Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 16 juni

18 juni 2007 Door de redactie Geen reacties
Glaskunst In Dordrecht hebben gehandicapte jongeren in kunstwerk van glas uitdrukking gegeven aan hun toekomstdromen. Het werk is aangeboden aan de wethouder zorg en welzijn. Het was een initiatief van het gemeentebestuur, dat op deze manier in gesprek wil komen met jongeren met het oog op de Wmo. Gemeenten moeten immers veel meer beleid voeren voor mensen met handicaps, en moeten zich oriënteren op die nieuwe taak.   Samenwerking in Oud-West Een aantal Amsterdamse zorgorganisaties gaan er, samen met het stadsdeel Oud-West, voor zorgen dat de reguliere buurt- en sportcentra beter toegankelijk worden voor verstandelijk gehandicapten. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als start werd een voorlichtingsmiddag gehouden, met discussie over de kansen en struikelblokken. Vijf leden van de cliëntenraad van Cordaan vertelden over hun behoefte aan een maatje, het probleem van eenzaamheid in het weekend en het slechte speciaal vervoer in Amsterdam.  Er komen nieuwe activiteiten: een cursus Spelen met muziek voor verstandelijk gehandicapte kinderen, een boerderijclub voor volwassenen. Er komen zondagmiddagactiviteiten voor vestandelijk gehandicapten in buurtcentra. Er zijn plannen voor een fitnessclub. Informatie over dit project ‘kwartiermaken’: telefoon 020-6626012 of karen@stichtingprisma.nl.    Inzendingen Ds. Visscherprijs Elke twee jaar wordt de Ds. Visscherprijs toegekend aan een wetenschappelijke publicatie op het terrein van de verstandelijk gehandicaptenzorg waarin participatie en/of integratie aan de orde komen. De resultaten moeten in de praktijk bruikbaar zijn. Inzendingen voor de prijs van 2008 kunnen tot 31 oktober worden opgestuurd. Informatie en aanmeldingsformulieren via telefoon 026-3349877, of e-mail amegens@pwgr.nl.   Hulp voor leerlingen met autisme in mbo  Het ‘rugzakje’, de financiële regeling voor extra steun aan zwakke leerlingen op scholen, werkt niet goed voor autistische kinderen in het middelbaar beroepsonderwijs. Meer dan 400 bezoekers op een themadag (van de Nederlandse vereniging voor autisme NVA) voerden hierover verhitte discussies en hadden veel klachten. Er zou veel bureaucratie vastzitten aan het rugzakje voor kinderen met autisme. En als het wel geregeld is, is het niet altijd toereikend. Veel docenten weten niets over autisme, terwijl ongeveer 10% van de leerlingen op ROC’s zo’n handicap heeft.  Er is nu een speciaal protocol ontwikkeld voor de overgang van voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding. Een portfolio geeft de leerling en aankomend student inzicht in zijn competenties en vaardigheden: wat wil ik, wat kan ik, en waar heb ik hulp bij nodig? Het protocol is te bestellen via www.landelijknetwerkautisme   Websites voorgelezen BrowseAloud is een leeshulp voor websites. Het programma leest de tekst van een website voor en is als software gratis te downloaden door de bezoeker. BrowseAloud is in Groot-Brittannië al langer in gebruik. Website-bezoekers begrijpen informatie beter, en vragen minder vaak telefonisch om uitleg. BrowseAloud kan zonder technische aanpassingen op een website worden gebruikt. Met een meelees-cursor kunnen bezoekers de stem volgen. Meer informatie en een demonstratieversie op www.browsealoud.nl.   Medewerkers met passie Tweede Kamerlid Jan de Vries, CDA, ontmoette bij stichting Triade in Lelystad “gepassioneerde medewerkers.” Hij zei dat aan het eind van het werkbezoek dat hij met vier andere leden van de Tweede Kamer bracht aan Triade. Jan Verlaan, bestuurder van Triade, vroeg aandacht voor de wachtlijst voor jeugdzorg in de provincie Flevoland: “Op dit moment staan maar liefst 300 kinderen op de wachtlijst. Bij ongewijzigd beleid, ofwel ongewijzigd budget, zullen we aan het einde van dit jaar weer 600 tot 700 wachtenden hebben.” Kamerlid Pauline Smeets van de PvdA zei hierover: “Ik ben uiteraard enorm geschrokken van de oplopende wachtlijsten in de jeugdzorg. Vooral als je vandaag persoonlijk kennis hebt gemaakt met de kinderen die net van de wachtlijst af zijn. ” Ook wisselden de aanwezigen van gedachten over het samenwerkingsmodel waaraan Triade deelneemt (de Carante groep) ‘als goed alternatief voor de fusiegolf waarmee de Nederlandse zorgsector wordt overspoeld.’ Carante is een coöperatief model, een samenwerkingsverband van tien zelfstandige organisaties. Daardoor zou het risico van vervreemding van de cliënt ‘erg laag’ zijn. Tweede Kamerlid Jan de Vries: “De organisaties lijken een doel in zichzelf te worden en de bestuurders komen steeds verder van de werkvloer af te staan. Wij hebben vandaag gezien dat het concept van Carante groep goed werkt. De kern van de dienstverlening bij Triade is en blijft de menselijke maat. Het is een organisatie waar cliënten zich thuis voelen en gekend worden en waar medewerkers gepassioneerd werken.”   Stagefolder <Stages, regel het goed> heet een folder met praktische tips over wat er allemaal komt kijken bij een stage. Niet alleen je stageovereenkomst, ook verdiensten en allerlei andere zaken komen aan bod in de folder die is ontwikkeld door onder meer de Hbo-raad. Tips voor zowel studenten als docenten. Te downloaden op de website van het ministerie van Onderwijs: www.minocw.nl   Gehandicapt in de tijd van Jezus In de twee eeuwen voor Christus en de eerste eeuw erna leefden gehandicapten behoorlijk geïsoleerd in Palestina. Hun sociale en religieuze participatie was beperkt. Dat blijkt uit een proefschrift over de Dode-Zeerollen, oude Joodse handschriften die zijn gevonden bij het plaatsje Qumran aan de Dode Zee. De rollen geven inzicht in de maatschappij en cultuur van Palestina in die tijd. Promovendus Anke Dorman (godgeleerdheid rijksuniversiteit Groningen) onderzocht waar en hoe in de Dode-Zeerollen wordt gesproken over lichamelijke handicaps en de gevolgen ervan. De geschriften zijn eensgezind als het gaat om de uitsluiting van mensen met een beperking. Maar sommige regels golden alleen voor gehandicapte priesters en niet voor leken, en andersom. Een blinde priester mocht bijvoorbeeld niet offeren, om te voorkomen dat hij iets verkeerds deed. Gehandicapten hadden in Qumran een lagere status dan niet-gehandicapten. Dat had te maken met een mindere staat van heiligheid, die iemand minder geschikt maakte voor bepaalde activiteiten. Uit de Dode-Zeerollen blijkt ook dat er speciale sociale en financiële regelingen waren om hen te helpen.   Kabinet wil werkers werven en behouden Werving en behoud van werkers in de zorg is een ‘belangrijk thema’ voor het kabinet. Dat staat in het ‘Beleidsprogramma’ dat het kabinet na zijn eerste 100 dagen heeft opgesteld. Het kabinet geeft ‘de hoogste prioriteit’ aan imagoverbetering, minder administratieve lasten, en het stimuleren van innovaties en ICT die de werkdruk kunnen verminderen. De kwaliteit van de zorg moet in 2011 ‘zichtbaar’ verhoogd zijn. De rechten en plichten van patiënten en cliënten moeten wettelijk zijn vastgelegd, en de informatie erover voor iedereen toegankelijk zijn. Het kabinet maakt zich zorgen over het afnemende aantal vrijwilligers en mantelzorgers. Er zouden er 50.000 extra vrouwen als vrijwilliger aan de slag moeten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!