijkt meer betrokken bij zijn eigen problemen dan bij die welke hij door zijn handelwijze heeft veroorzaakt. Enig gevaar van recidive (herhaling) valt dan ook niet uit te sluiten.’ Het tuchtcollege werpt de vraag op ‘of het in zaken als de onderhavige niet veeleer op de weg van de Inspectie voor de gezondheidszorg ligt om een klacht in te dienen.’ Nu heeft stichting Amarant dat gedaan. Wachtlijsten werkplaatsen blijven De wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening kunnen niet weggewerkt worden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over de SW. Dat komt onder meer doordat voorgestelde maatregelen door de Tweede Kamer zijn afgewezen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid verwacht dat tot 2011 de wachtlijst even groot zal blijven als nu: 10% van het totaal aantal mensen met een indicatie. Met hart en ziel 'We merken dat de werkers in de zorg over het algemeen met hart en ziel hun vak uitoefenen, maar ook dat zij soms gebukt gaan onder teveel bureaucratie.’ Dat schrijven minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van VWS aan de Tweede Kamer. Onder de kop "Samen zorgen voor beter" presenteren zij hun eerste indrukken. ‘We kunnen constateren dat enerzijds de zorg in Nederland van uitstekende kwaliteit is, maar ook dat zorg soms nog niet goed genoeg is of beter kan.’ Invoering van de zorgzwaartebekostiging gaat door; daarnaast willen de bewindspersonen ‘de indicatiestelling beter organiseren en de cliëntgebonden financiering beter tot haar recht laten komen.’ Om te zorgen voor voldoende personeel willen Bussemaker en Klink ‘de instroom verbeteren door o.a. stagebegeleiding, verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het stimuleren van de instroom van lager opgeleiden.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!