Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

nieuws 16/10

9 oktober 2006 Door de redactie Geen reacties
Kwaliteit dankzij medewerkers Stichting PSW (Pedagogisch sociaal werk Midden-Limburg) heeft als eerste in deze provincie een kwaliteitscertificaat behaald. Het kreeg onlangs het ISO/HKZ certificaat (Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector). Daarmee komt het aantal ‘goedgekeurde’ zorgaanbieders landelijk op negen. Directeur Lou Ritzen vindt het “een prestatie van formaat, die vooral te danken is aan onze medewerkers.” Bij een kwaliteitssysteem dat aan de HKZ-normen voldoet, staat de cliënt centraal, en zoekt de organisatie steeds naar mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het verwerven van het keurmerk heeft ‘betrekkelijk weinig extra inspanning’ gekost, vindt PSW. Het kwaliteitsbeleid van de stichting was al goed; er waren maar elf aanpassingen nodig. Ritzen: “We zijn trots op dit resultaat. Toch is ook een relativering op z’n plaats. Certificering is geen doel op zichzelf. Ons doel is en blijft zorg en ondersteuning bieden om de cliënt in staat te stellen zoveel mogelijk een eigen leven te leiden. Kwaliteit heeft te maken met professionaliteit en, meer nog, met de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker. Een kwaliteitssysteem en een keurmerk bieden daarvoor geen garantie, maar spelen wel een belangrijke voorwaardenscheppende rol.”   Schrijven voor cliënten Op www.eenvoudigcommuniceren.nl kun je gratis richtlijnen downloaden voor eenvoudig, begrijpelijk communiceren. Handig als je iets voor cliënten wilt schrijven.   Bonus bij weinig of geen verzuim Zorgaanbieder Ons Tweede Thuis in Aalsmeer en omgeving geeft aan medewerkers die weinig of niet verzuimen, een jaarbonus. Ze kregen per kwartaal al een bonus van 115 euro netto als ze niet ziek zijn geweest. Het ziekteverzuim bij OTT is lager dan het landelijk gemiddelde in de gehandicaptenzorg. Om medewerkers extra te stimuleren krijgen degenen die minder dan gemiddelde bij OTT (5%) verzuimen, een percentage van hun jaarsalaris. De hoogte hangt af van hun individuele verzuim. Wie meer dan 5% van de werktijd ziek is, ontvangt niets. Is iemand in een jaar tijd helemaal niet ziek, dan krijgt zij of hij 5% van het bruto jaarsalaris. Wie een kwartaalbonus misloopt vanwege een paar dagen ziekte, kan dus nog wel een jaarbonus krijgen.   Duitse jeugdzorg in Noord-Brabant Een Duitse instelling voor jeugdzorg, Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, begint met 24uurs opvang van kinderen in Noord-Brabant. De instelling heeft een erkenning gekregen van de provincie en gaat nog dit jaar meehelpen de wachtlijsten weg te werken. Het begin van Europese samenwerking op allerhande zorgterreinen?   Nieuwe beroepscode  Vakbonden AbvaKabo (FNV) en CNV Publieke Zaak presenteren binnenkort een vernieuwde beroepscode voor de verpleging en verzorging. De huidige code stamt uit het begin van de jaren ’90, en was aan vernieuwing toe. Bestuurders en kaderleden van de bonden hebben die klus geklaard. De code is leesbaarder geformuleerd en er staan nieuwe voorbeelden in, die beter passen bij de zorg van deze tijd. De presentatie vindt op 20 oktober plaats.   Nieuwe inspecteur-generaal Bij de Inspectie voor gezondheidszorg (Igz) is een nieuwe directeur, de inspecteur-generaal, benoemd. Het is Gerrit van der Wal, vroeger huisarts in Amsterdam. Politiek staat hij links, een flinke verandering bij de Inspectie na VVD-voorganger Kingma. Van der Wal was de laatste jaren hoogleraar sociale geneeskunde. Hij heeft vroeger bij de Inspectie Noord-Holland gewerkt, en onderzoek gedaan naar euthanasie. Hij wordt gekenschetst als ‘een aardige man,’ en moet ervoor zorgen dat de inspecteurs weer goed met elkaar gaan samenwerken na alle spanningen die bij Igz hebben gewoed.   Positie werkneemster versterkt De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsontwerp waardoor een werkneemster die klaagt over seksuele intimidatie, een sterkere positie krijgt. De rechter kan in de toekomst beslissen dat niet de medewerker moet bewijzen dat zij gelijk heeft, maar dat de werkgever moet aantonen dat de klacht niet terecht is. In plaats van bewijslast bij de werknemer, krijgt de werkgever de plicht om te bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om intimidatie op de werkvloer te voorkomen. De nieuwe wet wordt in november van kracht.   Te weinig plek op school Er is weliswaar een regeling waardoor kinderen met een handicap en/of gedragsstoornis met extra steun aan het gewone basisonderwijs kunnen deelnemen, maar de praktijk is weerbarstig. Uit onderzoek van de Chronisch zieken en gehandicaptenraad is gebleken dat kinderen vaak lang moeten wachten voor er plek voor hen is. Volgens de CG-raad zijn de Regionale Expertise centra, die het extra geld (‘rugzakje’) moeten inzetten, de bottleneck. De raad en de Federatie van ouderverenigingen willen dat het geld rechtstreeks aan de ouders beschikbaar komt; die kunnen dan zelf specialistische hulp inhuren. De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid heeft hierover vragen gesteld aan minister Van der Hoeven van onderwijs. Foto Mark Lamers   Politieke wensen De Chronisch zieken en gehandicaptenraad heeft een pamflet samengesteld met eisen voor de komende verkiezingen. Er zijn 10 politieke wensen: 1 Gelijke behandeling 2 Meer arbeidsparticipatie 3 Collectief zorg dragen 4 Onderhandelingspositie in de zorg 5 Toegankelijk openbaar vervoer 6 Compenseer extra kosten 7 Passend leerlingenvervoer 8 Nieuwbouw toegankelijk 9 Goede zorg thuis 10 Zelf stemmen. Meer informatie is te vinden op www.10stappenvooruit.nl.   Loverboys  In de gemeente Groningen is een informatiepunt opgericht over loverboys. Werkenden in zorg en welzijn, maar ook jongeren en hun ouders kunnen er informatie en advies krijgen. Het informatiepunt is ondergebracht bij het Informatiecentrum van de GGD, Hanzeplein 120, telefoon 050-3674177.   Verbetertraject probleemgedrag  In januari gaat het Verbetertraject probleemgedrag van start. Jouw instelling of afdeling kan zich daarvoor nu inschrijven via verbetertrajecten@nizw.nl. Daar is ook alle informatie te krijgen, of kijk op www.zorgvoorbeter.nl. Er is een tweede verbetertraject seksueel misbruik gestart. Omdat de belangstelling vanuit de gehandicaptenzorg groot is, komt er wellicht een derde. Kijk op de website voor informatie.                

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!